Hải Phòng 22/05/2024

Nâng cao hiệu quả công tác nữ công trong tình hình mới

Thứ tư, 13/10/2021

Công tác nữ công là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của tổ chức Công đoàn. Những năm qua, công tác nữ công và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) được các cấp công đoàn thành phố tích cực triển khai. Công tác tuyên truyền, vận động nữ cán bộ, CNVCLĐ; tổ chức các phong trào thi đua, hoạt động về giới và chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ quan tâm chỉ đạo đạt được kết quả thiết thực.

           Nữ CNVCLĐ Hải Phòng là lực lượng lao động xã hội đông đảo, giữ vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ toàn thành phố. Trong những năm qua, quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn về công tác vận động phụ nữ, về xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH; các cấp Công đoàn Hải Phòng luôn quan tâm tổ chức, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác vận động nữ CNVCLĐ, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh.
Hiện nay, số lượng nữ CNVCLĐ là 176.395 người, chiếm 60% so với tổng số CNVCLĐ trong toàn thành phố. Đây là lực lượng lao động đông đảo, tham gia tích cực vào sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đồng thời cũng là lực lượng nòng cốt trong phong trào phụ nữ.
           Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động
          Xuất phát từ nguyện vọng, nhu cầu thực tế của nữ CNVCLĐ, các cấp Công đoàn đã luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nữ công, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban Nữ công công đoàn các cấp, tạo điều kiện để tổ chức tốt các hoạt động về giới trong nữ CNVCLĐ. Đến nay, 100% LĐLĐ các quận, huyện, công đoàn ngành đã thành lập 1.726 Ban Nữ công quần chúng với 5.282 ủy viên. Hầu hết cán bộ nữ công các cấp đã được tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công, các chuyên đề về giới, bình đẳng giới, về công tác gia đình, công tác DS/SKSS/KHHGĐ. Qua đó đã thực hiện tốt công tác vận động nữ CNVCLĐ và thu được những kết quả đáng khích lệ.

           Công tác tuyên truyền, vận động và đẩy mạnh phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ được coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác vận động nữ CNVCLĐ. Các cấp công đoàn thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt những nội dung liên quan đến lao động nữ và trẻ em, những chuẩn mực đạo đức của Phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước; vai trò của người Phụ nữ trong xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”... Thông qua các hoạt động đã góp phần nâng cao nhận thức của nữ CNVCLĐ về chính sách, pháp luật, về bình đẳng giới, học tập và rèn luyện theo chuẩn mực của người phụ nữ mới trong giai đoạn CNH, HĐH đất nước.
        Các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ, đặc biệt là phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” đã được các cấp công đoàn thành phố cụ thể hóa thành những nội dung, tiêu chuẩn thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, ngành nghề. Phong trào thi đua nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” được gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến đã được biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời, trên cơ sở đó nhân rộng, tạo đà cho phong trào ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Qua bình xét hàng năm đã có trên 80% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp. Những đóng góp xứng đáng của  nữ CNVCLĐ vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành phố ghi nhận và tặng nhiều phần thưởng cao quý.
          Công tác bảo vệ và chăm lo cho lao động nữ được triển khai thường xuyên
         Cùng với đó, các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp cùng với các cơ quan liên quan tiến hành hàng trăm cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ, kiến nghị và giải quyết những trường hợp vi phạm hoặc không thực hiện đúng quy định của pháp luật về chính sách với lao động nữ; đề nghị với đơn vị, doanh nghiệp quan tâm tới đời sống, việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho lao động nữ, đồng thời tạo điều kiện cho lao động nữ được học tập, nâng cao tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ. Hàng năm công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tổ chức cho nữ CNVCLĐ đăng ký danh hiệu thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, đăng ký thực hiện các đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, hợp lý hóa sản xuất. Đã có hàng trăm công trình, sản phẩm, đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm được đăng ký thực hiện do nữ CNVCLĐ đảm nhận hoặc tham gia thực hiện, đề xuất và ứng dụng vào sản xuất, công tác quản lý có giá trị làm lợi hàng trăm tỷ đồng.

         Phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái, hỗ trợ chị em giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, những năm qua, các cấp Công đoàn thành phố đã tặng hàng nghìn xuất quà cho các cháu con CNVCLĐ vượt khó học giỏi với số tiền hàng tỷ đồng, trợ cấp cho nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Bên cạnh đó "Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo” của LĐLĐ thành phố đã tạo được nguồn vốn cho CNVCLĐ vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế gia đình góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo của thành phố.
          Bên cạnh những cơ hội, thời cơ mới còn có nhiều thách thức, khó khăn đối với công tác vận động Nữ CNVCLĐ như: Vấn đề nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; giải quyết chế độ chính sách đối với lao động nữ ở một số doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức và thực hiện không đúng quy định của pháp luật; một bộ phận lao động di cư từ nông thôn ra thành thị, lao động ngoại tỉnh thuê nhà ở hình thành các xóm trọ, khu nhà trọ của công nhân; đời sống việc làm của CNLĐ ở các khu, cụm công nghiệp còn nhiều khó khăn, thu nhập thấp, việc làm không ổn định, thiếu nhà ở hoặc phòng ở chật hẹp và các phương tiện thiết yếu phục vụ cuộc sống thấp; nhà trẻ mẫu giáo, khu vui chơi giải trí, nơi khám chữa bệnh, học hành của con CNLĐ chưa được quan tâm đúng mức.

          Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới
        Xác định công tác nữ công và phong trào nữ CNVCLĐ là nhiệm vụ của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp, tập trung xây dựng đội ngũ Nữ CNVCLĐ “Yêu nước, có tri thức, có sức khỏe, năng động sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng”; vận động chị em tích cực học tập nâng cao trình độ, lao động sản xuất, công tác với năng suất chất lượng, hiệu quả cao; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Từ thực tiễn đó đòi hỏi tổ chức công đoàn phải có những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác nữ công và phong trào nữ CNVCLĐ góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh với một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:
          Thứ nhất: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu về công tác vận động Phụ nữ của Đảng trong tình hình mới như: Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”; Nghị quyết số 06b/NQ-TLĐ, ngày 29/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X về “Công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Bộ luật Lao động 2019,…qua đó nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp Công đoàn đối với công tác vận động nữ CNVCLĐ. Chủ động hoặc phối hợp thực hiện và tham gia thực hiện các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới và lồng ghép giới trong hoạt động Công đoàn. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nữ CNLĐ ở các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài.
          Thứ hai: Các cấp Công đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền chuyên môn chăm lo tạo đủ việc làm, bảo đảm thu nhập cho lao động nữ; quan tâm đầu tư cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với lao động nữ. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề bức xúc của nữ CNVCLĐ, đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời, bảo đảm việc làm và thu nhập cho lao động nữ; tạo điều kiện cho nữ CNVCLĐ được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; bố trí sử dụng lao động nữ hợp lý nhằm phát huy năng lực và sở trường của nữ CNVCLĐ. Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đối với lao động nữ, phát hiện, kiến nghị để xử lý kịp thời những hành vi vi phạm.
           Thứ ba: Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, vận động Nữ CNVCLĐ trên các trang mạng xã hội; lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện sống và làm việc của các đối tượng nữ CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam, trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống, lối sống và cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình. Tiếp tục phát động sâu rộng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, vận động nữ CNVCLĐ thực hiện đúng công tác dân số và phát triển, tích cực phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản; tư vấn về làm mẹ an toàn, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng hạnh phúc gia đình...tập trung vào CNLĐ ở  Khu, Cụm công nghiệp, nơi có đông lao động nữ.
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; quan tâm xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, cụ thể hóa nội dung thi đua, tiêu chuẩn thi đua phù hợp với địa phương, đơn vị.
        Thứ tư: Thường xuyên quan tâm, kiện toàn và củng cố tổ chức hoạt động của Ban Nữ công quần chúng các cấp để Ban Nữ công thực sự là ban tham mưu giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp thực hiện tốt công tác nữ công. Lựa chọn được những cán bộ nhiệt tình, tâm huyết, có đủ năng lực, trình độ, có uy tín tham gia vào Ban Nữ công các cấp. Tăng cường đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nữ công. Chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng trong công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ nữ, đặc biệt là đối tượng nữ CNVCLĐ trẻ, giới thiệu những đoàn viên nữ tiêu biểu cho Đảng xem xét và kết nạp. Lựa chọn hình thức, nội dung hoạt động phù hợp có trọng tâm, trọng điểm đồng thời đáp ứng được nguyện vọng của nữ CNVCLĐ, nâng cao chất lượng công tác nữ công và phong trào nữ CNVCLĐ trong tình hình mới ./. 
 
 
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:257
Tất cả:04592235
Đang trực tuyến:30

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn