Hải Phòng 22/05/2024

Các cấp Công đoàn thành phố hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Thứ sáu, 10/05/2024

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 có chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng” được tổ chức từ ngày 01 - 31/5/2024 trên phạm vi toàn quốc nhằm thúc đẩy, tạo sự chuyển biến rõ rệt về ý thức, nhận thức cũng như các hành động cụ thể về đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc, tiếp cận trách nhiệm xã hội đối với người tiêu dùng và trong chuỗi cung ứng các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.      Để thực hiện các mục tiêu hết sức có ý nghĩa gắn với chủ đề của Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023, các cấp công đoàn thành phố phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
      Tham gia với người sử dụng lao động, lãnh đạo chính quyền, chuyên môn đồng cấp tích cực thông tin tuyên truyền về ý nghĩa kinh tế, xã hội của công tác an toàn, vệ sinh lao động đến đông đảo công nhân lao động toàn thành phố; xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai các nội dung của Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 trên cơ sở tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. Tăng cường các hoạt động truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, truyền thanh nội bộ để thông tin, tuyên truyền các chế độ, chính sách, các nguyên nhân, nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động.
       Chủ động rà soát kết quả thực hiện và có các giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện các nội dung của kế hoạch an toàn vệ sinh lao động; kế hoạch đánh giá nguy cơ rủi ro; kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; kế hoạch tự kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động, tập trung vào các nội dung gồm: các biện pháp kỹ thuật an toàn lao động và phòng chống cháy nổ; các biện pháp về kỹ thuật vệ sinh lao động, phòng chống yếu tố có hại và cải thiện điều kiện lao động; trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; khám sức khỏe định kỳ, chăm sóc sức khỏe và huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động; nhận diện nguy cơ và tác hại của yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cải thiện điều kiện lao động.
       Phát huy sáng kiến, giải pháp kỹ thuật công nghệ, cải tiến quản lý điều hành trong cải thiện điều kiện lao động; chủ động đề xuất nội dung và tổ chức thương lượng các điều khoản có lợi hơn về quyền, lợi ích của người lao động về các vấn đề liên quan đến đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong đó đặc biệt quan tâm mức phụ cấp xứng đáng đối với an toàn, vệ sinh viên. Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề phân tích, đánh giá, kiến nghị về các giải pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
      Tổ chức thăm hỏi, động viên người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động. 
      Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở lao động; bổ sung hiện vật tuyên truyền, tài liệu về an toàn, vệ sinh lao động tại các góc bảo hộ lao động; phát huy phong trào quần chúng thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, kịp thời biểu dương, khen thưởng nhân rộng các mô hình cách làm sáng tạo, hiệu quả đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc hưởng ứng Tháng hành động vệ an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.
     Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời và kiến nghị xử lý đối với các tập thể, cá nhân không chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, nhất là vi phạm các chế độ chính sách về quyền và lợi ích pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Tổ chức các hoạt động có sự tham gia phối hợp của cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, người sử dụng lao động, người lao động, an toàn vệ sinh viên như: tọa đàm, đối thoại, hội thi, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình về an toàn, vệ sinh lao động. Đẩy mạnh các hoạt động đối thoại, triển khai các chương trình hành động cụ thể về cải thiện điều kiện làm việc, giảm căng thẳng tại nơi làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, môi trường làm việc an toàn, thân thiện.
PTT
 
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:240
Tất cả:04592218
Đang trực tuyến:27

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn