Hải Phòng 19/04/2024

LĐLĐ quận Kiến An tổ chức Hội nghị tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho công nhân lao động Công ty TNHH Bao bì quốc tế B&B

Thứ năm, 11/08/2022

       Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Kế hoạch số 258/KH-LĐLĐ ngày 27/6/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng về việc tổ chức tuyên truyền, tập huấn pháp luật lao động; đào tạo bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ AT, VSLĐ đối với cán bộ công đoàn và đoàn viên, CNVCLĐ năm 2022, chiều ngày 9/8/2022 Liên đoàn Lao động quận Kiến An tổ chức Hội nghị tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ, công nhân lao động Công ty TNHH Bao bì quốc tế B&B.