Hải Phòng 16/04/2024

LĐLĐ Quận Ngô Quyền tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng

Thứ sáu, 28/04/2023

            Thực hiện kế hoạch số 284/KH-LĐLĐ ngày 22 tháng 3 năm 2023 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hải Phòng về việc sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình công tác năm 2023 của Liên đoàn Lao động Quận Ngô Quyền, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Quận Ngô Quyền tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng nhằm sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Giao ban công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý 2 và các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023.
          Tới dự hội nghị có đồng chí Đinh Thị Lương - ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQ quận; các đồng chí các đồng chí Uỷ viên BCH, UBKT Liên đoàn Lao động quận; các đồng chí Trưởng khối, Phó Trưởng khối thi đua Khối HCSN, Khối phường, Khối doanh nghiệp, Khối Trường học, các đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc.
          Hội nghị đã nghe dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo hoạt động công đoàn quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý 2 và các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023.
        Hội nghị trân trọng nhận được sự quan tâm, được nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Đinh Thị Lương - ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận Ủy Ngô Quyền. Đồng chí thay mặt BTV Quận ủy ghi nhận, động viên những kết quả đạt được trong hoạt động công đoàn, phong trào CNVCLĐ Quý 1 năm 2023; kết quả sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và phát biểu chỉ đạo về việc thực hiện nhiệm vụ quý 2 năm 2023, nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo để hoàn thành các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, công tác chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở và công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn Quận Ngô Quyền lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
       Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu, ý kiến tham góp thiết thực, trách nhiệm của các đồng chí Uỷ viên BTV, BCH, UBKT Liên đoàn Lao động quận; các đồng chí Trưởng khối, Phó Trưởng khối thi đua Khối HCSN, Khối phường, Khối doanh nghiệp, Khối Trường học và các đồng chí chủ tịch công đoàn cơ sở về tình hình hoạt động tại cơ sở, đặc biệt là tình hình SXKD, chăm lo đời sống việc làm của CNVCLĐ; phương pháp, cách thức tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của công đoàn quận trong quý 2; các hoạt động trong Tháng Công Nhân và các biện pháp, giải pháp góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu năm 2023 của các cấp công đoàn quận./. 
Xem tin khác
Phim tài liệu Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không

Notice: Undefined offset: 0 in /home/congdoan6582/public_html/includes/function/Function.php on line 2627
Lượt truy cập
Hôm nay:298
Tất cả:04470758
Đang trực tuyến:31

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn