Hải Phòng 23/06/2024

LĐLĐ quận Kiến An thăm, động viên CNVCLĐ trên địa bàn quận trong chiến dịch tiêm phòng vắc xin phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thứ ba, 21/09/2021

       Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND thành phố Hải Phòng về triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021 - 2022 trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Thông báo số 374/TB-UBND ngày 06/9/2021 của UBND thành phố Hải Phòng về nội dung Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo phương án tiếp nhận tổ chức tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 101/KH-SYT ngày 04/9/2021 của Sở Y tế Hải Phòng về việc Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin Vero Cell phòng Covid-19 năm 2021; ngày 06/9/2021, UBND quận Kiến An đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 163/KH-UBND về triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin Vero Cell phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 trên địa bàn quận Kiến An.