Hải Phòng 22/02/2024

Liên đoàn Lao động thành phố phát động

Thứ tư, 27/04/2022

Trong thời gian qua, thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam”, các cấp công đoàn thành phố đã tích cực triển khai, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đạt kết quả bước đầu quan trọng. Tuy nhiên, theo kế hoạch chỉ tiêu đến 31/5/2022 đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ thành phố tham gia 20.000 sáng kiến, đến nay mới có 6.470 sáng kiến gửi tham gia trên hệ thống phần mềm trực tuyến của Chương trình.

      Nhằm huy động sự hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm cao hơn nữa của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ thành phố, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 1 của Chương trình, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng phát động “Chiến dịch cao điểm 40 ngày” với mục tiêu thi đua hoàn thành chỉ tiêu có 20.000 sáng kiến đăng ký trên hệ thống phần mềm trực tuyến trong thời gian thực hiện Chiến dịch từ nay đến hết ngày 31/5/2022.

       Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn thành phố khẩn trương triển khai “Chiến dịch cao điểm 40 ngày với các nội dung cụ thể, phấn đấu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu giai đoạn 1 Kế hoạch thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam” với các giải pháp cụ thể: Nghiên cứu tổ chức “Tuần cao điểm”, “Tháng cao điểm” để động viên đoàn viênCNVCLĐ phát huy sáng kiến, cải tiến, cập nhập trên hệ thống phần mềm của Chương trình. Đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chương trình, các mô hình mới, cách làm sáng tạo, các câu chuyện về sáng kiến, sáng kiến tiêu biểu; tập trung tuyên truyền trên các trang mạng xã hội gần gũi với đoàn viên, người lao động cùng với khẩu hiệu “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam”. Người đứng đầu các cấp công đoàn thành phố thể hiện tinh thần quyết tâm, tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát triển khai Chương trình; phân công cụ thể nhiệm vụ gắn với trách nhiệm lãnh đạo phụ trách, tham mưu, hướng dẫn triển khai các nội dung liên quan đến Chương trình. Triển khai thực hiện Chương trình cần tạo được sự ủng hộ, đồng thuận, phối hợp, tạo điều kiện của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp. Thành lập, phát huy vai trò của Tổ hỗ trợ sáng kiến của công đoàn các cấp (nhất là tại công đoàn cơ sở) trong công tác tham mưu, hướng dẫn, giúp đỡ đoàn viên tham gia nộp sáng kiến, quản lý, tổng hợp và thực hiện nhiệm vụ quản trị sáng kiến của các đơn vị; có cơ chế phù hợp, tạo điều kiện và động viên cán bộ trong Tổ hỗ trợ sáng kiến hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đưa chỉ tiêu thực hiện Chương trình vào nội dung xếp loại thi đua của các cấp công đoàn; đánh giá, kiểm điểm thực hiện tại hội nghị giao ban tuần, tháng của các Liên đoàn Lao động quận, huyện, Công đoàn ngành và tương đương, Công đoàn cơ sở. Nghiên cứu các giải pháp sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đặc thù của địa phương, ngành, đơn vị; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đặc biệt là khó khăn của đoàn viên, người lao động khu vực doanh nghiệp khi tham gia đăng tải, cấp nhật sáng kiến. Tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời, tập trung khen thưởng tại công đoàn cơ sở cho đoàn viên, người lao động có sáng kiến được cấp nhật thành công, tập thể tổ, đội, phòng… có nhiều đoàn viên gửi sáng kiến tham gia Chương trình.
          “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày” diễn ra đến hết ngày 31/5 góp phần hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu của Tổng LĐLĐ Việt Nam có 300.000 sáng kiến đăng ký trên Cổng trực tuyến tại địa chỉ https://congdoanvietnam.org/ góp phần khôi phục, phát triển kinh tế.
PTT
Xem tin khác
Phim tài liệu Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không

Notice: Undefined offset: 0 in /home/congdoan6582/public_html/includes/function/Function.php on line 2627
Lượt truy cập
Hôm nay:1167
Tất cả:04287821
Đang trực tuyến:120

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn