Hải Phòng 13/06/2024

Khối công đoàn các trường Tiểu học thuộc Liên đoàn Lao động quận Ngô Quyền tổ chức Sơ kết hoạt động công đoàn năm học 2021- 2022

Thứ năm, 31/03/2022

          Năm học 2021 - 2022, đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động trực tiếp đến công tác day và học của ngành giáo dục. Phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn theo đó cũng bị tác động trong thực hiện các chương trình, nhiệm vụ đã đề ra. Với tinh thần tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong tổ chức hoạt động để thích ứng tình hình mới; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động bị tác động bởi đại dịch Covid-19 là nhiệm vụ hàng đầu, xuyên suốt gắn với việc triển khai thực hiện chương trình công tác đã đặt ra. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, được sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động quận Ngô Quyền, Khối công đoàn các trường Tiểu học đã tổ chức Sơ kết hoạt động công đoàn năm học 2021- 2022 với nội dung Hội thảo “Chia sẻ cách làm hay trong họat động công đoàn”.
          Hội thảo có sự tham gia của các đồng chí là chủ tịch công đoàn các trường tiểu học. Nhiều ý kiến của các đồng chí cho rằng hoạt động công đoàn trong các trường hiện nay cơ bản đã đi vào nề nếp trên cơ sở thực hiện các nhiệm vụ của công đoàn cấp cơ sở. Tuy nhiên, cũng còn một số nhà trường hoạt động cầm chừng, chưa thật sự hiệu quả; phong trào thi đua còn nặng về hình thức; việc tổ chức các hoạt động công đoàn chưa tác động đến tâm tư, tình cảm của tất cả đoàn viên.
         Khắc phục những hạn chế tồn tại nêu trên, các đồng chí đã đóng góp nhiều ý kiến để đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở trong thời gian qua; tập trung vào chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động và chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ thực tiễn hoạt động công đoàn, mỗi đồng chí đã chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động tập thể, các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên; kinh nghiệm tham gia hiệu quả các cuộc thi hay trong tổ chức các hoạt động nữ công công đoàn... với các hình thức tổ chức linh hoạt, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các trang mạng xã hội phục vụ các hoạt động của công đoàn.
           Qua hội thảo đã tăng cường giao lưu, học tập lẫn nhau giữa các cán bộ công đoàn các trường, kịp thời phát hiện và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong hoạt động công đoàn, góp phần thực hiện tốt phong trào "Đổi mới, sáng tao, hiệu quả trong hoạt động Công đoàn" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động./.
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:159
Tất cả:04670618
Đang trực tuyến:59

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn