Hải Phòng 13/06/2024

LĐLĐ thành phố tổ chức Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành khóa XIV, nhiệm kỳ 2018-2023

Thứ sáu, 22/07/2022

Chiều ngày 22/7, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2018-2023 tổ chức Hội nghị lần thứ 10 sơ kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn thành phố 6 tháng đầu năm, bổ khuyết nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Tống Văn Băng, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố chủ trì Hội nghị.

     Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 11 BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam; thông qua Báo cáo sơ kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; tham gia ý kiến vào (dự thảo lần 2) Báo cáo chính trị Đại hội XV Công đoàn thành phố nhiệm kỳ 2023 – 2028; thông qua Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của các cấp công đoàn thành phố 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022; nghe báo cáo công tác tuyên truyền của Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XV Công đoàn thành phố nhiệm kỳ 2023 – 2028; báo cáo dự toán tài chính năm 2022 và báo cáo quyết toán tài chính năm 2021; dự kiến Đề án nhân sự Ban Chấp hành và đại biểu dự Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028 và một số nội dung quan trọng khác.
     Trong 6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn thành phố phát huy tốt vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo trong chỉ đạo hoạt động, tổ chức các phong trào thi đua; làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công nhân viên chức lao động; công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng người lao động được chú trọng. Nhiều hoạt động mới sáng tạo, hiệu quả, thu hút đông công nhân viên chức lao động tham gia. Các cấp công đoàn thành phố dành 190 tỷ đồng chăm lo cho công nhân viên chức lao động thành phố. Vị trí, vai trò của các cấp công đoàn được khẳng định, đoàn viên công đoàn yên tâm làm việc và gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam. Một số chỉ tiêu hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 đạt kết quả cao, tiếp tục góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023. Trong 6 tháng cuối năm 2022, LĐLĐ thành phố tập trung thực hiện 12 nhiệm vụ trọng tâm, 09 hoạt động trọng tâm cấp thành phố.
      Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ thành phố đề nghị các cấp công đoàn thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo và phương thức hoạt động trong tình hình mới; Tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng và hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; Đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn, tăng cường tuyên truyền vận động CNVCLĐ nâng cao bản lĩnh chính trị lập trường của giai cấp công nhân; Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; Đổi mới hoạt động nữ công, thiết thực chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho nữ CNVCLĐ; Xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; Tập trung chuyển đổi số trong hệ thống công đoàn thành phố.
 PTT
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:343
Tất cả:04670802
Đang trực tuyến:37

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn