Hải Phòng 29/02/2024

LĐLĐ quận Kiến An tổ chức Hội nghị tập huấn Bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2019, Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi năm 2019

Thứ sáu, 06/11/2020

       Thực hiện Chương trình công tác công đoàn năm 2020; Kế hoạch đào tạo cán bộ công đoàn năm 2020, chiều ngày 06/11/2020 Liên đoàn Lao động quận Kiến An tổ chức Hội nghị tập huấn Bộ Luật Lao động năm 2019; Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi năm 2019 các đồng chí Chủ tịch (Phó Chủ tịch) Công đoàn cơ sở trực thuộc.