Hải Phòng 16/07/2024

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2013 - 2018 và Tổng kết 5 năm thực hiện Luật Công đoàn năm 2012, giai đoạn 2013 - 2018

Thứ hai, 08/10/2018

Sáng ngày 05/10/2018, LĐLĐ thành phố tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2013 - 2018 và Tổng kết 5 năm thực hiện Luật Công đoàn năm 2012, giai đoạn 2013 - 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Tống Văn Băng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ thành phố; đồng chí Phạm Hữu Thư, Thành ủy viên, nguyên Chủ tịch LĐLĐ thành phố khóa XIII; cùng dự có các đồng chí Thường trực LĐLĐ thành phố, lãnh đạo các Ban, Văn phòng, Văn phòng UBKT, Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo, Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ thành phố; đại diện lãnh đạo các đơn vị kinh tế sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ thành phố; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận, huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố.

Dưới sự chủ trì của đồng chí Tống Văn Băng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ thành phố, hội nghị đã được thông tin nhanh về kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9 năm 2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội. Đại hội thành công tốt đẹp và được đánh giá là Đại hội đổi mới toàn diện, hiệu quả và đầy sáng tạo. Đoàn đại biểu LĐLĐ thành phố gồm 16 đại biểu đã tham dự Đại hội với tinh thần trách nhiệm cao, tham gia đầy đủ các hoạt động và nội dung của Đại hội, đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng các văn kiện của Đại hội.Về tổng kết 5 năm thực hiện Luật Công đoàn, Luật Công đoàn (sửa đổi) năm 2012 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012, Chủ tịch nước ban hành Lệnh số 10/2012/L-CTN ngày 02/7/2012 công bố Luật Công đoàn và Luật Công đoàn (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ 01/01/2013. Luật Công đoàn (sửa đổi) 2012 nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Công đoàn 1990, đáp ứng hoạt động của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời Luật Công đoàn (sửa đổi) nhằm kịp thời thể chế hoá các quan điểm, đường lối của Đảng về hoàn thiện, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Trên cơ sở đó, bảo đảm và phát huy vai trò đặc biệt quan trọng của Công đoàn trong thời kỳ mới, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội của đất nước. Luật Công đoàn sửa đổi được kết cấu gồm 6 chương, 33 điều Luật. Trong đó, giữ bốn chương của Luật Công đoàn hiện hành, bổ sung thêm 2 chương mới: chương III “Trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với Công đoàn” và chương V “Giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn”; tăng 14 điều Luật.

Qua 5 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012 tại các cấp Công đoàn thành phố, tại báo cáo tổng kết, đồng chí Hoàng Đình Long, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố đã đánh giá: Sau khi Luật Công đoàn (sửa đổi) 2012 có hiệu lực thi hành, Chính phủ đã có các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn khá chi tiết, cụ thể, giúp cho các cấp Công đoàn có được những hành lang pháp lý cơ bản đầy đủ để tổ chức hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Việc thực hiện các quy định của Luật Công đoàn về quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn; các hành vi bị nghiêm cấm; hệ thống tổ chức, bộ máy của công đoàn; quyền đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; quyền tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; việc thực hiện trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với công đoàn; những đảm bảo điều kiện cho công đoàn hoạt động; việc giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn;... cơ bản đã được thực hiện nghiêm túc và không xảy ra những vi phạm theo quy định của Luật. Công đoàn đã thể hiện được chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động.
Tuy nhiên, còn một số nội dung chưa được thực hiện một cách đầy đủ, như:
- Đối tượng kết nạp đoàn viên còn chưa tính đến người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người nước ngoài lao động hợp pháp tại Việt Nam và đối tượng để kết nạp là đoàn viên danh dự.
- Về các hành vi bị nghiêm cấm, một số hành vi vẫn còn mang tính chất chung chung, chưa cụ thể rõ, nên một số doanh nghiệp đã có những hành vi cản trở hoạt động công đoàn nhưng lại không nằm trong hành vi bị nghiêm cấm của luật, như việc điều chuyển cán bộ công đoàn cơ sở sang làm vị trí khác, hoặc điều chuyển đi nơi khác làm việc sau khi đã thành lập công đoàn, sa thải cán bộ công đoàn,...
- Về hệ thống tổ chức của công đoàn cần chỉ rõ trong văn bản luật gồm 4 cấp: Cấp Trung ương (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam); Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, công đoàn ngành trung ương và tương đương; Liên đoàn lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, công đoàn ngành địa phương, công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; công đoàn tổng công ty và một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đặc thù khác và Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn.
- Về việc thực hiện quyền đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định tại Điều 10, Luật Công đoàn 2012 cũng còn có nhiều vướng mắc khi bảo vệ quyền lợi người lao động như: việc đại diện cho tập thể người lao động khởi kiện tại Toà án khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động bị xâm phạm; đại diện cho người lao động khởi kiện tại Toà án khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động bị xâm phạm và được người lao động uỷ quyền, hoặc việc đại diện cho tập thể người lao động tham gia tố tụng trong vụ án lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động và người lao động; việc tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật do hệ thống pháp luật Công đoàn, Bộ Luật Lao động, Luật tố tụng dân sự chưa đồng bộ.
- Về các đảm bảo cho công đoàn hoạt động, đặc biệt việc bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại các doanh nghiệp có dưới 1000 lao động chưa có quy định cụ thể, những cán bộ công đoàn ở các đơn vị này chủ yếu là kiêm nhiệm, hưởng lương trực tiếp từ người sử dụng lao động nên các hoạt động đều phải cân nhắc, lựa chọn vì quyền, lợi ích của người lao động hay hành động vì người sử dụng lao động nên không phát huy được chức năng, nhiệm vụ, gây mất niềm tin của người lao động vào tổ chức.
Các đại biểu đã tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng tham gia vào những nội dung, những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Công đoàn cùng với các văn bản Luật khác. Các đại biểu tập trung kiến nghị các nội dung:
1. Đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 về quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn mở rộng thêm đối tượng là người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Trong xu hướng hội nhập kinh tế toàn cầu, thị trường lao động Việt Nam trở lên linh hoạt và đa dạng hơn, số lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tăng lên đáng kể trong những năm gần đây.
 2. Đề xuất bổ sung tại Điều 7 về Hệ thống tổ chức công đoàn cần nghiên cứu thể chế hóa 4 cấp công đoàn theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam vào các quy định của pháp luật. Để giúp các doanh nghiệp hiểu rõ về các cơ quan của công đoàn hiện nay.
3. Đề xuất bổ sung tại khoản 3 Điều 23: Bảo đảm về tổ chức, cán bộ cần quy định rõ số lượng lao động từ bao nhiêu người trở lên trong doanh nghiệp phải bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách. Việc bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách cần phải căn cứ theo số lượng lao động cụ thể.
4. Các chế tài pháp lý cụ thể đối với hành vi vi phạm Luật Công đoàn: Cần nêu cụ thể đối với cá nhân, tập thể vi phạm thì xử lý theo các mức độ như­ thế nào: Xử lý hành chính, kỷ luật, chịu trách nhiệm hình sự.
5. Bổ sung thêm quy định về quyền khởi kiện của các cấp công đoàn. Cần có quy định cụ thể về việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp Luật về Công đoàn.
6. Phải quy định cứng về việc có hội thẩm nhân dân của công đoàn tham gia xét xử các vụ án về lao động để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động.
Kết luận hội nghị, đồng chí Tống Văn Băng, Chủ tịch LĐLĐ thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao sự tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến có trách nhiệm của các đại biểu, yêu cầu Ban Tổ chức LĐLĐ thành phố trên cơ sở các ý kiến tham gia của các đại biểu trong hội nghị, tổng hợp báo cáo gửi về Tổng LĐLĐ Việt Nam một cách kịp thời. Đồng chí đề nghị các cấp Công đoàn thành phố tiếp tục nghiên cứu, đánh giá một cách khách quan, toàn diện hiệu quả của việc thực hiện Luật Công đoàn năm 2012, tiếp tục đề xuất, kiến nghị các giải pháp, nội dung cần sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Ban Tổ chức LĐLĐ thành phố
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:2293
Tất cả:04765904
Đang trực tuyến:59

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn