Hải Phòng 24/02/2024

LĐLĐ TP HẢI PHÒNG: HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2018 - 2023 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THÁNG 3/2022)

Thứ năm, 17/03/2022

Sáng 17/3/2022, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố khóa XIV nhiệm kỳ 2018-2023 (kỳ họp chuyên đề tháng 3/2022) bàn các giải pháp và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022. Đồng chí Tống Văn Băng - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, các đại biểu thảo luận và thông qua:
- Kế hoạch tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XV Công đoàn thành phố và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028;
- Kế hoạch triển khai một số nội dung Đề án “Phát triển quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2021-2025”; cùng một số nội dung khác.

Theo đó, đại hội công đoàn các cấp được tiến hành trong năm 2023, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên và tổ chức công đoàn theo phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Đại hội sẽ tiến hành thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua; quyết định chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ tới phù hợp với ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nghị quyết của cấp ủy Đảng cùng cấp và công đoàn cấp trên vào nghị quyết đại hội công đoàn cấp mình… Tại đại hội, đoàn viên công đoàn sẽ bầu ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới và bầu đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp; tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động với Đảng, Nhà nước và thành phố về những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn.

Đề án “Phát triển quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2025” nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động và ổn định trật tự xã hội. Liên đoàn Lao động thành phố đề ra 05 nhóm giải pháp bao gồm: nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn trong quan hệ lao động; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; thúc đẩy các hoạt động đối thoại và thương lượng tập thể tại doanh nghiệp; nâng cao năng lực và hiệu quả trong hoạt động Tư vấn pháp luật và hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động cá nhân; xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp, hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đình công. Việc triển khai thực hiện Đề án phải đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, mang tính đồng bộ phù hợp với điều kiện thực tế nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
Xem tin khác
Phim tài liệu Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không

Notice: Undefined offset: 0 in /home/congdoan6582/public_html/includes/function/Function.php on line 2627
Lượt truy cập
Hôm nay:242
Tất cả:04292598
Đang trực tuyến:29

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn