Hải Phòng 14/04/2024

Đối thoại với nữ công nhân lao động trên địa bàn quận Dương Kinh

Thứ ba, 02/11/2021

         Thực hiện chương trình công tác năm 2021 của cơ quan tham mưu giúp việc chung Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, sáng ngày 02/11/2021 Liên đoàn Lao động quận Dương Kinh phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ quận tổ chức diễn đàn đối thoại với nữ công nhân lao động cụm công nghiệp trên địa bàn quận. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Chí Nhân - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận và đại diện nữ công nhân lao động có con dưới 36 tháng tuổi đang lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn quận.