Hải Phòng 16/07/2024

Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn

Thứ tư, 05/01/2022

         Ngày 23/12/2021, Liên đoàn Lao động thành phố ban hành Kế hoạch số 167/KH-LĐLĐ về phát động hưởng ứng Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn. 
       Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo cơ hội để các nhà văn chuyên nghiệp và không chuyên, đoàn viên và người lao động sáng tạo những tác phẩm văn học phản ánh thực tiễn phong phú, nhiều màu sắc về đời sống, việc làm của công nhân thành phố; khích lệ, động viên công nhân hăng say lao động, đổi mới sáng tạo; tôn vinh lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; về vai trò, hoạt động thiết thực, hiệu quả của tổ chức Công đoàn, góp phần phát triển văn hóa đọc, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thành phố.
       Từ kết quả cuộc thi, thông qua các tác phẩm văn học, giúp xã hội nhìn nhận đầy đủ, chia sẻ và thấu hiểu đời sống, vị trí, vai trò của người công nhân và giai cấp công nhân thành phố trong bối cảnh mới; đánh giá đúng vai trò, đóng góp của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, người lao động và đất nước.
       Cuộc thi là hoạt động thiết thực, cụ thể triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, triển khai tinh thần, nhiệm vụ Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, hướng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
      Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thành phố tham khảo Kế hoạch tại đây
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:2311
Tất cả:04765922
Đang trực tuyến:67

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn