Hải Phòng 01/12/2023

Đề tài, giải pháp, sáng kiến năm 2019

Thứ năm, 23/04/2020

 
          Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tiếp nhận  Hồ sơ của các tác giả có các đề tài, giải pháp sáng kiến đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2019 (có danh sách các đề tài, giải pháp sáng kiến và tác giả kèm theo).
           Để việc xét duyệt đảm bảo theo quy định, Liên đoàn Lao động thành phố đề nghị các đơn vị, cá nhân có quyền lợi liên quan đến tác giả, giải pháp, sáng kiến, có ý kiến bằng văn bản gửi về Liên đoàn Lao động thành phố (qua Ban Chính sách Pháp luật , số 88 đường Điện Biên Phủ, P. Minh Khai, Q .Hồng Bàng, TP. Hải Phòng ) trước ngày 30/4/2020. Sau thời gian trên Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng không tiếp nhận ý kiến.

DANH SÁCH ĐỀ TÀI, GIẢI PHÁP, SÁNG KIẾN 2019
 1. Giải pháp sáng kiến: Ci tiến thiết b kim tra, hiu chun van an toàn của tác giả Nguyễn Văn Huy, Kiểm định viên Phòng Kiểm định Hiệu chuẩn, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Hải Phòng. Gii pháp được công nhn hiu qu áp dng và nh hưởng phm vi cơ s cho các sáng kiến ca SKHCN năm 2019 (QĐ 330/SKHCN ngày 23/12/2019);
 2. Giải pháp sáng kiến: Sp xếp li v trí trên dây chuyn kim định, nâng cao trình độ năng lc cán b, viên chc, người lao động; xây dng li định mc thi gian kim tra an toàn k thut và bo v môi trường phương tin cơ gii đường b của tác giả Đào Trọng Hà, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Phòng. Gii pháp được xác nhn hiu qu làm li sn xut kinh doanh ca Trung tâm đăng kim xe cơ gii thuc S GTVT 21/02/2020;
 3. Đề tài: Nghiên cứu chế tạo hệ thống điều khiển bước chân vịt trong các chế độ hoạt động của tàu thuỷ của tác giả Đào Minh Quân, Phó trưởng khoa Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Đề tài đạt giải Nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ 2, năm 2018-2019 (QĐ 1490/UBND ngày 27/6/2019 của UBND thành phố Hải Phòng);
 4. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm bản đồ dòng chảy phục vụ công tác dẫn tàu an toàn trên tuyến luồng hài hải - Thực hiện thí điểm trên tuyến luồng Hải Phòng của tác giả Phạm Kỳ Quang, Viện trưởng Viện Đào tạo chất lượng cao, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Đề tài được Hội đồng KHCN cấp Bộ GTVT đánh giá nghiệm thu mức A (QĐ 1121/BGTVT ngày 11/6/2019) và xác nhận sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH Vận tải biển Trường Minh ngày 16/10/2019, Công ty TNHH Hàng hải quốc tế Hải Đăng ngày 08/11/2019;
 5. Đề tài: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống giám sát rung động trên động cơ diesel tàu thủy của tác giả Đỗ Đức Lưu, Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ hàng hải, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Đề tài được Hội đồng KHCN cấp Bộ GTVT đánh giá nghiệm thu mức A (QĐ 1155/BGTVT ngày 17/6/2019) và xác nhận sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH Đóng tàu Hồng Hà ngày 10/12/2019, Công ty Đóng tàu Phà Rừng ngày 12/12/2019, Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ hàng hải - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ngày 15/12/2019;
 6. Đề tài: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ biến tần điều khiển động cơ xoay chiều ba pha (ứng dụng trong các cần trục, cầu trục xếp dỡ hàng hoá tại các cảng biển, tàu thuỷ…, trong các dây chuyền sản xuất trong hầu hết các lĩnh vực công nghiệp) của tác giả Phạm Tâm Thành, Giảng viên chính Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Đề tài được Hội đồng KHCN cấp Bộ GTVT đánh giá nghiệm thu mức A (QĐ 2745/BGTVT ngày 20/12/2018); có kết quả thử nghiệm của Trung tâm TC-ĐL-CL1 Cục Kỹ thuật Hải quân ngày 30/11/2018; đạt giải Ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ 2, năm 2018-2019 (QĐ 1490/UBND ngày 27/6/2019 của UBND thành phố Hải Phòng);
 7. Đề tài: Nghiên cứu chế tạo gạch không nung phức hình từ tro xỉ nhà máy nhiệt điện làm vật liệu kè mái đất công trình xây dựng của tác giả Phạm Toàn Đức, Giảng viên cao cấp Khoa xây dựng Trường Đại học Hải Phòng. Đề tài được Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố xếp loại đạt (QĐ 189/SKHCN ngày 07/7/2017);
 8. Đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình cần cẩu đặt trên phao nổi phục vụ xếp dỡ container tại các cảng biển của Việt Nam của tác giả Phạm Văn Triệu, Chuyên viên Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ Hàng hải, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Đề tài được Hội đồng KHCN cấp Bộ GTVT đánh giá nghiệm thu mức A (QĐ 2864/BGTVT ngày 28/12/2018) và xác nhận của Viện nghiên cứu KH&CNHH, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ngày 15/12/2019;
 9. Đề tài: Nghiên cứu sa bồi trong thủy vực có một cửa vào theo phương pháp bán kinh nghiệm - Ứng dụng nghiên cứu khu vực sông Hậu của tác giả Lê Thị Hương Giang, Phó Trưởng Bộ môn Công trình Cảng, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Đề tài được Hội đồng KHCN cấp Bộ GTVT đánh giá nghiệm thu mức B (QĐ 107/BGTVT ngày 16/01/2019) và xác nhận của Công ty TNHH Hàng hải Hải Dương ngày 05/01/2020;
 10. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hải đồ hàng hải 3D một số cảng biển Việt Nam phục vụ đào tạo sinh viên chuyên ngành hàng hải và ứng dụng tại các công ty bảo đảm an toàn hàng hải của tác giả Trần Văn Lượng, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Hàng hải, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Đề tài được Hội đồng KHCN cấp Bộ GTVT đánh giá nghiệm thu mức A (QĐ 106/BGTVT ngày 16/01/2019) và xác nhận của Công ty CP Dịch vụ và vận tải biển toàn cầu ngày 16/9/2019;
 11. Đề tài: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống giám sát trạng thái hành trình của tàu hàng rời có trọng tải từ 20.000 tấn trở lên của tác giả Nguyễn Kim Phương, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Đề tài được Hội đồng KHCN cấp Bộ GTVT đánh giá nghiệm thu mức A (QĐ 2904/BGTVT ngày 28/12/2018) và xác nhận ứng dụng sản phẩm đề tài của Trung tâm Huấn luyện thuyền viên - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ngày 24/12/2019;
 12. Giải pháp sáng kiến: Xây dng phm mm qun lý d liu h tch và thc hin s hóa, cp nht d liu h tch lch s hin đang lưu tr ti Phòng Tư pháp của tác giả Phạm Thị Thúy Uyên, Trưởng phòng Tư pháp Ủy ban nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Gii pháp được chng nhn kết qu áp dng vào thc tế ca UBND qun Lê Chân (CN s 02/UBND ngày 27/02/2020);
 13. Giải pháp sáng kiến: T thiết kế, chế to dây chuyn thiết b Nhà máy sn xut nguyên liu đầu vào hóa m phm Vico ti Khu công nghip Nam Đình Vũ, thành ph Hi Phòng của tác giả Nguyễn Mộng Lân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vico, thành phố Hải Phòng. Gii pháp được xác nhn hiu qu áp dng thc tế ca Ch tch Tp đoàn VLC (QĐ 02-KT ngày 04/02/2020);
 14. Giải pháp sáng kiến: Ci tiến quy trình sn xut, loi b các công đon tha, phúc tp, ni địa hóa ngun cung cp linh kin, gim giá thành sn phm, tăng cường năng lc cnh tranh cho doanh nghip của tác giả Nguyễn Thị Kiều, Tổ phó sản xuất Công ty TNHH Tohoku Pioneer Việt Nam. Sáng kiến được Hi đồng sáng kiến Công ty Pioneer nghim thu ngày 25/3/2019 và Tng Giám đốc chng nhn làm li cho SXKD ngày 20/12/2020;
 15. Giải pháp sáng kiến: Ci tiến gim lãng phí nguyên vt liu silicone ti công đon tráng ph của tác giả Chu Anh Tú, Tổ trưởng  sản xuất Công ty TNHH Toyota Boshoku Hải Phòng. Sáng kiến được Hi đồng sáng kiến Công ty Toyota Boshoku Hi Phòng nghim thu tháng 9/2019 và Tng Giám đốc chng nhn làm li cho SXKD ngày 20/8/2019;
 16. Giải pháp sáng kiến: Thiết kế dưỡng hàn cho sn phm Housing của tác giả Cao Văn Hướng, Tổ trưởng tổ hàn Công ty TNHH Chế tạo máy EBA. Sáng kiến đã được Công ty nghim thu tháng 1/2018 và được Tng Giám đốc chng nhn làm li cho sn xut ngày 02/01/2020;
 17. Giải pháp sáng kiến: Nghiên cu ng dng sn xut khuôn cc ly tâm D300, D350, D450, D500 của tác giả Đinh Công Vẻ, Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Phúc Tiến. Gii pháp được xác nhn kết qu áp dng làm li cho sn xut kinh doanh ca Công ty TNHH Phúc Tiến (CN 01 ngày 02/02/2020);
 18. Giải pháp sáng kiến: Ci tiến máy tin CNC CU 1250 của tác giả Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đôc Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Quyết Thắng. Sáng kiến được công nhn và khen thưởng 2019 ca Công ty CP thương mi và xây dng Quyết Thng (QĐ 08/KT ngày 25/12/2019);
 19. Giải pháp sáng kiến: Ci tiến h thng phun du gan mc và du cá bin của tác giả Ngô Thế Mạnh, Giám đốc sản xuất Công ty TNHH NewHope Hà Nội  Chi nhánh Hải Phòng. Sáng kiến được Hi đồng sáng kiến Công ty NewHope nghim thu ngày 16/6/2019 và Tng Giám đốc chng nhn làm li cho SXKD ngày 16/6/2019;
 20. Giải pháp sáng kiến: Thiết kế quy trình gim ch tha và silicone, gim lãng phí nguyên vt tha ti công đon dt của tác giả Trịnh Văn Hòa, Tổ trưởng sản xuất Công ty TNHH Toyota Boshoku Hải Phòng. Sáng kiến được Hi đồng sáng kiến Công ty Toyota Boshoku nghim thu tháng 10/2019 và Tng Giám đốc chng nhn làm li cho SXKD ngày 20/9/2019;
 21. Giải pháp sáng kiến: Thiết kế máy tri vi t động của tác giả Trần Xuân Trường, Quản lý sản xuất phòng bảo dưỡng Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng. Sáng kiến được Hi đồng sáng kiến Công ty Toyoda Gosei nghim thu tháng 5/2019 và Tng Giám đốc chng nhn làm li cho SXKD ngày 20/1/2020;
 22. Sáng kiến: Nghiên cu xây dng phn mm (app) đọc s, thu tin nước đối vi khách hàng trên đin thoi di động (smartphone) của tác giả Đỗ Tiến Dương, Nhân viên phòng Công nghệ Thông tin, Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng. Sáng kiến được xác nhn thc hin làm li cho sn xut kinh doanh ca Công ty CP Cp nước Hi Phòng (Công văn s 155 ngày 27/02/2020);
 23. Giải pháp sáng kiến: Thiết kế chế to máy dán tem t động cho dây chuyn sn xut màn hình ô tô Daimler của tác giả Phùng Đức Cảnh, Nhân viên Phòng kỹ thuật sản xuất Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam. Sáng kiến đã được Công ty nghim thu tháng 10/2019 và được Tng Giám đốc chng nhn làm li cho sn xut ngày 28/02/2020;
 24. Giải pháp sáng kiến: Ci tiến gim nguyên liu cho ct mu th tính cht sn phm của tác giả Phùng Đức Hà, Tổ trưởng quản lý chất lượng Công ty TNHH Toyota Boshoku Hải Phòng. Sáng kiến được Hi đồng sáng kiến Công ty Toyota Boshoku Hi Phòng nghim thu tháng 5/2019 và Tng Giám đốc chng nhn làm li cho SXKD ngày 05/5/2019;
 25. Giải pháp sáng kiến: Xây dng tiêu chun chiu dài nguyên vt liu lưu kho, gim lượng hàng hy b phn ct, tiết kim chi phí nguyên vt liu của tác giả Nguyễn Văn Chiến, Nhân viên Tổ cắt - Chế tạo 2, Công ty TNHH Iko Thompson Việt Nam. Sáng kiến đã được Công ty nghim thu tháng 9/2019 và được Tng Giám đốc chng nhn làm li cho sn xut ngày 19/12/2019;
 26. Giải pháp sáng kiến: Ci tiến dây chuyn sn xut hp mc màu A4 của tác giả Nguyễn Bùi Thị Dinh, Nhân viên phòng chế tạo mực in, Công ty TNHH Công nghệ máy văn phòng Kyocera Việt Nam. Sáng kiến được Hi đồng sáng kiến Công ty Kyocera nghim thu tháng 12/2019 và Tng Giám đốc chng nhn làm li cho SXKD tháng 01/2020;
 27. Giải pháp sáng kiến: Ci tiến giá xoay nht Kit của tác giả Đỗ Đức Trung, Công nhân, phòng chế tạo 2, Công ty TNHH Công nghệ máy văn phòng Kyocera Việt Nam. Sáng kiến được Hi đồng sáng kiến Công ty Kyocera nghim thu tháng 02/2019 và Tng Giám đốc chng nhn làm li cho SXKD tháng 01/2020;
 28. Giải pháp sáng kiến: Nghiên cu ci tiến gim chi phí và thi gian sn xut cho sn phm VOC của tác giả Nguyễn Duy Hải, Trưởng ca bộ phận VOC, Công ty TNHH Nichias Hải Phòng. Sáng kiến được Hi đồng sáng kiến Công ty Nichias nghim thu ngày 06/01/2019 và Tng Giám đốc chng nhn làm li cho SXKD ngày 06/01/2020;
 29. Giải pháp sáng kiến: Gim lượng nguyên vt liu đầu vào cho sn phm tm PTFE đồng nghĩa vi vic gim lượng rác thi nha ra môi trường ca b phn Naflon Sheet của tác giả Nguyễn Văn Trường, Phó trưởng bộ phận sản xuất Naflon Sheet Công ty TNHH Nichias Hải Phòng. Sáng kiến được Hi đồng sáng kiến Công ty Nichias nghim thu ngày 15/4/2019 và Tng Giám đốc chng nhn làm li cho SXKD ngày 06/01/2020;
 30. Giải pháp sáng kiến: Ci tiến nâng cao hiu sut dây chuyn cán thép thanh vn, điu khin t xa cho các cu trc nhà máy cán của tác giả Trần Duy Tùng, Kỹ thuật viên, Ban Cơ điện Công ty cổ phần Luyện thép cao cấp Việt Nhật. Sáng kiến được Hi đồng sáng kiến Công ty Vit Nht nghim thu ngày 01/7/2019 và Tng Giám đốc chng nhn làm li cho SXKD ngày 30/12/2019;
 31. Giải pháp sáng kiến: Thiết kế đồ gá cho máy qun tiết kim lượng đin tiêu th cho quá trình sy sn phm của tác giả Nguyễn Văn Định, Nhân viên bộ phận Assembly Công ty TNHH Nichias Hải Phòng. Sáng kiến được Hi đồng sáng kiến Công ty Nichias nghim thu ngày 05/01/2019 và Tng Giám đốc chng nhn làm li cho SXKD ngày 06/01/2020;
 32. Giải pháp sáng kiến: Ci tiến quy trình sn xut loa th thường và loa OEM, gp thiết b b tr keo t 2 máy b tr v 1 máy b tr 2 đim, t động hóa s dng thiết b để b tr keo 3 đim, loi b thao tác th công, gim hàng li, nâng cao năng sut chuyn sn xut của tác giả Đào Thị Huyền, Trưởng ca cấp cao, Công ty TNHH Tohoku Pioneer Việt Nam. Sáng kiến được Hi đồng sáng kiến Công ty Pioneer nghim thu ngày 20/3/2019 và Tng Giám đốc chng nhn làm li cho SXKD ngày 20/12/2020;
 33. Giải pháp sáng kiến: Thiết kế, ci tiến máy dp cht  tròn khóa lp  ráp dây chuyn đeo c của tác giả Nguyễn Thanh Tùng, Công nhân Công ty TNHH Estelle Việt Nam. Sáng kiến đã được Công ty nghim thu tháng 3/2019 và được Tng Giám đốc chng nhn làm li cho sn xut ngày 01/4/2019;
 34. Giải pháp sáng kiến: Định hướng nghiên cu, sn xut th nghim và khai thác m rng th trường sơn Alkyd dung môi - nước có hàm lượng VOC thp, thân thin vi môi trường của tác giả Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Tập đoàn VLC, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng. Gii pháp được xác nhn hiu qu áp dng thc tế ca Ch tch Tp đoàn VLC (QĐ 01-KT ngày 04/02/2020);
 35. Giải pháp sáng kiến: Ci tiến các phòng sy cáp để lp đặt h thng cung cp, duy trì nhit độ t động của tác giả Vũ Văn Khởi, Phó trưởng phòng bảo dưỡng thiết bị Công ty cổ phần Cáp điện và Hệ thống LS VINA. Sáng kiến được công nhn và khen thưởng 2019 ca Công ty CP Cáp đin và H thng LS VINA (QĐ 04/KT ngày 20/02/2020);
 36. Sáng kiến: Thiết kế, gia công và lp đảo chiu vành răng lò của tác giả Nguyễn Hữu Thắng, Kỹ sư Phòng Cơ khí Công ty Xi măng Chinfon. Sáng kiến được xác nhn hiu qu áp dng thc tế ca Công ty Xi măng Chinfon ngày 18/02/2020;
 37. Giải pháp: Ci tiến b dưỡng may c và mũ nhm gim nhân công lao động trong chuyn may của tác giả Nguyễn Văn Long, Tổ trưởng Tổ sản xuất các loại dưỡng, Công ty TNHH May Việt Hàn. Gii pháp được xác nhn hiu qu áp dng thc tế ca Tng Giám đốc Công ty TNHH May Vit Hàn ngày 25/02/2020;
 38. Giải pháp sáng kiến: Xây dng h thng phn mm qun lý doanh nghip, cân t động và kim soát cân đóng bó thép trên h thng ERP của tác giả Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng nhóm IT Công ty cổ phần Luyện thép cao cấp Việt Nhật. Sáng kiến được Hi đồng sáng kiến Công ty Vit Nht nghim thu ngày 01/7/2019 và Tng Giám đốc chng nhn làm li cho SXKD ngày 30/12/2019;
 39. Giải pháp sáng kiến: Ci tiến lp thêm b phn đóng du trên máy bittoman s 6, để gim các thao tác th công cho các mã hàng F78,F78EC,G6010,T101 của tác giả Hồ Thị Chiều, Trưởng bộ phậnsản xuất Công ty TNHH Lilit Lab Việt Nam. Sáng kiến được Hi đồng sáng kiến Công ty LihitLab nghim thu tháng 7/2019 và Tng Giám đốc chng nhn làm li cho SXKD ngày 20/01/2020;
 40. Giải pháp sáng kiến: Thiết kế ci to h thng tiết kim gas và oxy cho đèn ct phôi t động của tác giả Trần Ngọc Hải, Kỹ thuật viên Ban Cơ điện, Công ty cổ phần Luyện thép cao cấp Việt Nhật. Sáng kiến được Hi đồng sáng kiến Công ty thép Vit Nht nghim thu tháng 10/2019 và Tng Giám đốc chng nhn làm li cho SXKD ngày 19/2/2020;
 41. Giải pháp sáng kiến: Nghiên cu ci tiến thiết b, gim thiu bán thành phm rơi vãi trong quá trình sn xut sơn bt tĩnh đin nhm bo v môi trường và tiết kim chi phí sn xut của tác giả Nguyễn Tư Long, Giám đốc sản xuất Công ty cổ phần SơnHải Phòng số 2, thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn VLC. Gii pháp được xác nhn hiu qu áp dng thc tế ca Tng Giám đốc Công ty CP Sơn Hi Phòng s 2 (QĐ 01-KT ngày 10/01/2020);
 42. Giải pháp sáng kiến: Ci tiến máy ct tay thành máy bán t động và máy ct bán t động thành máy ct điu khin t động, tăng năng sut lao động xưởng 1 của tác giả Bùi Văn Long, Phó nhân viên Phòng Công vụ Bộ phận kỹ thuật sản xuất, Công ty TNHH Iko Thompson Việt Nam. Sáng kiến đã được Công ty nghim thu tháng 9/2019 và được Tng Giám đốc chng nhn làm li cho sn xut ngày 19/12/2019;
 43. Đề tài: Các giải pháp khai thác lợi thế cảng biển nhằm phục vụ phát triển hoạt động xuất nhập khẩu trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế của thành phố Hải Phòng của tác giả Đặng Công Xưởng, Trưởng khoa Kinh tế Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Đề tài được Hội đồng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nghiệm thu chương trình Hội nhập quốc tế năm 2018 (QĐ 156/ĐHHHVN-KHCN ngày 26/12/2018) và xác nhận của Công ty CP Sao Á ngày 20/12/2019;
 44. Sáng kiến: Thiết kế, gia công và lp đặt thay thế ng cp than cao su bng ng thép chu mài mòn của tác giả Lê Hải Minh, Kỹ sư Phòng Cơ khí Công ty Xi măng Chinfon. Sáng kiến được xác nhn hiu qu áp dng thc tế ca Công ty Xi măng Chinfon ngày 18/02/2020;
 45. Giải pháp sáng kiến: Thiết kế áo mưa có phn lưng có th m rng để che vt dng đeo sau lưng của tác giả Nguyễn Thành Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Sơn Thủy. Sáng kiến được chng nhn kết qu áp dng làm li cho sn xut kinh doanh ca Công ty CP sn xut và thương mi Sơn Thy (CN 02 ngày 10/01/2020);
 46. Giải pháp sáng kiến: S dng Robot chuyên dng để kim soát v trí siết vít, thay vì nht vít bng tay tăng tính t động hóa ca đồ gá thiết b của tác giả Nhâm Ngọc Duy, Nhân viên Phòng kỹ thuật sản xuất máy in, Công ty TNHH Công nghệ máy văn phòng Kyocera Việt Nam. Sáng kiến được Hi đồng sáng kiến Công ty Kyocera nghim thu tháng 8/2019 và Tng Giám đốc chng nhn làm li cho SXKD tháng 01/2020;
 47. Giải pháp sáng kiến: Nghiên cu la chn nguyên liu và thiết lp công thc sn xut sơn thép m km loi mt thành phn có độ bn 5 năm, xây dng các tiêu chun cơ s cho chng loi sơn trên b mt thép m km, độ bn 5, 10 và 15 năm của tác giả Ngô Huy Hải, Nhân viên Phòng Kỹ thuật - Thử nghiệm Công ty CP Sơn Hải Phòng. Gii pháp được xác nhn hiu qu áp dng thc tế ca Ch tch Tp đoàn VLC (QĐ 03-KT ngày 04/02/2020);
 48. Giải pháp sáng kiến: Ci tiến đá mài máy mài phng, gim chi phí gia công sn phm của tác giả Đỗ Minh Quyết, Nhóm trưởng Phòng chế tạo 2 xưởng 3, Công ty TNHH Iko Thompson Việt Nam. Sáng kiến đã được Công ty nghim thu tháng 4/2019 và được Tng Giám đốc chng nhn làm li cho sn xut ngày 19/12/2019;
 49. Giải pháp sáng kiến: Ci tiến gp máy Seitai 11,13 chuyn Seitai và chuyn Clear Book thành mt chuyn sn xut cho mã hàng AKCP1 của tác giả Nguyễn Thị Điểm, Trưởng bộ phận QC, Công ty TNHH Lilit Lab Việt Nam. Sáng kiến được Hi đồng sáng kiến Công ty LihitLab nghim thu tháng 9/2019 và Tng Giám đốc chng nhn làm li cho SXKD ngày 20/01/2020;
 50. Giải pháp sáng kiến: Ci tiến h thng lc nước máy thi túi của tác giả Phạm Văn Dương, Nhân viên Công ty TNHH Lilit Lab Việt Nam. Sáng kiến được Hi đồng sáng kiến Công ty LihitLab nghim thu tháng 1/2019 và Tng Giám đốc chng nhn làm li cho SXKD ngày 20/01/2020;
 51. Giải pháp sáng kiến: Ci tiến vic thanh toán tài chính bng vic m thêm tài khon ngân hàng trong nước, giúp gim chi phí, nâng cao li nhun cho công ty của tác giả Phạm Đức Thắng, Nhân viên kế toán, Công ty TNHH Iko Thompson Việt Nam. Sáng kiến được Hi đồng sáng kiến Công ty IKo nghim thu tháng 01/2019 và Tng Giám đốc chng nhn làm li cho SXKD ngày 19/12/2019;
 52. Giải pháp sáng kiến: Ci tiến cách thc tr lương cho b phn Thu ngân Biên đọc ca Công ty theo phương pháp khoán sn phm thông qua Xây dng quy chế tr lương, bng tính lương của tác giả Đinh Xuân Hà, Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Ban thư ký Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng. Gii pháp được xác nhn thc hin làm li cho sn xut kinh doanh ca Công ty CP Cp nước Hi Phòng (Công văn s 155 ngày 27/02/2020);
 53. Giải pháp sáng kiến: Thiết kế phn mm kim tra lch s ghi chép thông s k thut máy in của tác giả Vũ Văn Nam, Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng. Sáng kiến được Hi đồng sáng kiến Công ty FujiXerox Hi Phòng nghim thu ngày 01/9/2019 và Tng Giám đốc chng nhn khen thưởng ngày 19/10/2019;
 54. Giải pháp sáng kiến: Ci tiến máy nâng h sn phm của tác giả Ngô Văn Điệp, Quản lý - điều tra sản xuất, Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng. Sáng kiến được Hi đồng sáng kiến Công ty Toyoda Gosei nghim thu tháng 5/2019 và Tng Giám đốc chng nhn làm li cho SXKD ngày 20/1/2020;
 55. Giải pháp sáng kiến: Ci tiến giá treo cun lưới lc các loi (M60-M80-M120-M150-M250-300-M400 của tác giả Nguyễn Văn Thiệu, Trưởng bộ phận Chế bản, Công ty TNHH Lilit Lab Việt Nam. Sáng kiến được Hi đồng sáng kiến Công ty LihitLab nghim thu tháng 7/2019 và Tng Giám đốc chng nhn làm li cho SXKD ngày 20/01/2020;
 56. Giải pháp sáng kiến: Ci tiến phương pháp loi b nước thi trong dung dch để tái s dng li dung dch tách nước của tác giả Vũ Đăng Hữu, Tổ trưởng sản xuất, Công ty TNHH Yanagawa Seiko Việt Nam. Sáng kiến được Hi đồng sáng kiến Công ty Yanagawa Seiko nghim thu ngày 30/12/2019 và công ty chng nhn làm li cho SXKD ngày 30/01/2020;
 57. Giải pháp sáng kiến: Nghiên cu ci tiến h thng thiết b sn xut nha Alkyd, hp lý hóa sn xut, phù hp công ngh sn xut nha alkyd chuyn giao t Công ty Sebering - Thái Lan của tác giả Nguyễn Mạnh Trường, Quản lý thiết bị sx Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng. Gii pháp được xác nhn hiu qu áp dng thc tế ca Ch tch Tp đoàn VLC (QĐ 02-KT ngày 04/02/2020);
 58. Giải pháp sáng kiến: Ci tiến, s dng chung dưỡng bơm m, tiết kim chi phí nguyên vt liu ti công đon mài CRB của tác giả Phạm Văn Minh, Công nhân Kiểm tra xưởng 3, Công ty TNHH Iko Thompson Việt Nam. Sáng kiến đã được Công ty nghim thu tháng 02/2019 và được Tng Giám đốc chng nhn làm li cho sn xut ngày 19/12/2019;
 59. Giải pháp sáng kiến: Ci tiến quy trình sn xut, gp thao tác và thay đổi layout máy kasime, gim lãng phí nhân công chuyn sn xut loa th trường của tác giả Nguyễn Thị Việt Hà, Trưởng ca sản xuất Công ty TNHH Tohoku Pioneer Việt Nam. Sáng kiến được Hi đồng sáng kiến Công ty Pioneer nghim thu ngày 20/3/2019 và Tng Giám đốc chng nhn làm li cho SXKD ngày 20/12/2020;
 60. Giải pháp sáng kiến: Ci tiến thao tác lp ráp, tiết kim thi gian, nâng cao năng sut sn phm của tác giả Nguyễn Thị Thắm, Nhóm trưởng Bộ phận chế tạo, Công ty TNHH Iko Thompson Việt Nam. Sáng kiến đã được Công ty nghim thu tháng 4/2019 và được Tng Giám đốc chng nhn làm li cho sn xut ngày 19/12/2019;
 61. Giải pháp sáng kiến: Ci tiến gim tn sut đo E ti công đon Ct thanh của tác giả Lưu Quý Quang, Tổ trưởng Tổ Cắt - Chế tạo 2, Công ty TNHH Iko Thompson Việt Nam. Sáng kiến đã được Công ty nghim thu tháng 3/2019 và được Tng Giám đốc chng nhn làm li cho sn xut ngày 10/01/2020;
 62. Giải pháp sáng kiến: Nghiên cu chế to máy hàn dán túi hp kh ln bo v thiết b chng oxi hóa của tác giả Phạm Đức Tân, Tổ trưởng Cơ điện Công ty cổ phần Sivico thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn VLC. Gii pháp được xác nhn hiu qu áp dng thc tế ca Ch tch Tp đoàn VLC (QĐ 02-KT ngày 04/02/2020);
 63. Đề tài: Nghiên cứu mối liên quan của homocystein và hs-CRP trong xác định sớm nguy cơ nhồi máu cơ tim cấp tại Hải Phòng của tác giả Đào Văn Tùng, Trưởng khoa Sinh hóa Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp. Đề tài được nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KHCN cấp thành phố (QĐ 403/SKHCN ngày 24/12/2018 của Sở KHCN xếp loại đạt);
 64. Đề tài: Đánh giá kết quả ứng dụng quy trình khám sàng lọc phát hiện ung thư cổ tử cung tại bệnh viện Phụ sản Hải Phòng của tác giả Lưu Vũ Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. Đề tài được nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KHCN cấp ngành năm 2018 (QĐ 474/SYT ngày 16/4/2019 của Sở Y tế TP Hải Phòng);
 65. Giải pháp sáng kiến: Nghiên cu đánh giá quy trình chc hút noãn ln hai trong cùng mt chu k ti Trung tâm h tr sinh sn - Bnh vin Ph sn Hi Phòng của tác giả Vũ Văn Tâm, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. Gii pháp đạt gii Nhì Hi thi sáng to k thut thành ph Hi Phòng ln th hai, năm 2018-2019 (QĐ 1490/UBND ngày 27/6/2019 ca Ch tch UBND thành ph Hi Phòng) (được chn d thi Hi thi sáng to k thut toàn quc);
 66. Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật đốt các tổn thương ác tính ở gan bằng vi sóng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng của tác giả Đỗ Đình Toàn, Phó giám đốc Trung tâm Ung bướu - Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp. Đề tài được nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KHCN cấp thành phố (QĐ 2170/UBND ngày 04/9/2018 của UBND thành phố đạt loại xuất sắc);
 67. Giải pháp sáng kiến: Nhà lưới nông nghip Oxe 3.0, Oxe 4.2 và Oxe Mini cho sn xut rau, hoa ng dng công ngh cao đô th và nông thôn của tác giả Nguyễn Hữu Quảng, Trưởng phòng Kỹ thuật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng. Gii pháp đạt gii Nht Hi thi sáng to k thut thành ph Hi Phòng ln th 2, năm 2018-2019 (QĐ 1490/UBND ngày 27/6/2019) và xác nhn ca Công ty CP Công ngh s và in đồ ho, Hp tác xã Thái Sơn,
 68. Giải pháp: Sn xut th nghim viên nang ti đen ti Hi Phòng của tác giả Nguyễn Thị Thu Hằng, Nghiên cứu viên Phòng Công nghệ Sinh học, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng. Gii pháp được nghim thu kết qu đạt thc hin nhim v NCKH và phát trin công ngh cp thành ph (QĐ 2056 ngày 30/8/2019 ca UBND thành ph Hi Phòng);
 69. Giải pháp: Nghiên cu xây dng mô hình sn xut lúa nếp cái hoa vàng thương phm theo tiêu chun VietGAP ti xã Đại Thng, huyn Tiên Lãng, thành ph Hi Phòng của tác giả Trần Nam Trung, Viện trưởng Viện Sinh - Nông, Trường Đại học Hải Phòng. Gii pháp được chng nhn kết qu thc hin nhim v KHCN cp thành ph (CN ngày 03/5/2018 ca Trung tâm Thông tin KH&CN thành ph HP);
 70. Giải pháp sáng kiến: ng dng đồng b tiến b k thut trong sn xut bp ci nâng cao năng sut, cht lượng, hiu qu kinh tế phc v tái cơ cu ngành nông nghip thành ph Hi Phòng của tác giả Lê Thị Đức, Phó Trưởng phòng Chuyển giao Kỹ thuật nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng. Gii pháp được chng nhn kết qu áp dng ci tiến KHKT làm li cho sn xut chăn nuôi ca Trung tâm Khuyến nông (ngày 30/12/2019) và xác nhn áp dng ca xã Hùng Tiến;
 71. Giải pháp sáng kiến: Nâng cao năng sut, cht lượng, hiu qu kinh tế các ging gia cm (gà lông màu: Ri lai x Lương Phượng, Mía lai, vt PT) nuôi thương phm ti Hi Phòng của tác giả Bùi Thị Nguyên, Viên chức phòng Chuyển giao Kỹ thuật nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng. Gii pháp được chng nhn kết qu áp dng ci tiến KHKT làm li cho sn xut chăn nuôi ca Trung tâm Khuyến nông (ngày 30/12/2019) và xác nhn chuyn giao ca các đơn v;
 72. Giải pháp sáng kiến: Nuôi thâm canh tôm th chân trng hai giai đon bng công ngh Biofloc ti Hi Phòng của tác giả Nguyễn Thị Tài, Viên chức phòng Chuyển giao Kỹ thuật thuỷ sản, Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng. Gii pháp được chng nhn kết qu áp dng ci tiến KHKT làm li cho sn xut chăn nuôi ca Trung tâm Khuyến nông (ngày 30/12/2019) và xác nhn áp dng ca phường Tân Thành;
 73. Giải pháp sáng kiến: Mt s ci tiến k thut và ng dng tiến b k thut an toàn sinh hc trong nuôi trng thy sn, tiêu th sn phm cá nước ngt (cá trm c, rô phi) nhm nâng cao năng sut, cht lượng sn phm và hiu qu kinh tế, gii quyết tình trng ô nhim môi trường của tác giả Phạm Thị Liên, Phó Trưởng Trạm, Trạm Khuyến nông Kiến Thụy thuộc Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng. Gii pháp được chng nhn kết qu áp dng ci tiến KHKT làm li cho sn xut chăn nuôi ca Trung tâm Khuyến nông (ngày 30/12/2019) và xác nhn áp dng ca Phòng NN&PTNT huyn Kiến Thy;
 74. Giải pháp: Dùng thch cao nhân to thay thế cao lanh trong phi liu sn xut phân bón NPK của tác giả Mai Thanh Hải, Cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Cát Long. Gii pháp được xác nhn hiu qu áp dng thc tế ca Công ty CP xut nhp khu Cát Long ngày 18/02/2020;
 75. Giải pháp sáng kiến: Nghiên cu áp dng gii pháp căn chnh thiết b thùng làm ngui ti dây chuyên sn xut phân bón NPK của tác giả Nguyễn Văn Diễn, Cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Cát Long. Gii pháp được xác nhn hiu qu áp dng thc tế ca Công ty CP xut nhp khu Cát Long ngày 18/02/2020;
 76. Giải pháp sáng kiến: Nâng cao năng sut, cht lượng, hiu qu kinh tế cho người nuôi trng thy sn trong vic ng dng tiến b k thut nuôi cá bng công ngh sông trong ao” của tác giả Nguyễn Hữu Xuân, Phó Giám đốc, Trung tâm giống và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Gii pháp được chng nhn kết qu áp dng ci tiến KHKT làm li cho sn xut nuôi trng thu sn ca Trung tâm ging và phát trin nông nghip công ngh cao và xác nhn ca Hp tác xã Thái Sơn;
 77. Giải pháp sáng kiến: Đổi mi ch đạo hot động giáo dc giá tr sng nhm nâng cao giáo dc k năng sng và giáo dc đạo đức cho hc sinh THCS của tác giả Trịnh Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Gii pháp được công nhn hiu qu áp dng và nh hưởng phm vi thành ph cho các sáng kiến lĩnh vc giáo dc và đào to năm 2018 (QĐ 3429/UBND ngày 24/12/2018 ca UBND thành ph HP);
 78. Giải pháp sáng kiến: Xây dng các ch đề dy hc tích hp ti trường THCS nhm nâng cao cht lượng giáo dc truyn thng cách mng địa phương của tác giả Lê Thị Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường THCS Tô Hiệu, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Gii pháp được công nhn hiu qu áp dng và nh hưởng phm vi thành ph cho các sáng kiến lĩnh vc giáo dc và đào to năm 2019 (QĐ 2551/UBND ngày 23/10/2019 ca UBND thành ph HP);
 79. Giải pháp sáng kiến: Phát trin năng lc hc sinh trong dy hc Ng Văn Trường Trung hc Ph thông. ng dng vào thc tin dy hc truyn ngn Người trong bao ca Sê - Khôp của tác giả Vũ Thị Thanh Trà, Giáo viên Trường THPT Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Gii pháp được công nhn hiu qu áp dng và nh hưởng phm vi thành ph cho các sáng kiến lĩnh vc giáo dc và đào to năm 2019 (QĐ 2551/UBND ngày 23/10/2019 ca UBND thành ph HP);
 80. Giải pháp sáng kiến: Qun lý, ch đạo các hot động tri nghim sáng to trường Tiu hc của tác giả Nguyễn Thị Kim Viên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Gii pháp được công nhn hiu qu áp dng và nh hưởng phm vi thành ph cho các sáng kiến lĩnh vc giáo dc và đào to năm 2018 (QĐ 3429/UBND ngày 24/12/2018 ca UBND thành ph HP);
 81. Giải pháp sáng kiến: Nghiên cu và chế to vt liu hp th băng tn rng vùng tn s GHz trên cơ s vt liu biến hóa (Metamaterials) của tác giả Đinh Hồng Tiệp, Hiệu trưởng Trường THPT Kiến An, thành phố Hải Phòng. Gii pháp được công nhn hiu qu áp dng và nh hưởng phm vi thành ph cho các sáng kiến lĩnh vc giáo dc và đào to năm 2019 (QĐ 2551/UBND ngày 23/10/2019 ca UBND thành ph HP);
 82. Giải pháp sáng kiến: Thiết kế, s dng sơ đồ trong ch đề địa lý t nhiên Vit Nam nhm nâng cao hiu qu ôn thi Trung hc Ph thông Quc gia môn Địa lý của tác giả Đoàn Thị Thuyên, Giáo viên Trường THPT Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Gii pháp được công nhn hiu qu áp dng và nh hưởng phm vi thành ph cho các sáng kiến lĩnh vc giáo dc và đào to năm 2019 (QĐ 2551/UBND ngày 23/10/2019 ca UBND thành ph HP);
 83. Giải pháp sáng kiến: Đổi mi hình thc t chc phong trào thi đua nhm thc hin hiu qu chuyên đề Nâng cao cht lượng giáo dc phát trin vn động cho tr trong trường mm non của tác giả Ngô Thị Diệp Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 8-3, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Gii pháp được công nhn sáng kiến cp thành ph lĩnh vc Giáo dc và Đào to 2019 (QĐ 2147/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 ca UBND thành ph HP);
 84. Giải pháp sáng kiến: Đổi mi phương pháp dy hc trong các tiết luyn tp, ôn tp chương trong chương trình Vt lí THPT nhm phát trin năng lc hc sinh thông qua t chc hot động hc theo nhóm và hướng dn hc sinh t hc của tác giả Vũ Thị Hoàn, Giáo viên Trường THPT Hùng Thắng, thành phố Hải Phòng. Gii pháp được công nhn hiu qu áp dng và nh hưởng phm vi thành ph cho các sáng kiến lĩnh vc giáo dc và đào to năm 2019 (QĐ 2551/UBND ngày 23/10/2019 ca UBND thành phố HP);
 85. Giải pháp sáng kiến: S dng bn đồ tư duy như mt trò chơi nhm nâng cao cht lượng hc Ng văn cho hc sinh của tác giả Đoàn Thị Bích, Giáo viên Trường THCS Lạc Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Gii pháp được công nhn hiu qu áp dng và nh hưởng phm vi thành ph cho các sáng kiến lĩnh vc giáo dc và đào to năm 2019 (QĐ 2551/UBND ngày 23/10/2019 ca UBND thành phố HP);
 86. Giải pháp sáng kiến: S dng tình hung pháp lut để dy hc theo định hướng phát trin năng lc hc sinh trong chương trình giáo dc công dân lp 8, 9 của tác giả Huỳnh Thị Lê, Giáo viên Trường THCS Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Gii pháp được công nhn sáng kiến cp thành ph lĩnh vc Giáo dc và đào to năm 2017 (QĐ 2535/UBND ngày 28/9/2017 ca UBND thành ph HP);
 87. Giải pháp sáng kiến: Hướng dn hc sinh phát hin và gii quyết vn đề khi gii bài tp hóa hc của tác giả Nguyễn Quang Sơn, Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Gii pháp được công nhn hiu qu áp dng và nh hưởng phm vi thành ph cho các sáng kiến lĩnh vc giáo dc và đào to năm 2018 (QĐ 3429/UBND ngày 24/12/2018 ca UBND thành phố HP);
 88. Giải pháp sáng kiến: Ch đạo nâng cao cht lượng t chc hot động ngoài tri cho tr trong trường Mm non của tác giả Vũ Thị Xuyến, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phạm Đình Nguyên, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Gii pháp được công nhn hiu qu áp dng và nh hưởng phm vi thành ph cho các sáng kiến lĩnh vc giáo dc và đào to năm 2018 (QĐ 3429/UBND ngày 24/12/2018 ca UBND thành ph HP);
 89. Giải pháp sáng kiến: Phi hp gia nhà trường vi cng đồng nhm nâng cao hiu qu công tác giáo dc kĩ năng sng cho hc sinh THCS của tác giả Phạm Văn Quân, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Gii pháp được công nhn hiu qu áp dng và nh hưởng phm vi thành ph cho các sáng kiến lĩnh vc giáo dc và đào to năm 2018 (QĐ 3429/UBND ngày 24/12/2018 ca UBND thành ph HP);
 90. Giải pháp sáng kiến: Ch đạo nhm phát huy phm cht năng lc sáng to ca giáo viên mm non trong vic t chc hot động ngoài tri cho tr theo quan đim ly tr làm trung tâm ti trường Mm non, thành ph Hi Phòng của tác giả Trần Thị Khương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Gii pháp được công nhn hiu qu áp dng và nh hưởng phm vi thành ph cho các sáng kiến lĩnh vc giáo dc và đào to năm 2019 (QĐ 2551/UBND ngày 23/10/2019 ca UBND thành ph HP);
 91. Giải pháp sáng kiến: Nâng cao cht lượng thi đỗ vào lp 10 THPT của tác gải Lê Thị Mỹ Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Gii pháp được công nhn hiu qu áp dng và nh hưởng phm vi thành ph cho các sáng kiến lĩnh vc giáo dc và đào to năm 2018 (QĐ 3429/UBND ngày 24/12/2018 ca UBND thành ph HP);
 92. Giải pháp sáng kiến: Xây dng ch đề dy hc tích hp liên môn trong ging dy môn GDCD vi ch đề Bo v môi trường ti Trường THPT Hùng Thng của tác giả Vũ Thị Trang, Giáo viên Trường THPT Hùng Thắng, thành phố Hải Phòng. Gii pháp được công nhn hiu qu áp dng và nh hưởng phm vi thành ph cho các sáng kiến lĩnh vc giáo dc và đào to năm 2018 (QĐ 3429/UBND ngày 24/12/2018 ca UBND thành ph HP);
 93. Giải pháp sáng kiến: Bi dưỡng nghip v tư vn cho giáo viên ch nhim để nâng cao cht lượng giáo dc lý tưởng cách mng, đạo đức, li sng cho hc sinh của tác giả Vũ Hoa Huệ. Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Gii pháp đạt gii Nhì Hi thi sáng to k thut thành ph Hi Phòng ln th hai, năm 2018-2019 (QĐ 1490/UBND ngày 27/6/2019 ca UBND thành ph HP);
 94. Giải pháp sáng kiến: Nâng cao k năng bo v môi trường cho tr 5 tui của tác giả Phạm Thị Lý, Giáo viên Trường Mẫu giáo Sao Sáng 6, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Gii pháp được công nhn sáng kiến cp thành ph lĩnh vc Giáo dc và đào to năm 2017 (QĐ 2535/UBND ngày 28/9/2017 ca UBND thành ph HP);
 95. Giải pháp sáng kiến: To hng thú cho hc sinh hc phân môn hình hc lp 8 của tác giả Trương Hải Yến, Giáo viên Trường THCS Quang Trung, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Gii pháp được công nhn hiu qu áp dng và nh hưởng phm vi thành ph cho các sáng kiến lĩnh vc giáo dc và đào to năm 2019 (QĐ 2551/UBND ngày 23/10/2019 ca UBND thành ph HP);
 96. Giải pháp sáng kiến: Hình thành k năng đổi đơn v đo cho hc sinh lp 5 của tác giả Nguyễn Văn Hậu, Giáo viên Trường Tiểu học Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Gii pháp được công nhn sáng kiến cp thành ph lĩnh vc Giáo dc và đào to năm 2017 (QĐ 2535/UBND ngày 28/9/2017 ca UBND thành ph HP);
 97. Sáng kiến: Thiết kế, xây dng phn mm SQUIZ V2.0 - chm bài thi trc nghim bng máy photocopy của tác giả Nguyễn Văn Dương, Giáo viên Trường THCS Lý Tự Trọng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Gii pháp được công nhn hiu qu áp dng và nh hưởng phm vi thành ph cho các sáng kiến lĩnh vc giáo dc và đào to năm 2019 (QĐ 2551/UBND ngày 23/10/2019 ca UBND thành ph HP);
 98. Giải pháp sáng kiến: Nghiên cu, chế to mô hình h thng tín hiu hàng hi và máy lái k thut s của tác giả Phạm Minh Cường, Trưởng khoa Điện - Điện tử Trường Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng. Gii pháp đạt gii Nht Hi thi Thiết b đào to t làm toàn quc ln th VI năm 2019 (QĐ 1295/LĐTBXH ngày 12/9/2019);
 99. Giải pháp sáng kiến: Xây dng môi trường giáo dc trong lp hc cho tr 24-36 tháng theo quan đim ly tr làm trung tâm của tác giả Hoàng Hải Yến, Giáo viên Trường Mầm non Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Gii pháp được công nhn hiu qu áp dng và nh hưởng phm vi thành ph cho các sáng kiến lĩnh vc giáo dc và đào to năm 2019 (QĐ 2551/UBND ngày 23/10/2019 ca UBND thành ph HP).
-----------------------
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:3829
Tất cả:04010364
Đang trực tuyến:117

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn