Hải Phòng 30/11/2023

Đoàn viên, CNVCLĐ Hải Phòng hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

Thứ sáu, 03/11/2023

Tháng hành động về Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 có chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. Theo đó, Tháng hành động sẽ được diễn ra từ ngày 15/11/2023 đến ngày 15/12/2023.

    Với mục đích nhằm phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới, và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trong nữ CNVCLĐ và trẻ em; Nâng cao trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em đối với CNVCLĐ, trong Tháng hành động các cấp công đoàn thành phố tập trung các nội dung hoạt động sau:
     1. Tăng cường tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng và tình hình thực tế như: truyền thông trực tiếp; tuyên truyền trên hệ thống Đài phát thanh, Truyền hình; các trang thông tin điện tử, báo điện tử và các mạng xã hội của tổ chức công đoàn và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...
    2. Tổ chức các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2023; tuyên truyền về các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho CNVCLĐ nói chung và nữ CNVCLĐ, trẻ em nói riêng, vai trò của việc tăng quyền năng cho nữ đoàn viên, CNVCLĐ và trẻ em gái trong việc thúc đẩy bình đẳng giới.
   3. Tổ chức các cuộc thi về chủ đề bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới như thi tìm hiểu pháp luật, sáng tác, sân khấu hóa, hội diễn tuyên truyền viên giỏi, các cuộc thi thiết kế sản phẩm truyền thông tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới; giao lưu văn nghệ, thể thao... trong CNVCLĐ.
 


   
     4. Phát hành các sản phẩm truyền thông về chính sách an sinh xã hội, vai trò của phụ nữ, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.
     5. Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công về: bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn, phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc, về công tác dân số - gia đình - trẻ em.

     6. Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ, công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; phối hợp với các cơ sở y tế địa phương thực hiện tốt các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ đoàn viên, CNVCLĐ cũng như các chính sách nhằm hỗ trợ, nâng cao vai trò, vị trí của phụ nữ và trẻ em trong gia đình, cộng đồng và xã hội.
     Đặc biệt, các hoạt động của Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và lồng ghép với các sự kiện khác để tạo hiệu ứng trong hoạt động truyền thông tại. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động.
PTT
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:4185
Tất cả:04006594
Đang trực tuyến:75

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn