Hải Phòng 05/06/2023

Công đoàn ngành Xây dựng Hải Phòng tổ chức tập huấn Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

Thứ hai, 27/07/2020

        Ngay từ sau Đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Xây dựng Hải Phòng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, nhằm đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và CNVCLĐ. Cùng với đó, Công đoàn ngành luôn quan tâm tới công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, trọng tâm là tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng tổ chức, hoạt động thực tiễn cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp nhất là đối với CĐCS.

 
        Với mục đích trang bị những nội dung cơ bản về Điều lệ Công đoàn Việt Nam cho cán bộ công đoàn toàn ngành. Ngày 24/7/2020, Công đoàn ngành Xây dựng Hải Phòng tổ chức lớp tập huấn Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Tại lớp tập huấn, đồng chí Đào Trọng Trung - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố đã hướng dẫn các đại biểu tập trung nghiên cứu sâu về quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII về công tác đoàn viên và công đoàn cơ sở; Nguyên tắc, hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp công đoàn. Đại hội công đoàn các cấp; Quy định về cán bộ công đoàn, việc bổ sung ban chấp hành và các chức danh của ban chấp hành; uỷ ban kiểm tra và các chức danh của uỷ ban kiểm tra công đoàn; Khen thưởng, kỷ luật cán bộ công đoàn; Quy định về công tác nữ công, công tác tài chính và công tác kiểm tra, giám sát.
        Thông qua buổi tập huấn giúp cán bộ công đoàn trong ngành nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và kịp thời đưa ra những giải pháp mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn. Từ đó góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tăng cường hiệu quả hoạt động của các cấp công đoàn trong toàn ngành.
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:1315
Tất cả:03491251
Đang trực tuyến:126

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn