Hải Phòng 16/07/2024

LĐLĐ thành phố tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022

Thứ hai, 28/11/2022

Bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái đang là vấn đề báo động ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đây được coi là trở ngại lớn nhất trong tiến trình xóa bỏ bất bình đẳng giới. Đặc biệt, tình trạng xâm hại, bạo lực với trẻ em gái đang ngày càng diễn biến phức tạp và trở thành vấn đề bức xúc trong xã hội. Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 được tổ chức trên toàn quốc từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/022 với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phục nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.


         Thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã chỉ đạo nhiều hoạt động liên quan đến giới và bình đẳng giới trong đó tập trung vào việc giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ, về giới, bình đẳng giới, phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc, tuyên truyền về dinh dưỡng và sức khỏe, kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ, công tác gia đình và trẻ em. Chú trọng đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ CNLĐ. Công tác tập huấn kiến thức để nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ nữ công các cấp, các hoạt động về giới được coi trọng. Công tác kiểm tra giám sát, nắm tình hình thực hiện các chế độ chính sách tại các doanh nghiệp có đông lao động nữ được quan tâm, nhiều bản thỏa ước có lợi cho CNLĐ, đặc biệt là lao động nữ.

        Tuy nhiên, công tác vận động nữ CNLĐ vẫn còn nhiều khó khăn do nhận thức của một bộ phận của CNLĐ còn hạn chế, định kiến giới vẫn còn nhiều, ở một số đơn vị công tác về bình đẳng giới chưa được quan tâm đúng mức. Việc tham gia với chính quyền, chuyên môn đồng cấp nhằm cải thiện điều kiện lao động, điều kiện sống, chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo, đời sống tinh thần của nữ CNLĐ còn hạn chế. Việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho công nhân lao động khi triển khai gặp khó khăn, chủ yếu làm ngoài giờ do doanh nghiệp khó bố trí thời gian vì ảnh hưởng đến sản xuất, CNLĐ làm việc theo dây chuyền và thường xuyên phải làm tăng ca, thêm giờ. Việc thực hiện chính sách đối với lao động nữ tại một số doanh nghiệp chưa đảm bảo theo Bộ luật Lao động năm 2019 và các Nghị định dưới Luật quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non. Kinh phí dành cho hoạt động tuyên truyền, xây dựng các cơ sở vật chất phù hợp với điều kiện của lao động nữ, hỗ trợ gửi con nhà trẻ, mẫu giáo, lắp đặt phòng vắt trữ sữa… cho nữ CNLĐ còn hạn chế.
        Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022, LĐLĐ thành phố đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Chương trình phát động Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022. Tổ chức 02 Diễn đàn “Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” tại Công đoàn Công ty TNHH Synztec Việt Nam thuộc Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng và Công đoàn Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Hòa Phong thuộc Công đoàn Công thương Hải Phòng vào ngày 17 và 27/11/2022. Qua việc tổ chức diễn đàn nhằm truyền thông về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động của CNLĐ trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; vận động toàn xã hội chung tay hành động thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

        Trong thời gian tới, để cùng chung tay hành động vì một môi trường an thực hiện hiệu quả các nội dung của , trong thời gian tới để tiếp tục có hiệu quả Luật Bình đẳng giới góp phần xây dựng văn hóa tôn trọng, bình đẳng đối với tất cả các giới, trong gia đình, nơi làm việc và trên môi trường trực tuyến. Chúng ta cam kết mạnh mẽ và nỗ lực thực hiện bình đẳng giới và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; hành động vì một cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại, các công đoàn quan tâm thực hiện một số giải pháp sau:
         1. Tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, Phòng chống bạo lực gia đình, chăm sóc giáo dục trẻ em đến các cấp Công đoàn, người sử dụng lao động và CNLĐ, quan tâm công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho CNLĐ nữ.
        2. Phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm, chăm lo cho gia đình, trẻ em con CNLĐ như: biểu dương các gia đình CNLĐ tiêu biểu, khen thưởng các cháu có thành tích cao trong học tập; tặng quà các cháu có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi…; quan tâm tuyên truyền về thực hiện quyền trẻ em, phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em, chăm sóc , giáo dục trẻ em, chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai, phòng chống sinh dưỡng trẻ em; đẩy mạnh chương trình nuôi con bằng sữa mẹ, sử dụng hiệu quả các phòng vắt, trữ sữa mẹ được dự án trang bị tại các doanh nghiệp. Tổ chức các hoạt động nhân ngày Dân số thế giới; Ngày dân số Việt Nam; Tết Trung thu, Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, Tháng hành động quốc gia về dân số, ngày Phụ nữ Việt Nam với nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nữ CNLĐ, đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” trong nữ CNLĐ.
       3. Kịp thời nắm bắt tình hình đời sống việc làm, điều kiện làm việc của lao động nữ tại doanh nghiệp, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ để có các biện pháp giải quyết kịp thời; Tăng cường công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ công, nâng cao chất lượng hoạt động của ban nữ công các cấp nhằm chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho nữ CNLĐ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
         Với tinh thần hướng tới Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022, mỗi CNVCLĐ cùng “Chung tay hành động vì cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại”, với khát vọng “chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương”.
PTT
 
 
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:2237
Tất cả:04765848
Đang trực tuyến:56

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn