Hải Phòng 15/04/2024

Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Thứ năm, 02/12/2021

Sáng ngày 02/12/2021, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và Nhân dân Hải Phòng” trong cán bộ công đoàn chuyên trách toàn thành phố.

         Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hiểu - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, báo cáo viên tại hội nghị, các đồng chí Thường trực LĐLĐ thành phố và toàn thể cán bộ công đoàn chuyên trách toàn thành phố.

        Hội nghị quán triệt đã giúp cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nhận thức sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách và những lời dạy của bác đối với Đảng bộ và Nhân nhân Hải Phòng.

        Tổng kết, bế mạc hội nghị, Thường trực LĐLĐ thành phố đề nghị các cấp công đoàn thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:
      1. Bám sát kế hoạch, hướng dẫn của LĐLĐ thành phố trong tiếp tục triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thành phố; lồng ghép trong triển khai các nhiệm vụ tư tưởng, chính trị, đặc biệt là triển khai Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.
      2. Tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng gắn với chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và Nhân dân Hải Phòng” tới đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.
       3. Gắn việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ thành phố như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; Phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”; phong trào “Văn hóa, thể thao”; Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”...
      4. Phát huy vai trò của hoạt động giám sát trong việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động và những mô hình. Định kỳ tiến hành giao ban, sơ kết, đánh giá những kết quả đạt được; kịp thời biểu dương, khen thưởng, khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
      5. Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên và CNVCLĐ trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, nhất là học tập phong cách của Người; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu. Nghiên cứu để đổi mới các phương pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục...

 
Xem tin khác
Phim tài liệu Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không

Notice: Undefined offset: 0 in /home/congdoan6582/public_html/includes/function/Function.php on line 2627
Lượt truy cập
Hôm nay:350
Tất cả:04467395
Đang trực tuyến:37

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn