Hải Phòng 18/05/2024

Công đoàn thành phố Hải Phòng phấn đấu có 45.000 sáng kiến

Thứ năm, 27/01/2022

Sáng 25/01, LĐLĐ thành phố tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

            Thực hiện Chương trình số 3259/Ctr-TLĐ ngày 15/12/2021 và Hướng dẫn số 46/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”; Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện 45.000 sáng kiến của đoàn viên, CNVCLĐ Hải Phòng, gắn với thực hiện Nghị quyết 45- NQ/TW ngày 21/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

            Chương trình sẽ được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ ngày 01/9/2021 đến ngày 31/5/2022): Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022 với mục tiêu 20.000 sáng kiến. Giai đoạn 2 (01/6/2022 đến ngày 01/9/2023): Chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2023) và Đại hội Công đoàn các cấp với mục tiêu 25.000 sáng kiến. Phấn đấu mỗi giai đoạn, có ít nhất 15% đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động thuộc các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn lao động thành phố có sáng kiến tham gia Chương trình.
CNVCLĐ có sáng kiến được Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ kinh phí là 100.000 đồng/01 sáng kiến khi đăng ký thành công lên phần mềm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được phê duyệt và được Công đoàn cơ sở tổng hợp báo cáo. Công đoàn cơ sở cân đối nguồn kinh phí của đơn vị được chi để hỗ trợ công tác nghiên cứu, viết sáng kiến với mức tối đa là 200.000 đồng/01 sáng kiến.
            Liên đoàn Lao động thành phố đề nghị Công đoàn cơ sở báo cáo và phối hợp với lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp tạo điều kiện để đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động viết sáng kiến và hỗ trợ, khen thưởng cho các sáng kiến của đơn vị khi tham gia Chương trình góp phần động viên CNVCLĐ đoàn kết, nỗ lực, vượt khó, đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội, cộng đồng, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; đồng thời tích cực chăm lo đời sống, ổn định việc làm cho đoàn viên, người lao động.
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:909
Tất cả:04580615
Đang trực tuyến:115

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn