Hải Phòng 16/04/2024

LĐLĐ huyện An Dương chỉ đạo Đại hội điểm Công đoàn cơ quan xã Nam Sơn, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thứ năm, 05/01/2023

Thực hiện Thông tri số 05-TT/HU ngày 26/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ An Dương về lãnh đạo Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn huyện An Dương lần thứ XI; Kế hoạch số 08/KH-LĐLĐ ngày 29/4/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội XI Công đoàn huyện, Đại hội XV Công đoàn thành phố nhiệm kỳ 2023 - 2028, sáng ngày 05/01/2023 Công đoàn cơ quan xã Nam Sơn đã tổ chức Đại hội điểm Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp, xã, thị trấn và giáo dục nhiệm kỳ 2023 - 2028.     Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đào Thị Huyền - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng; đồng chí Trần Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư trường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện An Dương; các đồng chí đại diện các phòng, ban Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng và Huyện ủy An Dương.


      Đại hội đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 với sự thông nhất cao và đảm bảo chỉ tiêu, cơ cấu theo đúng quy định. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng và Liên đoàn Lao động huyện các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 cơ bản đã được thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nhìn chung, hoạt động Công đoàn và phong trào công đoàn đã bám sát Nghị quyết của cấp ủy Đảng, chương trình công tác của Liên đoàn Lao động huyện và gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Công tác tuyên truyền giáo dục đã tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong mỗi đoàn viên. Từ đó đã giúp hoạt động công đoàn và phong trào thi đua của Công đoàn ngày một đi lên, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

 

   
         Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, thể hiện ý chí nguyện vọng của CBCCLĐ và tổ chức công đoàn. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, năng động sáng tạo, phát huy thuận lợi, tranh thủ thời cơ, khắc phục khó khăn, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra ngay từ những ngày đầu; Quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra.
Xem tin khác
Phim tài liệu Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không

Notice: Undefined offset: 0 in /home/congdoan6582/public_html/includes/function/Function.php on line 2627
Lượt truy cập
Hôm nay:190
Tất cả:04470650
Đang trực tuyến:59

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn