Hải Phòng 27/09/2023

Hội thảo lấy ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI

Thứ năm, 16/08/2018

Chiều ngày 15/8/2018, tại phòng họp LĐLĐ thành phố, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI. Đồng chí Tống Văn Băng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ thành phố chủ trì Hội thảo; cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố, đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng, Văn phòng UBKT, Trung tâm Tư vấn pháp luật, Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo LĐLĐ thành phố; đại diện lãnh đạo LĐLĐ quận, huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở trực thuộc; Giám đốc các đơn vị kinh tế sự nghiệp công đoàn; đại diện cán bộ công đoàn chuyên trách tại một số doanh nghiệp.

          Tại Hội thảo, các đại biểu đã tích cực, sôi nổi thảo luận, tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI, trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Các đại biểu cơ bản nhất trí với Dự thảo, sau nhiều lần tiếp thu ý kiến tham gia của các cấp Công đoàn trong cả nước, trong dự thảo lần thứ 11 này, Ban soạn thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã có nhiều điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản, câu, từ và cụm từ, để làm rõ nội dung quy định và phù hợp với mục tiêu đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới; kết cấu của Điều lệ cũng gọn hơn gồm 11 chương và 35 điều, so với Điều lệ hiện hành tăng 01 chương và giảm 10 điều; nhất trí với nội dung quy định tại Điều 8 về Huy hiệu Công đoàn được chuyển về phần Lời nói đầu để thể hiện ngay trên trang đầu tiên của Điều lệ Công đoàn Việt Nam về hình ảnh (Logo) của tổ chức Công đoàn, nêu rõ kết cấu và ý nghĩa thiết kế, thay từ “TLĐ” thành cụm từ “Công đoàn Việt Nam” để thuận lợi trong quá trình sử dụng Điều lệ; đồng ý tách riêng quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Liên đoàn (thành chương VI), cho phù hợp và thể hiện rõ 4 cấp trong Hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam,...
          Tuy nhiên còn một số nội dung các đại biểu quan tâm, kiến nghị, đề xuất với Tổng LĐLĐ Việt Nam xem xét, điều chỉnh, đó là: Đối tượng gia nhập Công đoàn Việt Nam (Điều 1); Đại hội, Hội nghị công đoàn các cấp (Điều 8, 9); Nguyên tắc và hình thức bầu cử tại đại hội, hội nghị công đoàn (Điều 10); Ban Chấp hành công đoàn các cấp (Điều 11); Hội nghị định kỳ của Đoàn Chủ tịch TLĐ và ban thường vụ công đoàn các cấp (Điều 12); Nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn cơ sở (Điều 15); Nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (Điều 18); Công tác nữ công (Điều 24, 25); Tài chính công đoàn (Điều 26); Kỷ luật cán bộ công đoàn (Điều 33);...
          Phát biểu tổng kết Hội thảo, đồng chí Tống Văn Băng, Chủ tịch LĐLĐ thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao sự tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến có trách nhiệm của các đại biểu, đồng chí đề nghị Ban Tổ chức LĐLĐ thành phố trên cơ sở các ý kiến tham gia của các đại biểu trong hội thảo được tổng hợp từ thư ký và các ý kiến góp ý trực tiếp vào văn bản, tổng hợp báo cáo gửi về Ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam một cách kịp thời.
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:807
Tất cả:03775227
Đang trực tuyến:76

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn