Hải Phòng 23/06/2024

Toàn văn Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Thứ tư, 28/11/2018

 

NGHỊ QUYẾT

Đại hội Công đoàn thành phố Hải Phòng
lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018 - 2023
 
Đại hội XIV Công đoàn thành phố Hải Phòng được tiến hành trong 02 ngày 19 và 20 tháng 6 năm 2018 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp. Dự Đại hội có 397 đại biểu chính thức đại diện cho trên 23 vạn đoàn viên công đoàn thuộc công đoàn các đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố.
- Đại hội đã nghe, thảo luận báo cáo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố khóa XIII; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố; Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra nhiệm kỳ 2013 - 2018; Báo cáo tổng hợp ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
- Đại hội vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến dự, chỉ đạo và động viên Đại hội. Đại hội đã nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố và đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
- Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố khóa XIV gồm 47 ủy viên và Đoàn đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam gồm 13 đồng chí.
Với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội đã tập trung thảo luận và quyết nghị:
1. Thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố, khóa XIII; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023 trình Đại hội. Trong đó, tập trung thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu và một số chương trình, đề án trọng tâm như sau:
* Chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức công đoàn
(1). Kết nạp 70.000 đoàn viên trở lên, đến năm 2023 có ít nhất 300.000 đoàn viên công đoàn; thành lập mới 600 công đoàn cơ sở, trong đó, phấn đấu hoàn thành việc thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp hoạt động ổn định có từ 20 lao động trở lên.
(2). 100% cán bộ công đoàn chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn; 70% trở lên cán bộ công đoàn các cấp được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn; 100% cán bộ chủ chốt công đoàn và Trưởng Ban nữ công công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác nữ công.
(3). Hằng năm, có từ 80% trở lên công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn “Công đoàn cơ sở vững mạnh”, trong đó, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt từ 55% trở lên.
(4). Phấn đấu 100% công đoàn cơ sở thành lập được Ban Nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành công đoàn các cấp đạt 30% trở lên.
(5). Phấn đấu hoàn thành 90% trở lên dự toán thu kinh phí, đoàn phí công đoàn và nộp nghĩa vụ do Tổng Liên đoàn giao chỉ tiêu hàng năm.
(6). Phấn đấu hỗ trợ xây mới và sửa chữa 300 ngôi nhà; trợ cấp 12.000 lượt đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn từ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” thành phố.
(7). Phấn đấu triển khai xây dựng ít nhất 02 thiết chế Công đoàn tại các khu công nghiệp. Hoàn thành xây dựng Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.
(8). Phấn đấu trong nhiệm kỳ có ít nhất 150 công trình, sản phẩm chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, thành phố và tổ chức Công đoàn. Có ít nhất 200 đề tài được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo.
(9). Phấn đấu trong nhiệm kỳ giới thiệu ít nhất 15.000 đoàn viên công đoàn ưu tú cho đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.
* Chỉ tiêu tổ chức công đoàn tham gia thực hiện
(1) Phấn đấu hàng năm có từ 98% trở lên số cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 80% trở lên doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tổ chức hội nghị người lao động và tổ chức đối thoại định kỳ.
(2) Phấn đấu 70% trở lên doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể. 80% các bản thỏa ước lao động tập thể đã ký kết có nhiều nội dung có lợi hơn cho đoàn viên và người lao động, trong đó có ít nhất 30% bản thỏa ước lao động tập thể đạt loại B trở lên.
(3) Phấn đấu có từ 70% trở lên đoàn viên và người lao động được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
* Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
- Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.
- Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
- Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, trình độ kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động.
- Phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động.
- Công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động.
- Nâng cao hiệu quả công tác tài chính, hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, kinh tế công đoàn.
- Công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tư vấn pháp luật công đoàn.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại.
2. Đại hội giao cho Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố khóa XIV tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các ý kiến đóng góp của đại biểu; hoàn chỉnh các văn kiện và chính thức ban hành thực hiện trong nhiệm kỳ 2018 - 2023; tổ chức xây dựng chương trình hành động toàn khóa và chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra.
3. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, công nhân, lao động thành phố phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân, truyền thống trung dũng - quyết thắng của thành phố Cảng, nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tích cực xây dựng tổ chức Công đoàn, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động thành phố ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thành phố, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”./.
 
  ĐẠI HỘI XIV CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
                      NHIỆM KỲ 2018 - 2023
 
 
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:1111
Tất cả:04702194
Đang trực tuyến:67

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn