Hải Phòng 02/10/2023

Từ ngày 01/3/2023, làm việc trong môi trường độc hại người lao động được bồi dưỡng bằng hiện vật

Thứ ba, 07/02/2023

Mới đây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 24/2022 quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố độc hại (có hiệu lực từ ngày 1-3-2023).

      Theo đó, điều kiện để được nhận bồi dưỡng bằng hiện vật là người lao động làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định.
       Điều kiện thứ hai là có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại theo quy định của Bộ Y tế hoặc tiếp xúc với ít nhất một yếu tố được xếp từ bốn điểm trở lên thuộc nhóm chỉ tiêu “Tiếp xúc các nguồn gây bệnh truyền nhiễm theo Luật phòng, chống các bệnh truyền nhiễm”.
       Mức bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất hàng ngày và có giá trị bằng tiền như sau: Mức 1: 13.000 đồng; Mức 2: 20.000 đồng; Mức 3: 26.000 đồng; Mức 4: 32.000 đồng.
       Nếu làm việc từ 50% thời giờ làm việc bình thường trở lên của ngày làm việc thì được hưởng cả định suất bồi dưỡng.
       Nếu làm dưới 50% thời giờ làm việc bình thường của ngày làm việc thì được hưởng nửa định suất bồi dưỡng.
       Trường hợp người lao động làm thêm giờ, định suất bồi dưỡng bằng hiện vật được tăng lên tương ứng với số giờ làm thêm theo nguyên tắc trên.
       Thông tư 24 cũng nêu rõ việc bồi dưỡng không được trả bằng tiền, không được trả vào lương (bao gồm cả việc đưa vào đơn giá tiền lương) thay cho hiện vật bồi dưỡng.
       Việc tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật phải thực hiện trong ca, ngày làm việc, bảo đảm thuận tiện, an toàn, vệ sinh thực phẩm.
      Trường hợp người lao động làm công việc lưu động, phân tán, ít người hoặc các công việc khác có tổ chức lao động không ổn định mà không thể tổ chức bồi dưỡng tập trung tại chỗ, người sử dụng lao động phải cấp hiện vật cho người lao động để người lao động có trách nhiệm tự bồi dưỡng theo quy định.
PTT
 
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:1976
Tất cả:03789525
Đang trực tuyến:69

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn