Hải Phòng 02/10/2023

Liên đoàn Lao động huyện An Dương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp

Thứ hai, 07/01/2019

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng. Ngày 04/01/2019, Liên đoàn Lao động huyện An Dương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn thành phố, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn huyện An Dương cho các đồng chí cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc.

     Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phong - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện An Dương trực tiếp quán triệt, truyền đạt 05 chuyên đề, gồm: Tư duy mới và những vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới; đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công đoàn trong tình hình mới; vấn đề xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tổ chức công đoàn; đổi mới phương thức hoạt động, công tác thông tin tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức công đoàn.


     Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng cho cán bộ công đoàn trên toàn huyện nhằm nâng cao nhận thức, triển khai thống nhất, sáng tạo các nội dung Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn thành phố, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn huyện An Dương  trong thực tiễn công tác, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam vững mạnh trong tình hình mới.
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:1410
Tất cả:03788959
Đang trực tuyến:96

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn