Hải Phòng 16/07/2024

Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 trong đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ thành phố Hải Phòng

Thứ năm, 20/05/2021

Điều 1. Tên Cuộc thi: Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Bộ luật Lao động năm 2019.
Điều 2. Đối tượng dự thi: Người dự thi phải là đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ đang công tác, sinh hoạt trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Điều 3. Nội dung, hình thức, thời gian tổ chức Cuộc thi
1. Nội dung: Mỗi thí sinh được tham gia thi tối đa không quá 2 lần/01 đợt bằng hình thức trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến:
- Tìm hiểu các quy định về nguyên tắc, tiêu chuẩn lao động, quản lý lao động trong quan hệ lao động, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia quan hệ lao động... Mỗi phần thi có 50 câu hỏi, thời gian tối đa làm bài là 30 phút, số điểm thi tính theo số câu trả lời đúng.
- Dự đoán gần đúng nhất có bao nhiêu người trả lời đúng toàn bộ đáp án.
- Sau khi thí sinh kết thúc bài thi, hệ thống sẽ hiển thị trực tiếp kết quả tỷ lệ % tương ứng với số điểm của Ban Tổ chức Cuộc thi quy định.
2. Hình thức thi
Bước 1: Truy cập đường link do LĐLĐ thành phố cung cấp sau cùng với câu hỏi của các đợt thi.
Bước 2: Lựa chọn đăng nhập bằng Zalo, Facebook hoặc Gmail.
Bước 3: Đăng ký tham gia đầy đủ các thông tin cá nhân như: Họ tên, số điện thoại, đơn vị công tác, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để tham gia thi (yêu cầu thí sinh điền đúng, đủ thông tin).
Bước 4: Tham gia trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức cuộc thi cung cấp, trả lời đúng một câu hỏi được 01 điểm tương ứng với tỷ lệ 2 % (hai phần trăm) trả lời đúng 50 câu hỏi được tổng số 50 điểm tương ứng với tỷ lệ 100%.
Bước 5: Dự đoán số thí sinh trả lời đúng toàn bộ đáp án.
Bước 6: Bấm kết thúc bài thi.
3. Thời gian tổ chức
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 được chia làm hai đợt, như sau:
- Đợt 1: Từ 7giờ 00’, ngày 25/5/2021 đến 21giờ 00’, ngày 31/5/2021.
- Đợt 2: Từ 7 giờ 00’, ngày 04/6/2021 đến 21 giờ 00’, ngày 10/6/2021.
        Điều 4. Quyền lợi và trách nhiệm của các thí sinh
        1. Về quyền lợi
        - Liên đoàn Lao động thành phố trao các giải Nhất, Nhì, Ba và giải khuyến khích cho thí sinh có số điểm cao nhất (tỷ lệ %), dự đoán gần đúng nhất có bao nhiêu người trả lời đúng toàn bộ đáp án và thời gian trả lời nhanh nhất.
        - Kết thúc Cuộc thi Liên đoàn Lao động thành phố trao giải Nhất, Nhì, Ba cho CĐCS và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có nhiều thí sinh tham gia Cuộc thi nhất và có nhiều thí sinh đạt giải nhất.
        - Thí sinh được khiếu nại lên Ban Tổ chức khi cần thiết, có chứng cứ và chịu trách nhiệm về quyết định khiếu nại của mình.
        - Khiếu nại chỉ có giá trị trước khi kết thúc Cuộc thi.
        2. Về trách nhiệm
        - Thí sinh tham gia có trách nhiệm tuân thủ Thể lệ Cuộc thi.
        - Thí sinh tham gia phải điền đúng, đầy đủ thông tin, nếu sử dụng tên giả, tên sai, nhập không đúng tên đơn vị công tác và tên công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thì kết quả dự thi sẽ bị bãi bỏ.
        - Thành viên Tổ đánh giá kết quả tham gia cuộc thi không được tham gia Cuộc thi.
          Điều 5. Tổ đánh giá kết quả tham gia Cuộc thi
          Tổ đánh giá kết quả tham gia Cuộc thi, có nhiệm vụ tổng hợp và báo cáo Thường trực LĐLĐ thành phố:
        - Thứ tự các thí sinh có điểm (tỷ lệ %) trả lời đúng từ cao đến thấp.
        - Thứ tự thí sinh có dự đoán gần đúng nhất số người trả lời đúng toàn bộ đáp án.
        - Thứ tự các thí sinh trả lời nhanh nhất.
        - Thứ tự các đơn vị có đông thí sinh tham gia nhất.
        - Thứ tự các đơn vị có nhiều thí sinh đạt giải nhất.
        - Thực hiện công việc trung thực, khách quan, chính xác đảm bảo đúng Thể lệ cuộc thi.
        Điều 6. Cơ cấu và nguyên tắc xếp giải         
        1. Đối với cá nhân
        - Sau mỗi đợt thi Liên đoàn Lao động thành phố lựa chọn thí sinh có số điểm cao nhất (tỷ lệ %), dự đoán gần đúng nhất từ cao xuống thấp số người tham gia Cuộc thi trả lời đúng toàn bộ đáp án và thời gian trả lời nhanh nhất để trao các giải: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 10 giải khuyến khích.
        - Trường hợp nếu có từ 02 thí sinh trở lên có tổng số điểm (tỷ lệ %), dự đoán gần đúng nhất số người tham gia dự thi trả lời đúng toàn bộ đáp án và thời gian trả lời nhanh nhất đều bằng nhau thì Tổ đánh giá kết quả tham gia Cuộc thi sẽ tổ chức bốc thăm để lựa chọn thí sinh đạt giải.
        2. Đối với tập thể
        - Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở: Có nhiều thí sinh tham gia nhất và có nhiều người đạt giải nhất, mỗi cấp sẽ được trao: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì và 01 giải Ba.
        - Trường hợp nếu có từ 02 đơn vị trở lên bằng nhau các tiêu chí thi sẽ lần lượt chọn theo thứ tự ưu tiên:
        + Đơn vị có thí sinh được giải cao nhất.
        + Đơn vị có nhiều thí sinh đạt giải nhất.
        + Đơn vị có thí sinh đoán đúng nhất số người cùng tham gia trả lời đúng toàn bộ đáp án.
        + Đơn vị có nhiều thí sinh dự đoán đúng gần nhất số người cùng tham gia trả lời đúng toàn bộ đáp án.
        Điều 7. Quy định về mức khen thưởng
        1. Giải cho cá nhân sau mỗi đợt
        - Giải Nhất: Trị giá 5.000.000 đồng.
- Giải Nhì: Trị giá 3.000.000 đồng.
- Giải Ba: Trị giá 2.000.000 đồng.
- Giải khuyến khích: Trị giá 1.000.000 đồng.
       
 
        2. Giải cho tập thể sau khi kết thức Cuộc thi
- Kết thúc Cuộc thi Liên đoàn Lao động thành phố sẽ trao các giải cho các tập thể là Công đoàn cơ sở có nhiều thí sinh tham gia Cuộc thi nhất và có nhiều thí sinh đạt giải nhất, bao gồm:
+ Giải Nhất: Trị giá 7.000.000 đồng.
+ Giải Nhì: Trị giá 5.000.000 đồng.
+ Giải Ba: Trị giá 3.000.000 đồng.
- Kết thúc Cuộc thi Liên đoàn Lao động thành phố sẽ trao các giải cho các tập thể là Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có nhiều thí sinh tham gia Cuộc thi nhất và có nhiều thí sinh đạt giải nhất, bao gồm:
+ Giải Nhất: Trị giá 10.000.000 đồng.
+ Giải Nhì: Trị giá 7.000.000 đồng.
+ Giải Ba: Trị giá 5.000.000 đồng.
        Điều 8. Xử lý vi phạm
        Các trường hợp vi phạm Thể lệ Cuộc thi, tùy theo mức độ, Liên đoàn Lao động thành phố xem xét và xử lý.
        Điều 9. Hiệu lực của Thể lệ
        Thể lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký; việc sửa đổi, bổ sung chỉ được thực hiện khi có ý kiến chỉ đạo của Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố.
        Các thành viên Tổ đánh giá kết quả tham gia Cuộc thi và các thí sinh, đơn vị tham gia Cuộc thi căn cứ các nội dung thực hiện nghiêm túc Thể lệ này./.

Tải file thể lệ
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:2362
Tất cả:04765973
Đang trực tuyến:62

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn