Hải Phòng 01/10/2023

Hội thảo lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo sửa đổi hướng dẫn 1931, 1932 của Tổng Liên đoàn

Thứ sáu, 10/05/2019

              Thực hiện Công văn số 478/TLĐ ngày 09/4/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hướng dẫn số 05/KH-LĐLĐ ngày 18/4/2019 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố về việc về lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo sửa đổi Hướng dẫn 1931/HD-TLĐ, Hướng dẫn 1932/HD-TLĐ ngày 27/12/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở; tiêu chí đánh giá, xếp loại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Ngày 07/5/2019, LĐLĐ thành phố tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo sửa đổi hướng dẫn 1931, 1932 của Tổng Liên đoàn trong đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt thành phố. Đồng chí Hoàng Đình Long, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố chủ trì hội thảo; cùng dự có đồng chí Đào Thị Huyền, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố; các đồng chí Trưởng, Phó các Ban, Văn phòng, Văn phòng UBKT, Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ thành phố; các đồng chí Chủ tịch (Phó Chủ tịch) LĐLĐ quận, huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở trực thuộc; các đồng chí cán bộ công đoàn chuyên trách tại doanh nghiệp do LĐLĐ thành phố quản lý; các đồng chí Chủ tịch công đoàn cơ sở một số doanh nghiệp có đông đoàn viên trên địa bàn thành phố.

             Tại hội thảo, các đại biểu đã đánh giá cao hiệu quả trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Hướng dẫn 1931, 1932 của Tổng Liên đoàn, cơ bản những tiêu chí của hướng dẫn đã đáp ứng yêu cầu trong việc đánh giá, xếp loại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, tạo tiền đề cho việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả đảm bảo cho các cấp Công đoàn thành phố hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Kết quả trong những năm qua, tỷ lệ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại tốt đều đạt 100%, tỷ lệ công đoàn cơ sở đạt vững mạnh từ 80% - 82%.

             Tuy nhiên, các đại biểu cũng đã chỉ ra một số điểm bất cập, hạn chế, không còn phù hợp với yêu cầu đổi mới, chưa phù hợp với thực tiễn theo chương trình hành động của Tổng Liên đoàn từng giai đoạn trong quá trình tổ chức thực hiện Hướng dẫn 1931, 1932 như thời gian đánh giá, xếp loại chưa khớp với thời gian để xét thi đua, khen thưởng, có một số tiêu chí khó thực hiện (có đề tài, đề án, báo cáo kinh nghiệm được nghiệm thu, có 100% đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Hội nghị CBCC hoặc hội nghị người lao động theo đúng thời gian, kế hoạch). Hơn nữa việc đánh giá, xếp loại còn nặng về thành tích, có lúc, có nơi còn qua loa, đại khái, cảm tính; xem nhẹ đánh giá, xếp loại thông qua định lượng; chưa cụ thể hóa các nội dung hoạt động bằng tiêu chí cụ thể; chưa có tổng kết tìm ra nguyên nhân hạn chế và có giải pháp khắc phục, điều chỉnh.

             Từ những đánh giá ưu điểm, hạn chế, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, tích cực thảo luận những nội dung trong Dự thảo sửa đổi, các ý kiến đều tập trung đến những tiêu chí đánh giá các loại hình CĐCS và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; phân tích, làm rõ những chỉ tiêu có thể hoàn thành, những chỉ tiêu khó thực hiện; những chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của tổ chức công đoàn và những chỉ tiêu công đoàn tham gia thực hiện,... từ đó có những ý kiến sát thực và những kiến nghị cụ thể với Tổng Liên đoàn trong việc hoàn thiện Hướng dẫn mới.
Phát biểu tổng kết Hội thảo, đồng chí Hoàng Đình Long, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố, Chủ trì Hội thảo đã ghi nhận và đánh giá cao sự tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến có trách nhiệm của các đại biểu, đồng chí đề nghị Ban Tổ chức LĐLĐ thành phố trên cơ sở các ý kiến tham gia của các đại biểu trong hội thảo và các ý kiến góp ý trực tiếp vào văn bản, tổng hợp báo cáo gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chính xác, kịp thời.

                        BAN TỔ CHỨC
 
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:651
Tất cả:03785896
Đang trực tuyến:67

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn