Hải Phòng 16/07/2024

Năm 2023: LĐLĐ TP Hải Phòng xác định chủ đề năm “Tập trung phát triển đoàn viên và chuyển đổi số” với nhiều chỉ tiêu quan trọng

Thứ tư, 22/03/2023

Thực hiện chủ đề năm 2023 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở” và thành phố Hải Phòng “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện Chuyển đổi số”, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình công tác công đoàn năm 2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với chủ đề “Tập trung phát triển đoàn viên và chuyển đổi số”.


Kế hoạch đề ra 08 nhiệm vụ trọng tâm: 

1. Chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp và tổ chức thành công Đại hội XV Công đoàn thành phố, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023. Thực hiện hiệu quả Chương trình, Kế hoạch hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và LĐLĐ thành phố, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và Nghị quyết số 03-NQ/TU Ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
2. Tổ chức tốt và đổi mới công tác chăm lo cho đoàn viên, NLĐ Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Gắn kết” và “Chợ Tết Công đoàn” năm Quý Mão.
3. Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT, triển khai chuyển đổi số trong tổ chức công đoàn, xây dựng cơ sở dữ liệu chung của tổ chức, hỗ trợ nâng cao hiệu quả tuyên truyền, hoạt động công đoàn, phục vụ thiết thực lợi ích đoàn viên, NLĐ thông qua App “Hướng Công” trên điện thoại thông minh. Triển khai thí điểm các điểm ki-ốt cung cấp hàng hóa phúc lợi cho CNLĐ tại các Khu Công nghiệp trên địa bàn thành phố và các điểm phúc lợi của tổ chức công đoàn.
4. Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tăng tỉ lệ đoàn viên trên tổng số công nhân, lao động ở những nơi đã thành lập công đoàn; đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong CNVCLĐ. Tăng cường đầu tư các nguồn lực cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ CĐCS, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ mới, chú trọng tập huấn về phương pháp  phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; kỹ năng đối thoại, thương lượng…
5. Đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác. Phát động các phong trào thi đua, gắn biển các công trình, phần việc, sản phẩm chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XV Công đoàn thành phố và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023. Tiếp tục vận động đoàn viên, người lao động tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19”. Xây dựng Đề án, Quy chế hoạt động, thành lập Quỹ “Sóng Duyên Hải” trong CNVCLĐ thành phố.
6. Quan tâm tham gia đảm bảo việc làm bền vững, cải thiện thu nhập của cán bộ, CNVCLĐ; chủ động dự báo tình hình để đề ra các giải pháp hoạt động công đoàn phù hợp và đề xuất, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, nhất là liên quan đến việc thực thi các chính sách, chế độ liên quan quyền lợi NLĐ và hoạt động công đoàn; tổ chức thương lượng, đối thoại với NSDLĐ để đảm bảo quyền lợi của NLĐ, trong đó quan tâm nội dung việc làm, thu nhập, đời sống, bữa ăn ca của NLĐ.
7. Triển khai, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động, việc chấp hành pháp luật lao động, chính sách đối với người lao động; về bảo hiểm xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng bữa ăn ca, an toàn vệ sinh lao động; đẩy mạnh việc thực hiện dân chủ tại cơ sở.
8. Tiếp tục triển khai Dự án xây dựng các Thiết chế công đoàn, Thiết chế VHTT tại khu Công nghiệp Tràng Duệ; Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo và tòa nhà cao tầng tại số 31 Điện Biên Phủ phục vụ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và chương trình phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ.

Cùng với đó là 12 chỉ tiêu: 
1. Phát triển thực tăng 30.000 đoàn viên, thành lập mới 160 công đoàn cơ sở tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có từ 20 người lao động trở lên.
2. Giới thiệu ít nhất 3.000 đoàn viên công đoàn ưu tú để bồi dưỡng giới thiệu kết nạp Đảng và 50% số doanh nghiệp ngoài Nhà nước đủ điều kiện do công đoàn đề nghị thành lập tổ chức Đảng.
3. Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức tại 1.302 cơ quan, đơn vị; tổ chức hội nghị người lao động tại 19 doanh nghiệp Nhà nước và 815 doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước.
4. Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc ở 19 doanh nghiệp Nhà nước và 950 doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước.
5. Ký mới thỏa ước lao động tập thể ở 70 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn (ký lần đầu tiên).
6. Đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca ở 127 doanh nghiệp theo mức quy định tại Kết luận số 03/KL-BCH ngày 18/01/2022 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 7c/NQ-BCH ngày 25/02/2016 về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”.
7. Tổ chức Tháng Công nhân năm 2023 ở 1.401 công đoàn cơ sở.
8. Thành lập mới Ban Nữ công quần chúng ở 60 CĐCS khu vực ngoài Nhà nước theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
9. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp: 23 đơn vị. Kiểm tra tài chính tại công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước: 05 đơn vị.
10. Có thêm 200 doanh nghiệp có từ 20 đoàn viên trở lên nộp kinh phí công đoàn qua tài khoản Công đoàn Việt Nam.
11. Vận động CNVCLĐ thành phố ủng hộ “Quỹ Mái ấm Công đoàn” số tiền 6,4 tỷ đồng.
12. Phấn đấu có từ 50.000 đoàn viên trở lên cài đặt và sử dụng thường xuyên App Hướng Công - Công đoàn Hải Phòng trên điện thoại thông minh.
Trong đó, chỉ tiêu số 1, 2 và 10, LĐLĐ thành phố đề ra mức cao hơn chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao. 

Để thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trên, LĐLĐ TP đề ra các nhóm giải pháp thực hiện cụ thể: (1) Tập trung chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XV Công đoàn thành phố, nhiệm kỳ 2023-2028. (2) Chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; ký thỏa ước lao động tập thể. (3) Công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức các hoạt động Văn hóa - Thể thao trong công nhân, viên chức, lao động. (4) Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. (5) Nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh. (6) Công tác nữ công. (7) Công tác quản lý tài chính và tài sản công đoàn. (8) Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra công đoàn. (9) Công tác đối ngoại và thực hiện các dự án. (10) Hoạt động của các đơn vị kinh tế, sự nghiệp công đoàn.

KB
 
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:2276
Tất cả:04765887
Đang trực tuyến:51

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn