Hải Phòng 23/07/2024

Chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế

Thứ ba, 23/07/2019

Hải Phòng là thành phố Cảng biển lớn nhất miền Bắc, thành phố công nghiệp dịch vụ, đầu mối giao thông quan trọng, cực tăng trưởng kinh tế trọng điểm khu vực Duyên hải Bắc Bộ. Những năm qua, cùng với nhiều chính sách thu hút đầu tư của thành phố đã xuất hiện nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đến đầu tư, điều này làm gia tăng nhanh chóng lực lượng lao động đến Hải Phòng lập thân, lập nghiệp.

           Hiện nay, Liên đoàn Lao động thành phố quản lý hơn 260.000 CNVCLĐ sinh hoạt tại 2.720 công đoàn cơ sở. Những năm qua, giai cấp công nhân thành phố đã có những chuyển biến tích cực, tăng nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu. Số lượng lao động xã hội thành phố trong độ tuổi lao động từ 15 tuổi trở lên có khoảng 1,1 triệu người, CNLĐ khu vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chiếm tỷ lệ 90,25% trên tổng số người lao động toàn thành phố.
Ban Chỉ đạo Xây dựng giai cấp công nhân thành phố tổ chức hội nghị tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019
 
          Thực hiện Nghị quyết số 20/ NQ-TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 26/NQ-TU ngày 19/3/2009 của BTV Thành ủy Hải Phòng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố đã chủ động xây dựng Chương trình hành động và các Kế hoạch để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp các Nghị quyết đề ra. Trong đó, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố tập trung chỉ đạo các tổ chức công đoàn trực thuộc triển khai nhiều nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CNLĐ thành phố:
        Xác định việc đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho CNLĐ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, LĐLĐ thành phố thường xuyên phổ biến, quán triệt về tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược của Nghị quyết 20, Nghị quyết 26 của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp tổ chức tuyên truyền về Bộ Luật Lao động, Luật BHXH, Luật Công đoàn; tổ chức tư vấn, giải đáp chính sách pháp luật trực tiếp và bằng văn bản cho 3.634 lượt tập thể, đoàn viên và CNLĐ... Đặc biệt đã tổ chức quán triệt thường xuyên việc thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đoàn viên, CNVCLĐ thành phố. Duy trì trang bị Báo Lao động, Báo Hải Phòng cuối tuần, Bản tin Lao động và Công đoàn cho 100% cán bộ công đoàn cơ sở. Mở rộng diện tương tác với CNLĐ thành phố thông qua việc khai trương Cổng thông tin điện tử mới với giao diện tiện ích; hỗ trợ lắp đặt wifi miễn phí cho các khu nhà trọ tập trung đông CNLĐ; tăng cường phổ biến thông tin về chính sách pháp luật liên quan đến người lao động trên facebook, fanpage Công đoàn Hải Phòng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương được giữ vững, nhận thức của CNVCLĐ từng bước được nâng lên. 
       Bên cạnh đó, các cấp công đoàn thành phố đã chủ động tham gia xây dựng, giám sát thực hiện chính sách pháp luật; thực hiện tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động. Thường xuyên phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Hằng năm có 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức; có 98% doanh nghiệp nhà nước, 69% doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tổ chức hội nghị người lao động. LĐLĐ thành phố tham mưu Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa người đứng đầu với cán bộ công đoàn và CNLĐ thành phố, qua đó kịp thời giải quyết các kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, tạo niềm tin, phấn khởi trong CNVCLĐ thành phố. Những năm qua, LĐLĐ thành phố đã tổ chức tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, diễn đàn bàn về chính sách, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng thể hiện trách nhiệm của tổ chức công đoàn tham gia xây dựng các bộ luật, luật (sửa đổi) và các văn bản pháp luật liên quan đến quyền lợi của người lao động. Công tác giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với CNLĐ được quan tâm, bình quân mỗi năm có từ 200 -250 lượt cơ quan, doanh nghiệp được kiểm tra, giám sát. Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể” ngày càng được mở rộng về quy mô và cách thức thực hiện. Tính đến hết năm 2018 đã có trên 900 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thực hiện ký kết TƯLĐTT. Trong đó có 20 doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia ký thoả ước nhóm doanh nghiệp Hàn Quốc. Đây là mô hình mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các tổ chức quốc tế về lao động tại Việt Nam ghi nhận, đánh giá rất cao, mang lại nhiều quyền lợi thiết thực cho CNLĐ.
           Đặc biệt, nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm, LĐLĐ thành phố đã tham mưu Thành ủy, UBND thành phố hỗ trợ 3 tỷ đồng tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, các doanh nghiệp trợ cấp, tặng quà, hỗ trợ chuyến xe, vé xe cho hàng ngàn đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn ở xa về quê đón Tết với số tiền gần 60 tỷ đồng/năm. Mỗi năm, xây mới và sữa chữa từ 65- 80 Nhà mái ấm công đoàn, giới thiệu cho trên 200 lượt CNLĐ vay vốn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.
         Công tác giới thiệu đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân lao động luôn được coi trọng. Nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn thành phố đã chủ động phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm công tác giới thiệu đào tạo, bồi dưỡng CNLĐ. Đến nay đã có 247.000 lượt đoàn viên được học tập nâng cao trình độ học vấn, trình độ chính trị; hơn 189.000 lượt đoàn viên được bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp, trình độ ngoại ngữ, tin học; đã tổ chức thành công 117 cuộc thi tay nghề, thi thợ giỏi với 26.421 lượt đoàn viên tham gia. Kết quả trên đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong phát triển KT - XH của thành phố. Công tác phát hiện đoàn viên ưu tú, nhất là đoàn viên là CNLĐ trẻ để bồi dưỡng giới thiệu cho Đảng kết nạp được quan tâm. Các cấp công đoàn thành phố đã kết nạp mới 144.040 đoàn viên, giới thiệu 16.374 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Đến nay, chất lượng đội ngũ công nhân và CNVCLĐ thành phố được nâng lên, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo khoảng 75%, đào tạo nghề khoảng 43,3%. Thành phố hiện có trên 136.000 lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên, trong đó có khoảng 42.000 người có trình độ đại học, gần 5.000 cán bộ khoa học và công nghệ. Đại bộ phận CNVCLĐ thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của chính quyền, chuyên môn các cấp.  
          Bên cạnh những kết quả đạt được, mặc dù có nhiều bước trưởng thành song giai cấp công nhân Hải Phòng còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; sự chuyển đổi cơ cấu công nhân thành phố chưa theo hướng tích cực, tỷ lệ lao động phổ thông có chiều hướng tăng nhanh, trình độ tay nghề của công nhân thành phố còn thấp. CNLĐ bậc cao, công nhân lành nghề còn thiếu. Tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động phần lớn còn hạn chế; ý thức giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị không đồng đều, thiếu hiểu biết về pháp luật; tình trạng đình công, ngừng việc tập thể của công nhân, nhất là công nhân trong các doanh nghiệp ngành nghề may mặc, da giày còn diễn biến phức tạp…Trong những tồn tại đó có nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân chủ quan là hầu hết CNLĐ xuất thân từ nông thôn nên chưa được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật về lao động và tác phong lao động trong môi trường công nghiệp. Việc phân hóa, định hướng nghề cho nguồn lực lao động trẻ từ trong trường học còn hạn chế dẫn đến lãng phí chi phí, thời gian đào tạo lại của cả doanh nghiệp và người lao động. Vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động ở một bộ phận CĐCS chưa rõ nét; hiệu lực của công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật lao động còn hạn chế; tiền lương, thu nhập của người lao động chưa được cải thiện nhiều; việc xây dựng nhà ở, thiết chế VHTT cho CNLĐ chưa được quan tâm đầu tư đúng mức…
         Để giai cấp công nhân có cơ hội và điều kiện phát triển trở thành đội ngũ công nhân trí thức đáp ứng yêu cầu thời kỳ CNH- HĐH và hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/BCT của Bộ Chính trị, Liên đoàn Lao động thành phố xác định tập trung vào một số giải pháp cụ thể sau:
          Một là, tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW của BCH Trung ương Đảng và Nghị quyết số 26/NQ-TU của Thành ủy Hải Phòng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Nghị quyết số 45-NQ-BCT của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng. Chủ động tham mưu các giải pháp tạo bước đột phá về chính sách nhà ở, điều kiện, môi trường làm việc, thiết chế văn hóa thể thao...cho CNLĐ. Chủ động tham gia xây dựng chính sách pháp luật, giải quyết một số vấn đề cấp bách, bức xúc của CNLĐ như: Tiền lương, thu nhập, BHXH, đẩy mạnh ký kết, nâng cao chất lượng TƯLĐTT tại các doanh nghiệp và TƯ nhóm doanh nghiệp nhằm thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ.
          Hai là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên pháp luật lao động; thường xuyên mở rộng kênh thông tin, truyền thông qua mạng xã hội; chọn lọc nội dung thông tin phù hợp với từng đối tượng đoàn viên góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho CNVCLĐ thành phố.
          Ba là, tiếp tục phát động các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, tổ chức các cuộc thi tay nghề, thi thợ giỏi tạo môi trường thi đua, khuyến khích, động viên CNLĐ phát huy khả năng sáng tạo, áp dụng công nghệ tiến bộ vào sản xuất, tăng năng suất lao động; chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị chức năng thành phố tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề, phát triển đội ngũ công nhân có trình độ cao, làm chủ được khoa học công nghệ, có tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật tốt.
          Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn với phương châm hướng về cơ sở; kịp thời củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống tổ chức cán bộ công đoàn từ thành phố đến cơ sở góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TU của Thành ủy. Đẩy mạnh công tác giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp, từng bước trau dồi bản lĩnh chính trị cho CNLĐ, nâng cao tỉ lệ đoàn viên công đoàn là đảng viên. 
          Năm là, kịp thời biểu dương, tôn vinh gương CNLĐ tiêu biểu, có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất bằng những chính sách và phần thưởng xứng đáng, tạo động lực thúc đẩy mãnh mẽ phong trào thi đua trong CNLĐ đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.
 
                              TỐNG VĂN BĂNG
      CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:1853
Tất cả:04786114
Đang trực tuyến:130

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn