Hải Phòng 02/10/2023

5 nội dung quan trọng tại Hội nghị lần thứ 27 Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Thứ năm, 19/05/2022

Sáng ngày 19/5, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XII tổ chức phiên họp lần thứ 27. Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

      Tới dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Quang - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Công an…
        Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, theo chương trình, Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến vào 5 nội dung, gồm: Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 15 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về công tác đối ngoại của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Đề cương báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; Tờ trình về việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý dự án đầu tư của Tổng Liên đoàn, phân cấp trong mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên tài sản từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 7 Quy định số 1838/QĐ-TLĐ ngày 31/12/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.
        Về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 15 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về công tác đối ngoại của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết: Tại Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thống nhất ban hành Nghị quyết về công tác đối ngoại của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Để các cấp Công đoàn chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại, cũng như thực hiện chiến lược đối ngoại của Tổng LĐLĐ Việt Nam hàng năm, thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế tương ứng phù hợp với các tiêu chí được xác định trong định hướng đối ngoại của Công đoàn Việt Nam, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết. Do đó, tại Hội nghị lần này, đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để thống nhất ban hành, triển khai thực hiện, đặc biệt là giải pháp cụ thể trong tình hình mới, trong điều kiện đất nước và tổ chức Công đoàn hội nhập ngày càng sâu rộng.
        Về Đề cương báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết: Chuẩn bị các nội dung tổ chức Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Tiểu ban sửa đổi bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã tiến hành khảo sát đánh giá tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại một số Công đoàn ngành, địa phương, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở và tổ chức 2 Hội nghị khu vực phía Bắc và phía Nam để đánh giá tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, qua đó nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất nội dung định hướng sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp và xây dựng dự thảo Đề cương báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị “ Nghiên cứu, thảo luận cho ý kiến về kết cấu, bố cục của Điều lệ; những nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung, đặc biệt là bám sát những vấn đề nêu ra trong Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị như hệ thống tổ chức, bộ máy, vấn đề bất cập trong quá trình thực hiện Điều lệ. Đây là vấn đề lớn chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam được tổ chức trong năm 2023”.
         Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết: Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 16 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, trọng tâm là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống Công đoàn Việt Nam nhằm giải quyết có hiệu quả các vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra, góp phần đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam, thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. “Đề nghị các đại biểu cho ý kiến, nhất là về 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; một số chỉ tiêu chính được xây dựng trong năm 2022; các kế hoạch, báo cáo, đề án, chương trình… của các ban, đơn vị được trình theo năm để Đoàn Chủ tịch xem xét, quyết định”, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị.
PTT
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:1946
Tất cả:03789495
Đang trực tuyến:68

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn