Hải Phòng 05/06/2023

Khối thi đua Liên đoàn Lao động quận tổ chức ký giao ước thi đua năm 2020

Thứ hai, 17/02/2020

       Thực hiện Hướng dẫn số 1723/HD -TLĐ ngày 12/11/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hoạt động cụm, khối thi đua trong tổ chức Công đoàn; Kế hoạch số 164/KH-LĐLĐ ngày 31/12/2019 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố về tổ chức phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ, sự kiện lớn của Đảng và đất nước năm 2020. Được sự đồng ý của Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, Thường trực Quận ủy Kiến An, sáng ngày 14/02/2020, Khối thi đua Liên đoàn Lao động quận  do Liên đoàn Lao động quận Kiến An làm Trưởng Khối tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2020.