Hải Phòng 23/07/2024

Liên đoàn Lao động thành phố lấy ý kiến khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Thứ tư, 13/04/2022

Chiều ngày 12/4/2022, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức hội nghị khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đồng chí Đào Thị Huyền - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hồng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, các đồng chí đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố, đại diện lãnh đạo LĐLĐ quận, huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố.

           
         Với 08 tham luận, ý kiến phát biểu tại hội nghị đã tập trung đánh giá những ưu điểm, thuận lợi, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ sao cho phù hợp thực tiễn góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Công đoàn Việt Nam với vai trò là thành viên của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam; trong đó tập trung đánh giá vai trò và mối quan hệ của Công đoàn Việt Nam với các tổ chức chính trị - xã hội khác trong hệ thống các tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam. Điểm khác biệt giữa hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với hoạt động nữ công của Công đoàn Việt Nam. Điểm khác biệt trong công tác vận động, kết nạp đoàn viên, thành lập đơn vị cơ sở; nguyên tắc tổ chức và hoạt động, mối quan hệ về tổ chức và hoạt động. So sánh, đánh giá về công tác tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát Công đoàn với các tổ chức chính trị - xã hội khác ở Việt Nam từ đó đề xuất bổ sung, điều chỉnh, thay thế những điểm chưa phù hợp trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Thực trạng công tác phối hợp triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, vận động của các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp; đề xuất giải pháp tăng cường mối liên hệ, phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động trong thời gian tới. Thực trạng công tác triển khai nhiệm vụ, hoạt động theo chỉ đạo của LĐLĐ thành phố với Công đoàn ngành Trung ương qua đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

            Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII đã được ban hành theo Quyết định 174/QĐ-TLĐ, ngày 03/02/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Điều lệ đã được Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023 thông qua gồm có XI Chương với 35 Điều. Trong quá trình thực hiện từ đầu nhiệm kỳ đến nay, những quy định của Điều lệ và Hướng dẫn 03/HD-TLĐ ngày 20/02/2020 về thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cấp công đoàn, tạo tiền đề cho việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả đảm bảo cho các cấp Công đoàn Việt Nam hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đáp ứng nguyên tắc tổ chức và phương thức hoạt động để đảm bảo là thành viên của hệ thống tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam.

 
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:2135
Tất cả:04786396
Đang trực tuyến:146

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn