Hải Phòng 30/11/2023

CNVCLĐ thành phố hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022

Thứ sáu, 29/04/2022

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” được các cấp công đoàn thành phố tích cực hưởng ứng thể hiện quyết tâm góp phần kiểm soát tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bảo vệ nguồn nhân lực là tài sản giá trị nhất của mỗi doanh nghiệp, hướng tới một nền sản xuất an toàn, có năng suất cao, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

         
           Để thực hiện các mục tiêu hết sức có ý nghĩa gắn với chủ đề của Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022, các cấp công đoàn thành phố quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
          Tham gia với người sử dụng lao động, lãnh đạo chính quyền, chuyên môn đồng cấp tích cực thông tin tuyên truyền về ý nghĩa kinh tế, xã hội của công tác an toàn, vệ sinh lao động đến đông đảo công nhân lao động toàn thành phố; xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai các nội dung của Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 trên cơ sở tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị doanh nghiệp.
         Chủ động rà soát kết quả thực hiện và có các giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện các nội dung của kế hoạch an toàn vệ sinh lao động; kế hoạch đánh giá nguy cơ rủi ro; kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; kế hoạch tự kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động, tập trung vào các nội dung gồm: các biện pháp kỹ thuật an toàn lao động và phòng chống cháy nổ; các biện pháp về kỹ thuật vệ sinh lao động, phòng chống yếu tố có hại và cải thiện điều kiện lao động; trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; khám sức khỏe định kỳ, chăm sóc sức khỏe và huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động; nhận diện nguy cơ và tác hại của yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cải thiện điều kiện lao động.
        Phát huy sáng kiến, giải pháp kỹ thuật công nghệ, cải tiến quản lý điều hành trong cải thiện điều kiện lao động; chủ động đề xuất nội dung và tổ chức thương lượng các điều khoản có lợi hơn về quyền, lợi ích của người lao động về các vấn đề liên quan đến đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong đó đặc biệt quan tâm mức phụ cấp xứng đáng đối với an toàn, vệ sinh viên. Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề phân tích, đánh giá, kiến nghị về các giải pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
         Tổ chức thăm hỏi, động viên người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động. Bổ sung các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.
         Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở lao động; bổ sung hiện vật tuyên truyền, tài liệu về an toàn, vệ sinh lao động tại các góc bảo hộ lao động; phát huy phong trào quần chúng thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, kịp thời biểu dương, khen thưởng nhân rộng các mô hình cách làm sáng tạo, hiệu quả đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc hưởng ứng Tháng hành động vệ an toàn, vệ sinh lao động năm 2022; phát hiện kịp thời và kiến nghị xử lý đối với các tập thể, cá nhân không chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, nhất là vi phạm các chế độ chính sách về quyền và lợi ích pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.   
Đồng chí Đào Trọng Trung, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố phát biểu hưởng ứng tại Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 do UBND thành phố tổ chức
PTT
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:558
Tất cả:04002967
Đang trực tuyến:77

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn