Hải Phòng 23/07/2024

Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng hoàn thành công tác chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thứ hai, 15/05/2023

Sau 80 ngày chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng đã hoàn thành 128/128 Công đoàn cơ sở vượt mục tiêu đề ra.

      Thi hành Điều lệ XII Công đoàn Việt Nam; thực hiện Kế hoạch số 208/KH-LĐLĐ ngày 22/3/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XV Công đoàn thành phố, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã chủ động báo cáo và tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Thông tri số 04/TT-HU ngày 07/7/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và ban hành Kế hoạch số 22/KH-LĐLĐ ngày 8/11/2022 của LĐLĐ huyện.

      Qua khảo sát và
 đánh giá tình hình CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của các công đoàn cơ sở, nhìn chung công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp, xã thị trấn và giáo dục có nhiều thuận lợi, việc tổ chức đại hội đã đi vào nề nếp. Khối doanh nghiệp còn một số đơn vị gặp khó khăn, đặc biệt là những đơn vị có số lượng đoàn viên ít, tình hình sản xuất kinh doanh gặp khó khăn hoặc phân tán.
       Tổ chức tập huấn cho các đồng chí cán bộ công đoàn cơ sở về công tác tổ chức đại hội, đồng thời cung cấp các văn bản, tài liệu giúp cho việc tổ chức đại hội công đoàn cơ sở đạt kết quả. Gửi dự thảo và hướng dẫn tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội XI Công đoàn huyện, tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
       Trên cơ sở kế hoạch và đăng ký của các đơn vị, Liên đoàn Lao động huyện tiến hành xây dựng phân công lịch tổ chức đại hội các công đoàn cơ sở, thành lập các đoàn công tác chỉ đạo đại hội; theo đó thời gian tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở được tiến hành Đại hội điểm tại các khối thi đua: Bắt đầu tổ chức Đại hội điểm khối trường học ngày 18/2/2023 tại trường Tiểu học Thị trấn, khối Doanh nghiệp ngày 25/2/2023 tại Công đoàn Công ty Cổ phần Đồ chơi thông minh Sun Vigor; khối xã, thị trấn và khối HCSN tổ chức ngày 28/2/2023 tại Công đoàn khối Chính Quyền. Công tác chỉ đạo Đại hội điểm đã được triển khai sớm, bổ khuyết, rút kinh nghiệm cho việc chỉ đạo những đơn vị tiếp theo, đảm bảo đúng nguyên tắc và chất lượng đại hội.

      Sau 80 ngày tiến hành chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, 128/128 Công đoàn cơ sở (Khối xã, thị trấn là 21, khối Doanh nghiệp là 30, khối HCSN là 10, khối trường học là 67 đơn vị) đã tổ chức thành công Đại hội vượt Kế hoạch đề ra. Các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở tổ chức đại hội, hội nghị tiến tới Đại hội XI Công đoàn huyện được triển khai cụ thể bằng các nghị quyết, văn bản hướng dẫn rõ ràng; trước khi tổ chức đại hội đã có sự chỉ đạo thống giữa Liên đoàn Lao động huyện và cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị; đã có sự tạo điều kiện của chuyên môn trong công tác tổ chức đại hội, hội nghị công đoàn cơ sở; Liên đoàn Lao động huyện đã bám sát cơ sở, đôn đốc, nắm tình hình để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ để đảm bảo đại hội diễn ra nghiêm túc và trang trọng. Kết quả bầu cử các công đoàn cơ sở đã bầu đúng, bầu đủ số lượng và cơ cấu đại biểu được phân bổ, đảm bảo yêu cầu đề ra. 
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:1857
Tất cả:04786118
Đang trực tuyến:130

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn