Hải Phòng 02/10/2023

3 chính sách quan trọng với cán bộ, công chức có hiệu lực từ tháng 8/2023

Thứ sáu, 28/07/2023

Trong tháng 8/2023, có 3 chính sách mới liên quan đến cán bộ, công chức sẽ đi vào hiệu lực.

1. Tăng số lượng, thêm chức danh cán bộ, công chức cấp xã
Từ 01/8/2023, Nghị định 33/2023/NĐ-CP chính thức có hiệu lực. Trong đó, theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 33/2023/NĐ-CP, chính thức không còn chức danh công chức Trưởng Công an cấp xã mà thay bằng công an chính quy. Do đó, từ 01/8/2023, cấp xã chỉ có các chức danh công chức dưới đây:
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, Văn phòng - thống kê, địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường với các nơi là phường, thị trấn hoặc là địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường với các nơi là cấp xã; tài chính - kế toán; tư pháp - hộ tịch; văn hoá - xã hội.
Do giảm 1 chức danh công chức là Trưởng công an xã nên Điều 6 Nghị định 33 cũng quy định lại số lượng công chức cấp xã từ 01/8/2023 như sau:
- Phường: Loại 1 là 23 người; loại 2 là 21 người và loại 3 là 19 người.
- Xã: Xã loại 1 là 23 người; xã loại 2 là 20 người và loại 3 là 18 người.
Theo quy định cũ (khoản 1 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP) quy định chung số lượng công chức cấp xã gồm loại 1 là tối đa 23 người, loại 2 tối đa 21 người và loại 3 tối đa 19 người.
Bên cạnh đó, cũng tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 33/2023/NĐ-CP, Chính phủ phủ đã bổ sung thêm trường hợp được tăng 1 công chức cấp xã khi xã đó có quy mô dân số, diện tích lớn hơn tiêu chuẩn chung gồm các địa bàn:
- Với phường thuộc quận, tăng thêm đủ 1/3 mức quy định về quy mô dân số.
- Với cấp xã, tăng thêm đủ ½ mức quy định về quy mô dân số hoặc tăng thêm đủ 100% mức quy định về diện tích tự nhiên.
Nghị định 33 này còn thay đổi tiêu chuẩn công chức cấp xã, sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức cấp xã cũng như căn cứ xếp lương cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn/tổ dân phố…

2. Tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng cho sĩ quan quân đội
 Thông tư số 41/2023/TT-BQP do Bộ Quốc phòng ban hành hướng dẫn thực hiện lương cơ sở với các đối tượng đang hưởng lương/phụ cấp quân hàm từ ngân sách Nhà nước trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
Theo đó, mức lương cơ sở áp dụng cho các đối tượng này tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng so với mức cũ là 1,49 triệu đồng/tháng tại Thông tư 79/2019/TT-BQP.
Đồng thời, Bộ Quốc phòng đã hướng dẫn cách tính lương, phụ cấp quân hàm, hệ số chênh lệch bảo lưu và các loại trợ cấp, phụ cấp khác của sĩ quan quân đội tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 41/2023/TT-BQP như sau:
Lương = 1,8 triệu đồng/tháng x hệ số hiện hưởng
Phụ cấp quân hàm = 1,8 triệu đồng/tháng x hệ số phụ cấp quân hàm hiện hưởng
Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu = 1,8 triệu đồng/tháng x hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng
Phụ cấp = 1,8 triệu đồng/tháng x hệ số phụ cấp được hưởng
Mức trợ cấp = 1,8 triệu đồng/tháng x số tháng được hưởng trợ cấp
Bên cạnh đó, Thông tư 41 của Bộ Quốc phòng cũng hướng dẫn một số khoản tiền khác như:
Phụ cấp cho hạ sĩ quan, binh sĩ, học viên cơ yếu = Mức phụ cấp quân hàm binh nhì theo lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng x hệ số phụ cấp được hưởng
Phụ cấp theo tỷ lệ % = [Lương từ 01/7/2023 + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung] x tỷ lệ % phụ cấp được hưởng
Phụ cấp của hạ sĩ quan, binh sĩ, học viên cơ yếu = [Mức phụ cấp quân hàm hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo (tính theo lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng] x tỷ lệ % phụ cấp được hưởng
Lưu ý, Thông tư 41 của Bộ Quốc phòng có hiệu lực từ 01/8/2023 nhưng cách tính lương này được thực hiện từ ngày 01/7/2023.

3. Hướng dẫn xác định nhu cầu thực hiện tăng lương cơ sở
 Thông tư 50/2023/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn, phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở và trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã đã nghỉ việc.
Việc xác định nhu cầu, nguồn, phương thức chi thực hiện:
- Điều chỉnh lương cơ sở sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng:
+ Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc thực tế có mặt tại thời điểm 01/7/2023 trong phạm vi số biên chế được giao/phê duyệt.
+ Không tổng hợp số đối tượng vượt chỉ tiêu biên chế đã được giao/phê duyệt năm 2023. Số biên chế dôi dư, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xử lý.
+ Không tổng hợp số đối tượng là người làm việc theo chế độ hợp đồng.- Điều chỉnh quỹ phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố.
- Điều chỉnh trợ cấp cho cán bộ xã đã nghỉ việc.
Trong đó, nguồn kinh phí thực hiện tăng lương và tăng phụ cấp cho cán bộ xã đã nghỉ việc được xác định gồm:
- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết 2022 chưa dùng hết chuyển sang 2023.
- Tối thiểu 40% số thu để lại năm 2023 sau khi trừ đi chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí. Riêng cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ đi các chi phí này.
- Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán 2023 tăng thêm so với dự toán 2022 được giao (không kể khoản chi tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương, các khoản chi theo chế độ).
 PTT
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:1033
Tất cả:03788582
Đang trực tuyến:95

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn