Hải Phòng 22/05/2024

Đoàn viên, CNVCLĐ Hải Phòng tích cực tham gia Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động”

Thứ hai, 06/05/2024

Nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân; 95 năm xây dựng và trưởng thành của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và toàn xã hội; tập trung truyền tải tinh thần, phổ biến nội dung cốt lõi Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; phát huy ý tưởng sáng tạo của đoàn viên, các cấp công đoàn; lựa chọn các tác phẩm dự thi có chất lượng cao để phát triển, tạo lập các sản phẩm truyền thông về tổ chức Công đoàn, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động”.


      1. Tên gọi, đối tượng, hình thức, thời gian Cuộc thi
- Tên gọi: Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động”.
- Đối tượng dự thi: Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đang sinh sống, làm việc ở trong nước và người lao động Việt Nam lao động, học tập tại nước ngoài.
- Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên cổng thi trực tuyến Công đoàn Việt Nam (địa chỉ: http://congdoanvietnam.org). Cuộc thi gồm 2 phần, thực hiện 2 giai đoạn, gồm: thi trắc nghiệm và thi sáng tạo video clip tiểu phẩm, thuyết trình.

      1.1. Giai đoạn 1: Thi trắc nghiệm dành cho cá nhân.
- Mỗi lượt thi có 20 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu có từ 3-4 phương án trả lời, trong đó có 01 phương án đúng. Thời gian làm bài tối đa 15 phút. Mỗi câu trả lời đúng tương đương 01 điểm. Tổng điểm tối đa mỗi lần thi là 20 điểm. Mỗi người dự thi được tham gia tối đa 02 lần thi/đợt và kết quả được tính trên lần thi có điểm cao nhất. Có 3 đợt thi, mỗi đợt 1 tuần.
- Thời gian: Tháng 5/2024.
     1.2. Giai đoạn 2: Thi sáng tạo video clip (hình thức tiểu phẩm hoặc thuyết trình) dành cho tập thể.
- Mỗi LĐLĐ quận, huyện, công đoàn ngành và tương đương, công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố gửi dự thi ít nhất 01 video clip.
+ Nội dung: Thể hiện các ý tưởng, các giải pháp, mô hình, cách làm nhằm thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (hoặc Đại hội XV Công đoàn thành phố) đề ra; phương pháp tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết để thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
+ Thời lượng: Tối thiểu 03 phút, tối đa 05 phút.
- Thời gian: Tháng 6/2024.
    2. Cơ cấu, phương thức trao Giải thưởng
    2.1. Giải thưởng của Tổng LĐLĐ Việt Nam
    2.1.1. Giai đoạn 1
- Xét trao giải thưởng cho cá nhân xuất sắc theo từng tuần thi, bao gồm:
+ 03 giải Nhất: 3 triệu đồng/giải.
+ 09 giải Nhì: 2 triệu đồng/giải.
+ 15 giải Ba: 1 triệu đồng/giải.
- Trao 08 giải thưởng cho các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc triển khai tốt giai đoạn 1 cuộc thi. Mỗi giải thưởng trị giá 5 triệu đồng.
    2.1.2. Giai đoạn 2
Xét trao giải thưởng cho đơn vị có tác phẩm video clip dự thi xuất sắc, gồm:
- 01 giải Nhất: 10 triệu đồng/giải.
- 03 giải Nhì: 7 triệu đồng/giải.
- 07 giải Ba: 5 triệu đồng/giải.
- 01 giải tác phẩm được nhiều bình chọn nhất: 5 triệu đồng/giải.
      2.2. Giải thưởng của LĐLĐ thành phố
Căn cứ số lượng, chất lượng tác phẩm dự thi của đoàn viên, CNVCLĐ, LĐLĐ thành phố xét trao giải thưởng cho các tập thể LĐLĐ quận, huyện, công đoàn ngành và tương đương, CĐCS trực thuộc LĐLĐ thành phố triển khai tốt Cuộc thi (Có tỉ lệ nhiều đoàn viên tham gia, có nhiều video, có nhiều giải thưởng do Tổng LĐLĐ Việt Nam trao…), cụ thể như sau:
- 01 giải Nhất: 3 triệu đồng/giải.
- 03 giải Nhì: 2 triệu đồng/giải.
- 05 giải Ba: 1 triệu đồng/giải.
PTT
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:199
Tất cả:04592177
Đang trực tuyến:36

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn