Hải Phòng 13/06/2024

Liên đoàn Lao động quận Dương Kinh kiểm tra mô hình hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế của đoàn viên công đoàn cơ sở

Thứ tư, 27/10/2021

           Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-LĐLĐ ngày 13/4/2021 của Liên đoàn Lao động thành phố về việc kiểm tra việc sử dụng vốn vay Quỹ trợ vốn và Quỹ quốc gia về việc làm năm 2021, để đảm bảo an toàn và phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, Liên đoàn Lao động quận chủ động xây dựng chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra, phân công cán bộ công đoàn cơ sở giám sát hoạt động vay vốn của các đoàn viên vay vốn. Cuối quý 3 và đầu quý 4 năm 2021, Liên đoàn Lao động quận Dương Kinh đã tiến hành tổ chức kiểm tra các mô hình vay vốn của 29 đoàn viên thuộc Công đoàn cơ sở trường Mầm non Hải Thành và trường Mầm non Hòa Nghĩa.