Hải Phòng 16/07/2024

LĐLĐ thành phố: Tổ chức hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Thứ hai, 02/11/2020

Chiều ngày 02/11/2020, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đào Thị Huyền - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng Ủy ban kiểm tra, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố và lãnh đạo LĐLĐ các quận, huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Thị Huyền - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố đã định hướng các vấn đề cần tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là những nội dung về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn. Theo đó, đã có 10 ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện, báo cáo tại hội nghị. Các ý kiến đều đánh giá cao công tác chuẩn bị các dự thảo báo cáo, nhất là Báo cáo Chính trị; các dự thảo đã được chuẩn bị công phu, có những vấn đề mới, đáp ứng cơ bản yêu cầu chất lượng trình Đại hội XIII. Các đại biểu cũng đề xuất, kiến nghị một số nội dung: Đảng và Nhà nước thể chế hóa quan điểm, chủ trương thành cơ chế, chính sách cụ thể về thiết chế văn hóa để nâng cao đời sống cho người lao động; chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động; tập trung chỉ đạo các cấp ủy thành lập các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp, tuyển chọn, bồi dưỡng sử dụng cán bộ xuất thân từ công nhân... Kết luận hội nghị, đồng chí Đào Thị Huyền đánh giá cao sự tham gia đóng góp ý kiến của các đại biểu, đó là những ý kiến thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện trình tại Đại hội XIII của Đảng; đồng thời đề nghị trong thời gian tới các cấp Công đoàn tiếp tục tổ chức quán triệt, giới thiệu sâu rộng nội dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia đóng góp ý kiến; tổng hợp, phản ánh đầy đủ, trung thực, chính xác, kịp thời các nguyện vọng tâm huyết, xác đáng của người lao động. Góp ý văn kiện Đại hội XIII của Đảng trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tiếng nói, vai trò của người lao động trong tham gia với Đảng về những vấn đề xây dựng, hoạch định đường lối, chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:2341
Tất cả:04765952
Đang trực tuyến:76

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn