Hải Phòng 24/02/2024

Công tác phát triển Đảng tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước: Quan tâm, chú trọng để có chất lượng và hiệu quả cao hơn

Thứ sáu, 28/09/2018

Sáng 28/9, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội thảo: “Công tác phát triển Đảng trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn thành phố”. Dự Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; Phạm Văn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; lãnh đạo các Ban Thành ủy, các sở ban ngành liên quan, lãnh đạo một số doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Hiện toàn thành phố có 30.424 doanh nghiệp, 467 tổ chức Đảng, trong đó có 330 chi bộ doanh nghiệp ngoài nhà nước, 95 chi bộ Hợp tác xã, 42 chi bộ sự nghiệp ngoài công lập. Trong 5 năm từ năm 2013 đến nay, có 4.223 đảng viên là công nhân lao động ở các loại hình doanh nghiệp, đạt 22,57% tổng số đảng viên mới được kết nạp. 

Báo cáo đề dẫn của lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố đánh giá, mặc dù số lượng các doanh nghiệp có tổ chức Đảng, đoàn thể còn ít so với tổng số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, số lượng đảng viên là công nhân lao động được kết nạp Đảng chưa tương xứng với sự phát triển nhanh của lực lượng công nhân lao động thành phố, tuy nhiên bước đầu đã làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, người lao động và chủ doanh nghiệp. Ở những doanh nghiệp thành lập được chi, đảng bộ, tổ chức đoàn thể đã góp phần củng cố được mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, đoàn thể với doanh nghiệp. Quá trình hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp dần khẳng định được vị trí, vai trò trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong doanh nghiệp vững mạnh. Nhiều cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp đã thể hiện được tính tiền phong, gương mẫu trong sản xuất, kinh doanh, có ý thức rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, có lối sống thân thiện, gần gũi được cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động, chủ doanh nghiệp tín nhiệm.

Một số hạn chế trong công tác này cũng được chỉ ra như: số lượng công nhân lao động được kết nạp Đảng còn ít, nhận thức của phần lớn công nhân lao động ngại tham gia hoạt động chính trị, số lượng các tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể còn ít so với tổng số doanh nghiệp trên địa bàn; nhiều chủ doanh nghiệp chưa nhận thức đúng mức vị trí, vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; thời gian học tập, bồi dưỡng kiến thức về Đảng, thời gian sinh hoạt Đảng cho công nhân lao động chưa thực sự linh hoạt.

Các đại biểu dự hội thảo cũng chia sẻ những kinh nghiệm từ thực tiễn trong công tác phát triển Đảng trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước.           


Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo
 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa đánh giá việc tổ chức cuộc hội thảo là rất thiết thực, ý nghĩa. Đồng thời ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm từ thực tiễn cơ sở nhằm trao đổi kinh nghiệm, bài học, kiến nghị, đề xuất về công tác phát triển Đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, nhằm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 10/11/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về “Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập” với hiệu quả cao hơn.

Đồng chí đề nghị các cấp công đoàn thành phố từ cuộc hội thảo này cần thực hiện tốt một số yêu cầu để công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên, phát triển tổ chức công đoàn, đoàn viên trong công nhân lao động với chất lượng và hiệu quả cao hơn. Thứ nhất, các cấp công đoàn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước một cách sâu rộng hơn, triệt để hơn. Quan tâm tuyên truyền nâng cao nhận thức của người đứng đầu, nhất là chủ doanh nghiệp, người lao động về tổ chức đảng, tổ chức công đoàn.

Thứ hai, các cấp công đoàn tiếp tục tham mưu cấp ủy đảng tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú là công nhân lao động cho Đảngnhất thiết không chạy theo số lượng mà phải đảm bảo chất lượng; đồng thời rà soát, tập trung vào những doanh nghiệp, đơn vị có đủ điều kiện để tuyên truyền, vận động.

Thứ ba, làm tốt công tác nắm tình hình công nhân lao động là đảng viên đang sinh hoạt tại nơi cư trú để phối kết hợp với cơ quan tham mưu của Đảng hướng dẫn, đôn đốc đảng viên chuyển sinh hoạt về doanh nghiệp sinh hoạt theo quy định, trên cơ sở đó thành lập tổ chức đảng, phát triển đảng viên ở những nơi có điều kiện.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu cách làm phải linh hoạt, sáng tạo, kiên trì bởi đây là lĩnh vực đặc thù, khó. Các Ban của Thành ủy tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của đại biểu để xem xét, kiến nghị, đề xuất Trung ương, Thành ủy có những quy định phù hợp với thực tiễn.

Trước tình hình hiện nay, doanh nghiệp ngoài nhà nước ngày càng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, và lực lượng lao động đang có xu hướng chuyển sang các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cổ phần, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, công tác phát triển đảng trong công nhân lao động hiện nay là khó khăn hơn rất nhiều so với giai đoạn trước bởi đối tượng đặc thù, điều kiện đặc biệt. Song với yêu cầu xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, thì việc thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước chính là thực hiện mục tiêu của Đảng: Đảng gắn bó máu thịt với nhân dân, gần dân, gần với người lao động hơn, gần với các doanh nghiệp để định hướng sản xuất theo các quy định của pháp luật.

Trước yêu cầu xây dựng giai cấp công nhân trong thời đại mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chủ tịch công đoàn các cấp quan tâm, tạo điều kiện làm tốt công tác phát triển đảng trong công nhân lao động, phát triển tổ chức cơ sở đảng tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước với chất lượng và hiệu quả cao hơn.
(Nguồn: Cổng Thông tin điện tử thành phố)

Xem tin khác
Phim tài liệu Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không

Notice: Undefined offset: 0 in /home/congdoan6582/public_html/includes/function/Function.php on line 2627
Lượt truy cập
Hôm nay:645
Tất cả:04293001
Đang trực tuyến:67

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn