Hải Phòng 01/12/2023

LĐLĐ quận Dương Kinh tập huấn Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Thứ tư, 04/11/2020

         Ngày 20/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 đã thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 gồm 17 chương, 220 điều, thể hiện 10 điểm mới chủ yếu đối với người lao động, cùng 6 điểm mới chủ yếu đối với người sử dụng lao động. Ngày 25/11/2019 Quốc hội đã thông qua Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Theo đó, từ ngày 01/7/2020, khi Luật này có hiệu lực, việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức sẽ có những thay đổi. Để trang bị cho cán bộ công đoàn cơ sở trong toàn quận những kiến thức cơ bản về 2 Luật này, sáng ngày 04/11/2020 Liên đoàn Lao động quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị tập huấn Bộ luật Lao động năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức.
          Tại hội nghị, các cán bộ công đoàn cơ sở được nghe đồng chí Hoàng Đình Long – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố phổ biến những điểm mới của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019; phân tích, so sách những điểm mới với những điểm cũ trong Bộ luật về quyền và lợi ích của người lao động; những cơ hội, thách thức của tổ chức Công đoàn khi Bộ Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Nhiều ý kiến vướng mắc của cán bộ công đoàn về hợp đồng lao động, tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, kỷ luật lao động, tuổi nghỉ hưu...  liên quan đến việc thực thi Bộ Luật trong thực tế đều được giảng viên giải đáp, tư vấn cụ thể.

         
       Cũng trong buổi tập huấn, giảng viên đã truyền đạt các điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức như: sửa đổi khái niệm về công chức; điều chỉnh chính sách đối với những người có tài năng trong hoạt động công vụ; tuyển dụng công chức, đánh giá, xếp loại chất lượng công chức; các loại hợp đồng làm việc đối với viên chức; thời hiệu, thời hạn, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức và viên chức đã nghỉ hưu...


         
        Kết thúc buổi tập huấn, đồng chí Lê Trần Tùng Cương – Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận phát biểu chỉ đạo, yêu cầu mỗi cán bộ công đoàn cơ sở cần tuyên truyền tốt đến người sử dụng lao động và người lao động chấp hành, thực hiện đúng theo Luật nhằm ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật đồng thời hạn chế tối đa tranh chấp trong quan hệ lao động.

Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:3909
Tất cả:04010444
Đang trực tuyến:118

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn