Hải Phòng 05/12/2023

LĐLĐ thành phố tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra giám sát của công đoàn các cấp năm 2019

Thứ hai, 16/12/2019

Chiều ngày 11/12/2019, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ thành phố tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra giám sát của công đoàn các cấp năm 2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ thành phố, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ các quận, huyện, công đoàn ngành và công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố. Đồng chí Đào Trọng Trung – Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố dự chỉ đạo Hội nghị.

        Hội nghị đã nghe báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp năm 2019 và chương trình công tác năm 2020. Năm 2019, Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp đã tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Ủy ban kiểm tra theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ; phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, hạn chế trong công tác triển khai thực hiện Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị, các quy định của công đoàn và công tác quản lý, sử dụng tài chính tài sản công đoàn; ngăn ngừa tiêu cực, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tích cực giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động. 

         Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như : Việc thực hiện kiểm tra về công tác quản lý, sử dụng tài chính đồng cấp tại LĐLĐ các quận, huyện, Công đoàn ngành và CĐCS trực thuộc chưa đảm bảo yêu cầu; Hoạt động của uỷ ban kiểm tra công đoàn một số đơn vị vẫn còn yếu, chưa thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ của mình…
        Hội nghị cũng đã triển khai, quán triệt, thảo luận chương trình công tác của Uỷ ban Kiểm tra công đoàn các cấp, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ thành phố năm 2020. 
        Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đào Trọng Trung - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố đánh giá cao hoạt động của UBKT công đoàn các cấp năm 2019. Về nhiệm vụ năm 2020, đồng chí yêu cầu UBKT công đoàn các cấp tập trung triển khai thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trong đó UBKT LĐLĐ các quận, huyện, Công đoàn ngành và CĐCS trực thuộc LĐLĐ TP phải thực hiện hiệu quả việc kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản cùng cấp; tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của UBKT công đoàn cấp dưới; tổ chức triển khai, thực hiện tốt Quyết định 833/QĐ-TLĐ ngày 17/4/2018 của Tổng Liên đoàn quy định về giám sát trong tổ chức công đoàn; về tổ chức giám sát thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 15/HD-LĐLĐ TP ngày 16/7/2014 của Liên đoàn Lao động thành phố; chủ động tổ chức việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra công đoàn cho cán bộ ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn theo tinh thần Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:842
Tất cả:04026027
Đang trực tuyến:60

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn