Hải Phòng 02/10/2023

Trường hợp người lao động không được hưởng chế độ khi bị tai nạn lao động

Thứ sáu, 11/08/2023

Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được Quốc hội ban hành năm 2015 quy định rõ trường hợp người lao động (NLĐ) không được hưởng chế độ từ người sử dụng lao động (NSDLĐ) khi bị tai nạn lao động (TNLĐ).

    Mức bồi thường cho NLĐ bị TNLĐ

     Khoản 4, Điều 38, Luật ATVSLĐ năm 2015 quy định mức bồi thường cho NLĐ bị TNLĐ mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra và cho NLĐ bị bệnh nghề nghiệp như sau:

Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%.

     Ít nhất 30 tháng tiền lương cho NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân NLĐ bị chết do TNLĐ, bệnh nghề nghiệp.

    Tại Khoản 5, Điều 38 của Luật này cũng quy định, thực hiện bồi thường, trợ cấp đối với người bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có kết luận của Hội đồng giám định y khoa về mức suy giảm khả năng lao động hoặc kể từ ngày Đoàn điều tra TNLĐ công bố biên bản điều tra TNLĐ đối với các vụ TNLĐ chết người.

    NLĐ không được đóng bảo hiểm TNLĐ, việc bồi thường thế nào?

   Tại Khoản 4, Điều 39, Luật ATVSLĐ năm 2015 quy định, nếu NSDLĐ không đóng bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp cho NLĐ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, thì ngoài việc phải bồi thường, trợ cấp theo quy định, NSDLĐ phải trả khoản tiền tương ứng với chế độ bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp theo quy định khi NLĐ bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp; việc chi trả có thể thực hiện một lần hoặc hằng tháng theo thỏa thuận của các bên, trường hợp không thống nhất thì thực hiện theo yêu cầu của NLĐ.

    Các nguyên nhân NLĐ không được hưởng chế độ nếu bị TNLĐ

    Điều 40, Luật ATVSLĐ năm 2015 quy định trường hợp NLĐ không được hưởng chế độ từ NSDLĐ nếu bị tai nạn thuộc một trong các nguyên nhân sau:

    Do mâu thuẫn của chính nạn nhân với người gây ra tai nạn mà không liên quan đến việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.

    Do NLĐ cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân.

    Do sử dụng ma túy, chất gây nghiện khác trái với quy định của pháp luật.
PTT

 

 

 

 

 

 

Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:1080
Tất cả:03788629
Đang trực tuyến:60

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn