Hải Phòng 01/12/2023

LĐLĐ thành phố quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thứ sáu, 10/12/2021

Ngày 12/6/2021 Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Đây là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên về tổ chức Công đoàn.

LĐLĐ thành phố phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 02-NQ/TW vào chiều ngày 09/12/2021 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Bùi Thị Ngọc - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố đã thực hiện tuyên truyền 02 Chuyên đề tại Hội nghị: (01) Quán triệt triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 02/CTr-BCH ngày 20/7/2021 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị; (02) Triển khai Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 12/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 150/KH-LĐLĐ ngày 12/11/2021 của Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW.

  Sau Hội nghị đã giúp cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nắm vững nội dung cơ bản, quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 02-NQ/TW, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Kế hoạch của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp niềm tin cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ vững tin vào sự nghiệp đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy vai trò, đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng thành phố và đất nước ngày càng phát triển.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn, định hướng giúp các cấp công đoàn thành phố vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 02-NQ/TW.


Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:3934
Tất cả:04010469
Đang trực tuyến:131

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn