Hải Phòng 23/06/2024

Liên đoàn Lao động quận Dương Kinh thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp

Thứ ba, 26/10/2021

           Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn, năm 2021 Liên đoàn Lao động quận Dương Kinh tiếp tục đưa nội dung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.
          Sau quá trình tuyên truyền, vận động, người lao động tại các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn tham gia vào Công đoàn, đến nay, người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn quận đã viết đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam. Căn cứ vào hồ sơ đề nghị thành lập công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động quận Dương Kinh ban hành quyết định kết nạp 478 đoàn viên và công nhận 07 công đoàn cơ sở, gồm Công đoàn Công ty TNHH Công nghệ Junction Việt Nam; Công ty TNHH công nghệ kim loại chính xác Lianteng; Trường Mầm non tư thục Sakura; Công ty TNHH Vina De&t; Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nguồn Nhân Lực IRE; Công ty TNHH kỹ nghệ công nghiệp Phú Tài; Công ty TNHH Liên Vĩ. Trong 10 tháng đầu năm 2021, số công đoàn cơ sở doanh nghiệp của Liên đoàn Lao động quận Dương Kinh từ 49 đơn vị tăng lên 56 đơn vị, nâng tổng số công đoàn cơ sở Liên đoàn Lao động quản lý từ 95 đơn vị lên 102 đơn vị với 13.076 lao động và 11.405 đoàn viên.

Công đoàn Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nguồn Nhân Lực IRE
 
          Tại các buổi Lễ công bố, đồng chí Lê Trần Tùng Cương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã chúc mừng 06 công đoàn cơ sở chính thức trở thành thành viên của tổ chức Công đoàn Việt Nam và giao nhiệm vụ cho các Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị Ban Giám đốc các Công ty luôn quan tâm tạo điều kiện cho công đoàn cơ sở hoạt động thuận lợi, đạt hiệu quả. Đồng thời, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở cũng cần có sự phối hợp tốt với chủ sử dụng lao động để thực hiện công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, công nhân lao động; thực hiện tốt công tác tuyên truyền giúp người lao động tại công ty nắm rõ chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước... từ đó, người lao động sẽ thực hiện tốt hơn quyền và nghĩa vụ của người đoàn viên.

          Một số hình ảnh của Liên đoàn Lao động quận trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở và kết nạp đoàn viên