Hải Phòng 22/05/2024

Hội nghị chuyển giao các CĐCS

Thứ hai, 27/03/2023

           Thực hiện Điều lệ XII Công đoàn Việt Nam, ngày 24/3/2023, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội nghị chuyển giao các CĐCS Trung tâm Dân số - KHGĐ thuộc Liên đoàn Lao động các quận, huyện về CĐCS Trung tâm Y tế các quận, huyện trực thuộc Công đoàn ngành Y tế Hải Phòng.
            Dự Hội nghị có đ/c Đào Thị Huyền – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, đ/c Phan Huy Thục – Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hải Phòng, các đồng chí lãnh đạo các ban LĐLĐ thành phố, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động các quận, huyện, Công đoàn ngành Y tế Hải Phòng, các đồng chí Chủ tịch CĐCS Trung tâm Y tế các quận, huyện, Chủ tịch CĐCS Trung tâm dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận, huyện.

 

          Hiện nay, Liên đoàn Lao động các quận, huyện đang quản lý 12 CĐCS Trung tâm Dân số - KHHGĐ quận, huyện; 01 tổ công đoàn trực thuộc CĐCS cơ quan HĐND-UBND quận Hải An; 01 CĐCS ghép giữa Phòng Y tế và Trung tâm Dân số - KHHGĐ quận Dương Kinh, với tổng số công nhân viên chức lao động là: 245 người, số đoàn viên công đoàn là 243 người. Căn cứ Quyết định số 4480/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc hợp nhất Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế các quận, huyện, trực thuộc Sở Y tế, Công văn số 438/SYT-TCCB ngày 24/02/2023 của Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng về việc đề nghị chuyển sinh hoạt của các đoàn viên Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về Công đoàn ngành Y tế Hải Phòng, LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo Liên đoàn Lao động các quận, huyện hướng dẫn Công đoàn Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận, huyện chuẩn bị các nội dung về tổ chức bộ máy, cán bộ, đoàn viên, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, tài chính, tài sản cộng đoàn để bàn giao nguyên trạng cho Công đoàn ngành Y tế Hải Phòng.
 

        Tại Hội nghị, Liên đoàn Lao động thành phố đã công bố và trao Quyết định số 777/QĐ-LĐLĐ ngày 22/3/2023 về việc chuyển giao 12 Công đoàn sơ sở Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Liên đoàn Lao động các quận, huyện và 15 đoàn viên thuộc tổ công đoàn Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận Hải An, thuộc Công đoàn cơ quan HĐND-UBND quận Hải An; 08 đoàn viên thuộc Công đoàn Phòng Y tế - Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận Dương Kinh về Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế quận, huyện thuộc Công đoàn ngành Y tế Hải Phòng.
         Cũng tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động các quận huyện và Công đoàn ngành Y tế đã ký biên bản bàn giao công đoàn cơ sở với sự chứng kiến của Thường trực và lãnh đạo các ban Liên đoàn Lao động thành phố.
 
 
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:235
Tất cả:04592213
Đang trực tuyến:27

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn