Hải Phòng 04/03/2024

CÔNG ĐOÀN HẢI PHÒNG, TỪ ĐẠI HỘI ĐẾN ĐẠI HỘI

Thứ hai, 02/10/2023

          Hướng tới Đại hội XV Công đoàn thành phố, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các cấp công đoàn thành phố đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, động viên CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn tích cực lao động sản xuất, hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội.
         Trải qua 14 kỳ đại hội, CNVCLĐ thành phố Hải Phòng luôn đoàn kết một lòng, hăng hái thi đua lao động sản xuất, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thành phố.
          1. Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ nhất (nhiệm kỳ 1964 - 1969)
          Từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 9 năm 1964, tại Nhà hát thành phố, Đại hội Công đoàn thành phố Hải Phòng lần thứ nhất được khai mạc.
          Dự Đại hội có 350 đại biểu chính thức đến từ 433 CĐCS, thay mặt cho 74.150 đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ thành phố.
          Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn thành phố gồm 33 ủy viên, trong đó có 31 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết; 11 đồng chí được Ban Chấp hành bầu vào Ban Thường vụ; đồng chí Hoàng Mậu được bầu là Thư ký Liên hiệp Công đoàn Hải Phòng; đồng chí Nguyễn Thành và đồng chí Nguyễn Dần được bầu là Phó thư ký.
         2. Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ hai (nhiệm kỳ 1969 - 1973)
         Từ ngày 01 đến ngày 04 tháng 4 năm 1969, tại Nhà hát thành phố, Đại hội Công đoàn thành phố Hải Phòng lần thứ hai được khai mạc.
        Dự Đại hội có 209 đại biểu chính thức, thay mặt cho 70.063 CNVCLĐ toàn thành phố.
        Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn thành phố gồm 43 ủy viên; 11 đồng chí được Ban Chấp hành bầu vào Ban Thường vụ; đồng chí Hoàng Mậu tiếp tục được bầu là Thư ký Liên hiệp Công đoàn Hải Phòng; đồng chí Nguyễn Thành, đồng chí Nguyễn Dần và đồng chí Lê Duy Kỳ được bầu là Phó thư ký.
         3. Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ III (nhiệm kỳ 1973 - 1976)
         Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9 năm 1973, tại trường Lương Khánh Thiện đã diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hải Phòng lần thứ ba.
         Dự Đại hội có 290 đại biểu chính thức, thay mặt cho 101.325 CNVCLĐ thành phố.
        Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 39 ủy viên; Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí; đồng chí Hoàng Mậu tiếp tục được bầu làm Thư ký Liên hiệp Công đoàn Hải Phòng; đồng chí Nguyễn Dần và đồng chí Lê Duy Kỳ được bầu là Phó thư ký. Tháng 10/1973 đồng chí Hoàng Mậu được phân công phụ trách MTTQ, đồng chí Nguyễn Văn Bút, ủy viên Ban Thư ký TLĐ được bầu là Thư ký Liên hiệp Công đoàn Hải Phòng. Đến tháng 6/1976, đồng chí Nguyễn Dần được bầu là Thư ký thay đồng chí Nguyễn Văn Bút sang làm Phó Bí thư Thường trực thành ủy Hải Phòng.
         4. Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ IV (nhiệm kỳ 1976 - 1978)
         Đại hội diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 10 năm 1973, tại Nhà hát thành phố.
         Dự Đại hội có 355 đại biểu chính thức, thay mặt cho trên 100.000 CNVCLĐ thành phố.
        Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 39 ủy viên; Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên, đồng chí Nguyễn Dần tiếp tục được bầu là Thư ký Liên hiệp Công đoàn Hải Phòng; đồng chí Lê Duy Kỳ được bầu là Phó thư ký.
        5. Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ V (nhiệm kỳ 1978 - 1981)
       Tại Nhà hát thành phố, từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 4 năm 1978, Đại hội Công đoàn thành phố Hải Phòng lần thứ V chính thức khai mạc.
       Dự Đại hội có 350 đại biểu chính thức, thay mặt cho gần 134.000 CNVCLĐ toàn thành phố.
       Đại hội đã bầu 45 đồng chí vào Ban Chấp hành; Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên, đồng chí Nguyễn Dần tiếp tục được bầu là Thư ký Liên hiệp Công đoàn Hải Phòng; đồng chí Lê Phong và đồng chí Hoàng Thị Linh được bầu là Phó thư ký. Đến tháng 7/1979, đồng chí Lê Phong được bầu làm Thư ký Liên hiệp Công đoàn Hải Phòng thay đồng chí Nguyễn Dần.
       6. Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ VI (nhiệm kỳ 1981 - 1983)
       Tại Nhà hát thành phố, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7 năm 1981, Đại hội Công đoàn thành phố Hải Phòng lần thứ VI được khai mạc.
        Dự Đại hội có 350 đại biểu chính thức, thay mặt cho trên 147.000 CNVCLĐ toàn thành phố.
Đại hội đã bầu 47 đồng chí vào Ban Chấp hành; 15 đồng chí được Ban Chấp hành bầu vào Ban Thường vụ; đồng chí Lê Phong được bầu là Thư ký Liên hiệp Công đoàn Hải Phòng; đồng chí Hoàng Thị Linh được bầu là Phó thư ký.
       7. Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ VII (nhiệm kỳ 1983 - 1988)
       Đại hội lần thứ VII Công đoàn thành phố chính thức được khai mạc từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8 năm 1983 tại Trường Chính trị Tô Hiệu Hải Phòng. Dự Đại hội có 350 đại biểu chính thức, thay mặt cho trên 15 vạn công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn thành phố.
       Đại hội đã bầu 47 đồng chí vào Ban Chấp hành; 15 đồng chí được Ban Chấp hành bầu vào Ban Thường vụ; đồng chí Lê Phong được bầu là Thư ký; đồng chí Hoàng Thị Linh được bầu là Phó thư ký. Đến tháng 12/1983, đồng chí Lê Phong về TLĐ, đồng chí Trần Văn Thức, Bí thư Đảng ủy nhà máy xi măng Hải Phòng được bầu là Thư ký; tháng 4/1985, đồng chí Nguyễn Hữu Thành và đồng chí Nguyễn Thúy Ái, ủy viên Ban Thường vụ được bầu là Phó Thư ký; đến tháng 01/1987 đồng chí Nguyễn Hữu Thành được bầu là Thư ký, đồng chí Nguyễn Xuân Đóa được bầu là Phó Thư ký.
      8. Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ VIII (nhiệm kỳ 1988 - 1993)
      Tại Nhà hát thành phố, từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 6 năm 1988, Đại hội Công đoàn thành phố Hải Phòng lần thứ VIII chính thức khai mạc.
Với phương châm “Trí tuệ, dân chủ và đổi mới”, Đại hội lần thứ VIII đã bầu Ban Chấp hành gồm 47 ủy viên; 15 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ; đồng chí Lê Phong được bầu là Thư ký; đồng chí Nguyễn Hữu Thành và đồng chí Trịnh Thị Hằng được bầu là Phó thư ký.
      9. Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ IX (nhiệm kỳ 1993 - 1998)
      Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6 năm 1993, Đại hội Công đoàn thành phố Hải Phòng lần thứ IX chính thức khai mạc tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp.
      Với phương châm “Đoàn kết. trí tuệ, dân chủ, đổi mới”, 294 đại biểu chính thức của Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 41 ủy viên; 13 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ; đồng chí Trịnh Thị Hằng được bầu là Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Xuân Báu và đồng chí Nguyễn Xuân Đóa được bầu là Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố. Ủy ban kiểm tra gồm 09 đồng chí do đồng chí Nguyễn Anh Tố, ủy viên Ban Thường vụ là Chủ nhiệm.
      10. Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ X (nhiệm kỳ 1998 - 2003)
       Từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 7 năm 1998, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp, Đại hội Công đoàn thành phố Hải Phòng lần thứ X chính thức khai mạc.
       Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 41 ủy viên; 13 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ; đồng chí Nguyễn Xuân Báu được bầu là Chủ tịch; đồng chí Vũ Thị Ngọc và đồng chí Nguyễn Văn Ngàng được bầu là Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố. Ủy ban kiểm tra gồm 09 đồng chí do đồng chí Nguyễn Anh Tố, ủy viên Ban Thường vụ là Chủ nhiệm.
      11. Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XI (nhiệm kỳ 2003 - 2008)
      Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 7 năm 2003, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp, Đại hội Công đoàn thành phố Hải Phòng lần thứ XI chính thức khai mạc.
      Dự Đại hội có 296 đại biểu, thay mặt cho 136.900 công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn thành phố.
      Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 41 ủy viên; 13 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ; đồng chí Nguyễn Văn Ngàng được bầu là Chủ tịch; đồng chí Trần Ngọc Vinh, đồng chí Nguyễn Văn Bính và đồng chí Nguyễn Thị Huệ được bầu là Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố. Đến tháng 12/2007, đồng chí Nguyễn Văn Ngàng về TLĐ, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuân, Bí thư Đảng bộ quận Đồ Sơn được bầu là Chủ tịch LĐLĐ thành phố.
      12. Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XII (nhiệm kỳ 2008 - 2013)
       Khai mạc tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6 năm 2008.
       Dự Đại hội có 400 đại biểu, thay mặt cho 160.516 công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn thành phố.
       Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 41 ủy viên; 13 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ; đồng chí Nguyễn Mạnh Tuân được bầu là Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Thị Huệ, đồng chí Nguyễn Văn Hưng và đồng chí Hoàng Duy Đỉnh được bầu là Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố. Đến tháng 8/2012, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuân nghỉ hưu, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Bí thư Đảng bộ huyện Kiến Thụy được bầu là Chủ tịch LĐLĐ thành phố; tháng 6/2011, đồng chí Hoàng Duy Đỉnh chuyển công tác, tháng 11/2011 đồng chí Nông Kim Nguyệt được bầu là Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố.
        13. Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2013 - 2018)
       Ngày 17 và ngày 18 tháng 4 năm 2013, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp, Đại hội lần thứ XIII Công đoàn thành phố chính thức khai mạc. Tham dự Đại hội có 400 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho 174.096 đoàn viên công đoàn thành phố.
      Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 45 ủy viên; 15 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ; đồng chí Đỗ Mạnh Hiến được bầu là Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Văn Hưng và đồng chí Nông Kim Nguyệt được bầu là Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố. Đến tháng 3 và tháng 4/2015, đồng chí Lê Ngọc Trữ và đồng chí Hoàng Đình Long được bầu là Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố; tháng 01/2016, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến chuyển công tác Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy, đ/c Phạm Hữu Thư, Chánh Văn phòng UBND thành phố được bầu là Chủ tịch LĐLĐ thành phố khóa XIII; tháng 3/2016 đồng chí Lê Ngọc Trữ chuyển công tác, đồng chí Tống Văn Băng được bầu là Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố (7/2016); đến tháng 8/2016, đồng chí Nông Kim Nguyệt, đồng chí Nguyễn Văn Hưng nghỉ hưu, đồng chí Đào Thị Huyền được bầu là Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố (12/2016); tháng 12/2017 đồng chí Bùi Thị Ngọc, nguyên Phó Bí thư Thường trực thành đoàn được điều động về công tác tại LĐLĐ thành phố và được Ban Chấp hành bầu là Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố.
         14. Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2018 - 2023)
         Ngày 19 và ngày 20 tháng 6 năm 2018, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp, Đại hội lần thứ XIV Công đoàn thành phố chính thức khai mạc. Tham dự Đại hội có 397 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho 248.334 đoàn viên công đoàn thành phố.
         Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 47 ủy viên; 12 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ; đồng chí Tống Văn Băng được bầu là Chủ tịch; đồng chí Hoàng Đình Long, đồng chí Đào Thị Huyền, đồng chí Bùi Thị Ngọc, đồng chí Đào Trọng Trung được bầu là Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố.
        Tháng 7/2019, có 01 đồng chí ủy viên BCH chuyển công tác, BCH kiện toàn, bầu bổ sung 01 ủy viên là đồng chí Phạm Thị Hiền Thu, Phó trưởng ban phụ trách Ban Tài chính và bầu bổ sung 02 ủy viên Ban Thường vụ là đồng chí Đinh Thị Thúy Hà, UVBCH, Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công; đồng chí Vũ Ngọc Thức, UVBCH, Chủ tịch CĐN Công Thương. Tháng 7/2020, có 01 đồng chí ủy viên BCH chuyển công tác, BCH kiện toàn, bầu bổ sung 01 ủy viên là đồng chí Đoàn Thị Vân Anh, Chủ tịch LĐLĐ quận Kiến An và bầu bổ sung 01 ủy viên BTV là đồng chí Phạm Thị Hiền Thu, ủy viên BCH, Phó trưởng ban phụ trách Ban Tài chính. Tháng 01/2021, có 03 đồng chí ủy viên BCH chuyển công tác, 01 đồng chí ủy viên BTV nghỉ hưu BCH kiện toàn, bầu bổ sung 03 ủy viên BCH là đồng chí Bùi Văn Biên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thủy Nguyên, đồng chí Lê Văn Thịnh, Chủ tịch LĐLĐ huyện An Dương, đồng chí Phạm Xuân Hanh, Chủ tịch LĐLĐ huyện Vĩnh Bảo và bầu bổ sung 01 ủy viên BTV là đồng chí Bùi Văn Biên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thủy Nguyên. Tháng 7/2021, có 01 đồng chí ủy viên BCH xin thôi tham gia BCH do chuyển công tác, BCH kiện toàn, bầu bổ sung 01 ủy viên là đồng chí Đỗ Đình An, Chủ tịch LĐLĐ quận Đồ Sơn. Tháng 12/2021, có 02 đồng chí ủy viên BCH xin thôi tham gia BCH do chuyển công tác, BCH kiện toàn, bầu bổ sung 02 ủy viên là đồng chí Lê Khắc Nguyên Anh, Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng, đồng chí Vũ Đình Phi, Chủ tịch CĐ Cty Regina. Tháng 11/2022, đồng chí Hoàng Đình Long, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố nghỉ hưu. Tháng 9/2022, đồng chí Tống Văn Băng, Chủ tịch LĐLĐ thành phố, đồng chí Đào Trọng Trung, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố chuyển công tác. Tháng 10/2022, đồng chí Nguyễn Anh Tuân, giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố được Ban Thường vụ Thảnh ủy điều động nhận công tác tại LĐLĐ thành phố, chỉ định là Bí thư Đảng đoàn, Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố đã họp, bầu đồng chí Nguyễn Anh Tuân là Chủ tịch LĐLĐ thành phố tháng 10/2022. Đến tháng 11/2022, có 02 đồng chí ủy viên BCH nghỉ hưu, BCH kiện toàn, bầu bổ sung 02 ủy viên là đồng chí Trần Văn Thắng, Chủ tịch CĐN Giáo dục và đồng chí Nguyễn Văn Thạnh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố. Tháng 12/2022, BCH kiện toàn 02 ủy viên BTV là đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Trung tâm TVPL và hỗ trợ NLĐ và đồng chí Vũ Thanh Sơn, Chánh Văn phòng LĐLĐ thành phố. Tháng 6/2023, Ban Thường vụ Thành uỷ có quyết định điều động đồng chí Nguyễn Văn Phiệt, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Lê Chân về LĐLĐ thành phố và chỉ định là uỷ viên Đảng đoàn LĐLĐ thành phố, Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố đã họp, bầu đồng chí Nguyễn Văn Phiệt là Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố tháng 6/2023. Ngày 01/8/2023, đồng chí Đào Thị Huyền, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố nghỉ hưu theo Nghị định 26/NĐ-CP. Đến tháng 08/2023, BCH LĐLĐ thành phố khóa XIV gồm 42 đồng chí, BTV 15 đồng chí, Thường trực gồm Chủ tịch Nguyễn Anh Tuân và 02 Phó Chủ tịch Bùi Thị Ngọc, Nguyễn Văn Phiệt.
Xem tin khác
Phim tài liệu Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không

Notice: Undefined offset: 0 in /home/congdoan6582/public_html/includes/function/Function.php on line 2627
Lượt truy cập
Hôm nay:120
Tất cả:04322115
Đang trực tuyến:69

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn