Hải Phòng 15/04/2024

CĐ ngành NN và PTNT chỉ đạo Đại hội điểm tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ

Thứ ba, 21/02/2023

Sáng ngày 21/2/2023, Công đoàn ngành NN và PTNT chỉ đạo Công đoàn Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Đa Độ tổ chức Đại hội điểm lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Dự Đại hội có đồng chí Bùi Thị Ngọc - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thường trực LĐLĐ TP; các đồng chí lãnh đạo Công đoàn ngành; lãnh đạo Công ty cùng 147 đại biểu dại diện cho 480 đoàn viên, CNLĐ công ty.

       Trong suốt nhiệm kỳ 2017 - 2022, BCH Công đoàn đã bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, Nghị quyết của Công đoàn Ngành, Nghị quyết của Công đoàn Công ty. Xây dựng chương trình công tác cụ thể hàng năm, nhiệm kỳ và kế hoạch triển khai thực hiện kịp thời.
        Phong trào CNVLĐ và hoạt động công đoàn đã đạt được nội dung Nghị quyết đề ra. CBCNVLĐ đã vượt qua khó khăn, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt công việc được giao.
       BCH đã chủ động tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát thực hiện Pháp luật lao động, chế độ chính sách có quan đến người lao động. Thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua tại đơn vị, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.Tham gia có hiệu quả các hoạt động xã hội từ thiện. thường xuyên quan tâm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.Chỉ tiêu giới thiệu đảng viên để kết nạp đảng viên trong nhiệm kỳ đạt 128% so với Nghị quyết Đại hội IX đề ra (32/25 đảng viên).

Đại hội đã tiến hành bầu BCH Công đoàn khoá mới với 09 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn ngành lần thứ VI với 12 đồng chí. Tại Đại hội đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch Công đoàn khoá X với 100% số phiếu.

Sau Đại hội, các đại biểu dự Hội nghị rút kinh nghiệm, chuẩn bị cho công tác tổ chức đại hội ở các đơn vị tiếp theo.
Xem tin khác
Phim tài liệu Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không

Notice: Undefined offset: 0 in /home/congdoan6582/public_html/includes/function/Function.php on line 2627
Lượt truy cập
Hôm nay:400
Tất cả:04467445
Đang trực tuyến:36

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn