Hải Phòng 03/10/2023

Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng với công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước

Thứ năm, 31/03/2022

Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng tích cực triển khai công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước năm 2022, trong 3 tháng đầu năm đã tổ chức thành công lớp học tìm hiểu về Đảng cho 47 CNLĐ của các doanh nghiệp.

          “Công đoàn là tổ chức là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng…” Tham gia xây dựng Đảng là trách nhiệm của tổ chức Công đoàn. Cùng với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động,  Công đoàn ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong việc tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một trong nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng là công tác phát triển đảng viên.
          Với vai trò là “sợi dây truyền nối” giữa Đảng với công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), trong 93 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức Công đoàn đã nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc phối hợp với cấp ủy, các tổ chức đoàn thể khác để thực hiện công tác phát triển đảng viên. Số lượng đoàn viên, CNVCLĐ được giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp không ngừng tăng lên. Số lượng đảng viên chiếm tỉ lệ cao trên tổng số đoàn viên, CNVCLĐ. Đây là lực lượng quan trọng, góp phần to lớn trong việc đưa chủ trương, đường lối Đảng đi vào cuộc sống, từ  đó củng cố niềm tin của người lao động đối với Đảng.

             Nhận thức rõ vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác phát triển đảng viên, trong những năm qua, LĐLĐ huyện Tiên Lãng đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo Thường trực Huyện ủy, của LĐLĐ Thành phố về công tác Công đoàn tham gia xây dựng Đảng, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 28 của Thành ủy Hải Phòng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Lãng lần thứ 29, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đai hội Công đoàn huyện khóa X về công tác phát triển đảng viên, đồng thời tạo sự chuyển biến tích cực về công tác giới thiệu bồi dưỡng nhận thức của cán bộ công đoàn, CNLĐ ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh trong tình hình mới trên địa bàn huyện Tiên Lãng. Ban Thường vụ LĐLĐ huyện tiến hành giao chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên Công đoàn ưu tú cho tổ chức đảng xem xét, kết nạp đảng cho các cấp Công đoàn huyện và coi đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn hàng năm, đồng thời chỉ đạo các cấp công đoàn trong huyện xây dựng chương trình công tác, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, cụ thể là: tập trung tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Công đoàn cấp trên, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” do LĐLĐ Thành phố Hải Phòng phát động, đặc biệt phong trào “CNVCLĐ chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Tiên Lãng, văn minh, thịnh vượng giai đoạn 2021 – 2030” do LĐLĐ huyện phát động….thông qua các phong trào, hoạt động công đoàn, tạo điều kiện, môi trường cho đoàn viên, CNVCLĐ phát huy năng lực, phẩm chất, đồng thời tạo động cơ phấn đấu đúng đắn cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, từ đó phát hiện các nhân tố điển hình tạo nguồn phát triển cho Đảng, hoàn thành chỉ tiêu giao của LĐLĐ huyện.
          Từ năm 2015 đến hết năm 2020, huyện Tiên Lãng bình quân mỗi năm, công đoàn đã giới thiệu trên 600 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp. Từ năm 2020 đến  nay, các cấp công đoàn đã giới thiệu gần 400 đoàn viên công đoàn ưu tú, đã có gần 300 người được kết nạp. Tuy nhiên khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp còn hạn chế. Trên toàn huyện với trên 100 doanh nghiệp vừa và nhỏ tuy nhiên mới có 6 doanh nghiệp có tổ chức Đảng trong doanh nghiệp cơ bản các chi bộ doanh nghiệp từ nhà nước tách ra rất ít đoàn viên, đảng viên so với số lượng các doanh nghiệp còn lại.

          Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-LĐLĐ ngày 16/3/2021 của Liên đoàn Lao động thành phố về “Tăng cường công tác giới thiệu, bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho công nhân lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp ngoài nhà nước phấn đấu trở thành đảng viên, giai đoạn 2021-2023” Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã coi đây là nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi hàng đầu trong nhiệm vụ công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ của huyện, mặc dù đây là một nhiệm vụ khó, chưa có đơn vị nào triển khai để học tập.
         Liên đoàn Lao động huyện đã họp bàn và xây dựng kế hoạch, báo cáo Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố,  Thường trực Huyện ủy, đồng thời triển khai kế hoạc tới 100% công đoàn cơ sở, tổ chức nhiều cuộc giao ban, gặp mặt từng công đoàn cơ sở, gặp gỡ từng công nhân nắm bắt nguyện vọng và tuyên truyền tới các chủ doanh nghiệp  quan tâm, tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn và công nhân lao động. Với tổng số có 34 Công đoàn doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn với nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau, địa bàn khác nhau, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã hoạch định kế hoạch ban đầu tập trung thực hiện tại 3 doanh nghiệp với 3 loại hình sản xuất, số lượng công nhân và địa bàn khác nhau đó là:  Công ty Cổ phần đồ chơi thông minh SunVigo Việt Nam tại xã Tiên Cường là:
1/Công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài, với 1500 công nhân đến từ 4 huyện thành, với hàng chục quận huyện trong và ngoài thành phố, loại hình sản xuất là đồ chơi thông minh cho trẻ em xuất khẩu sang các nước Châu Âu.
2/ Công ty TNHH Phúc Thuận, đóng tại xã Đoàn Lập với 800 công nhân đến từ các huyện trên địa bàn thành phố, loại hình sản xuất là Da giày xuất khẩu.
3/ Công ty Cổ phần M2 Factory Việt Nam trụ sở tại xã Cấp Tiến, với 80 công nhân đến từ các xã trong huyện, loại hình sản xuất là may mặc thời trang.
        Với 3 cấp độ, 3 địa bàn, 3 ông chủ khác nhau, đối tượng CNLĐ khác nhau, Liên đoàn lao động đã họp trực tiếp với BCH Công đoàn từng doanh nghiệp, trước tiên là lấy tinh thần xung phong của các đồng chí ủy viên BCH Công đoàn mạnh dạn tu dưỡng, nhận thức và tự nguyện xin được gương mẫu tham gia học lớp tìm hiểu về Đảng, đã có 01 đồng chí chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Phúc Thuận và 02 đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn công ty Cổ phần đồ chơi thông minh Sun Vigo, công ty Cổ phần M2 Factory tham cùng 8/17 đồng chí ủy viên BCH Công đoàn công ty của 3 công ty tham gia (02 đồng chí chủ tịch Công đoàn đã là đảng viên), sau đó Liên đoàn Lao động huyện đã tuyên truyền vận động các đồng chí là đoàn viên công đoàn đang tham gia sinh hoạt tại công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước trực thuộc LĐLĐ huyện. Có thời gian tham gia sinh hoạt công đoàn từ đủ 01 năm (12 tháng), có ý thức phấn đấu trở thành đảng viên, có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội do Đảng lãnh đạo, có đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh, gương mẫu trong lao động, sản xuất,  gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động công đoàn và doanh nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao trước tập thể và được quần chúng tín nhiệm; không vi phạm kỉ luật. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nội quy lao động của doanh nghiệp Đảm bảo phù hợp về độ tuổi và trình độ học vấn của người vào Đảng.
         Sau 02 tháng tuyên truyền vận động không mệt mỏi (từ tháng 01 đến 28/2/2022), Liên đoàn lao động đã được công đoàn cơ sở gửi lên 63 đồng chí (30 đồng chí trong huyện 33 đồng chí ở các huyện và quận huyện khác) tự nguyện viết đơn xin được tham gia học tìm hiểu về Đảng.
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã xin ý kiến của Thường trực LĐLĐ Thành phố và thường trực Huyện ủy, trực tiếp là đồng chí Đào Thị Huyền – PCT LĐLĐ Thành Phố và đồng chí Ngô Ngọc Khánh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chỉ đạo Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với  Ban Tổ chức Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức cuộc hội thảo cùng với 21 đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, dưới sự trù trì trực tiếp của đồng chí Phó Bí thư trường trực Huyện ủy, hội nghị  đã đưa các giải pháp và các quy trình để tổ chức lớp học tìm hiểu về Đảng cho CNLĐ.
         Sau khi hoàn thiện các bước và quy trình theo Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về Quy định thi hành Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam, ngày 20/3/2022, Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện tổ chức thành công khai giảng lớp học tập nghiên cứu về đảng cho CNLĐ khối doanh nghiệp năm 2022, với 47 học viên (vì nhiều lý do khác nhau mà 13 đồng chí đoàn viên, CNLĐ ưu tú không tham gia được)
Để tạo sự gắn kết và quan tâm, khích lệ đến các học viên, Ban thường vụ LĐLĐ huyện đã tham mưu với Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ cho đoàn viên, CNLĐ đi tham gia lớp học mỗi đồng chí là 3 triệu đồng đến khi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, vận động lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm tạo điều kiện về thời gian, bố trí công việc và đảm bảo chế độ chính sách (hưởng nguyên lương) trong thời gian đi học, đồng thời tặng mỗi đồng chí 01 áo nhận diện của tổ chức Công đoàn cũng như các thiết yếu khác trong khi các đồng chí tham gia lớp học.
         Với những kết quả ban đầu, năm 2022 LĐLĐ huyện phấn đấu tổ chức 02 lớp với 100 đoàn viên ưu tú, đặc biệt khảo sát đoàn viên, CNLĐ là đảng viên vận động thành lập chi bộ của 02 doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc phát triển đảng viên trong các Công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước gặp nhiều khó khăn, do đa phần các doanh nghiệp  khu vực kinh tế ngoài Nhà nước chưa có tổ chức cơ sở Đảng, vì vậy tỉ lệ Đảng viên trong trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Để tiếp tục khẳng định và nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác phát triển đảng viên, trong thời gian tới, các cấp Công đoàn trong huyện sẽ triển khai đồng bộ một số giải pháp cụ thể sau:
          Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng đến các cấp Công đoàn trong huyện và toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác phát triển đảng viên, thành lập tổ chức cơ sở Đảng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
          Hai là, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tư tưởng chính trị, bản chất giai cấp công nhân cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn cấp trên, từ đó bồi dưỡng lý tưởng của Đảng cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.
          Ba là, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất, công tác với những nội dung cụ thể, thiết thực, tạo môi trường để đoàn viên, CNVCLĐ phấn đấu rèn luyện, phát huy năng lực, sở trường công tác... qua đó phát hiện những nhân tố điển hình trong các phong trào hoạt động, để giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.
          Bốn là, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn các cấp, thu hút nhiều đoàn viên, người lao động tham gia vào các hoạt động do Công đoàn tổ chức, chú trọng tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp gắn với phát triển đảng viên.
          Năm là, chủ động đề xuất với cấp ủy đồng cấp, phối hợp mở các lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức về đảng cho các cán bộ Công đoàn (từ tổ phó Công đoàn trở lên) là hạt nhân, ưu tú của các doanh nghiệp có đông CNLĐ tại các khu công nghiệp để tạo nguồn giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp.
          Phát huy những kết quả đạt được, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố và Thường trực Huyện ủy, trong thời gian tới các cấp Công đoàn trong huyện Tiên Lãng sẽ tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác tham gia xây dựng Đảng, hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng hàng năm, xứng đáng là “cánh tay phải đắc lực”, là cầu nối giữa Đảng đến với đoàn viên, CNVCLĐ./. 
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:546
Tất cả:03790688
Đang trực tuyến:44

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn