Hải Phòng 24/02/2024

Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021 công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng

Thứ hai, 18/01/2021

​Sáng 17/01, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào thi đua CNVCLĐ năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.

        Trong năm 2020, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng thành lập 20/17 công đoàn cơ sở đạt 117,6% kế hoạch năm (100% thành lập theo phương pháp mới), nâng tổng số CĐCS là 209 đơn vị; Phát triển mới 18.420 đoàn viên, đạt 102% kế hoạch năm, nâng tổng số đoàn viên hiện nay là 125.192 người. Công đoàn khu hỗ trợ 48 CĐCS thương lượng thành công thỏa ước lao động tập thể, nâng tổng số thỏa ước lao động tập thể ký năm 2020 là 50/40 đạt 125% chỉ tiêu được giao.         
        Năm 2020, toàn khu kinh tế có 4 công trình sản phẩm giá trị hơn 1.250 tỉ đồng, 21.487 sáng kiến làm lợi gần 500 tỉ đồng. Đã có 6.799 cá nhân được doanh nghiệp khen thưởng với tổng số tiền 28,3 tỉ đồng, 34 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo, 12 cá nhân được tặng Bằng khen Lao động giỏi cấp thành phố.
         Năm 2021, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng đề ra 10 chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm: Phát triển thêm ít nhất 12.000 đoàn viên, thành lập mới từ 17 CĐCS trở lên, giới thiệu trên 180 đoàn viên công đoàn ưu tú bồi dưỡng kết nạp Đảng. 100% CĐCS có 10 nữ đoàn viên trở lên thành lập Ban Nữ công; 75% công đoàn cơ sở có bữa ăn ca thành lập tổ giám sát bữa ăn ca hoặc tham gia tổ giám sát bữa ăn ca của doanh nghiệp; ít nhất 15 sáng kiến cải tiến của CNVCLĐ được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo…

         
          Tại Chương trình, Công đoàn Khu Kinh tế đã tổ chức ky kết giao ước Thi đua giữa các Công đoàn cơ sở tại các Khu Công nghiệp; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn, phong trào CNVCLĐ năm 2020.
 
Xem tin khác
Phim tài liệu Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không

Notice: Undefined offset: 0 in /home/congdoan6582/public_html/includes/function/Function.php on line 2627
Lượt truy cập
Hôm nay:2035
Tất cả:04294391
Đang trực tuyến:70

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn