Hải Phòng 13/06/2024

Liên đoàn lao động quận Dương Kinh tổ biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lao động giỏi năm 2019

Thứ tư, 22/07/2020 
       Ngày 20/7/2020, Liên đoàn lao động quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong  cách Hồ Chí Minh, lao động giỏi năm 2019. Dự hội nghị có đ/c Hoàng Đình Long - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố; đ/c Đào Văn Ninh - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; đ/c Nguyễn Minh Phương - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; các đồng chí Ủy viên BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND quận.
       Giai đoạn 2015 - 2020, phong trào thi đua trong CNVCLĐ quận đã thực sự đổi mới và góp phần quan trọng vào sự phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và sự phát triển KT - XH của quận. Thông qua phong trào thi đua, đội ngũ CNVCLĐ và cán bộ công đoàn được rèn luyện và trưởng thành, nhiều công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu lao động giỏi, lao động sáng tạo và CSTĐ các cấp. Không chỉ là những người lao động nhiệt tình, tâm huyết say mê, yêu nghề, năng động, dám nghĩ, dám làm, lao động có năng suất cao, chất lượng tốt, mà còn là những người tiền phong, gương mẫu, đi đầu trong mọi lĩnh vực, được quần chúng tin yêu, mến phục. Các cấp Công đoàn quận đã đóng vai trò nòng cốt, tích cực, chủ động trong việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước theo từng ngành, lĩnh vực trong CNVCLĐ. Phong trào thi đua hàng năm được tổ chức theo các đợt, gắn liền với các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, thành phố và tổ chức công đoàn. LĐLĐ quận tổ chức 03 khối thi đua: Khối thi đua các cơ quan hành chính, khối trường học và khối doanh nghiệp; hàng năm tổ chức phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua, hướng dẫn đăng ký thi đua, sơ kết, tổng kết thi đua để đánh giá phân loại TĐKT các đơn vị trong các Khối. Thành lập hội đồng thẩm định và xét duyệt các đề tài, sáng kiến đề nghị các cấp khen thưởng. Xây dựng chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ quận với UBND quận, chỉ đạo phong trào thi đua tới cơ sở và phối hợp tổ chức biểu dương khen thưởng Lao động giỏi, Lao động sáng tạo hàng năm trong dịp kỷ niệm các ngày lễ tháng 4 và tháng 5 nhằm động viên biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, đồng thời phát động phong trào thi đua Lao động sáng tạo trong CNVCLĐ quận.
        LĐLĐ quận đã tuyên truyền, phát động, vận động đội ngũ CBCC, VC, NLĐ tích cực nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao KHKT công nghệ vào sản xuất, tạo ra năng suất, chất lượng, hiệu quả, hướng vào giải quyết những khó khăn trong SXKD, cải cách TTHC, cải tiến máy móc thiết bị, thực hiện dân chủ ở cơ sở, xây dựng quan hệ lao động hài hoà để tạo lập việc làm bền vững, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở đã góp phần huy động được nhiều nguồn vốn cho đầu tư phát triển SXKD, dịch vụ, tạo ra nhiều việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống cho CNVCLĐ. Đề nghị LĐLĐ hành phố, phối hợp với UBND quận khen thưởng 168 gương lao động giỏi trong 05 năm. Thực hiện Đề án “CNVCLĐ thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cấp công đoàn quận đã hưởng ứng phong trào thi đua, vận động đoàn viên và các đơn vị, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ xây dựng nông thôn. Phát động, triển khai rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo ra sự chuyển biến nhận thức trong CNLĐ và người sử dụng lao động về cải thiện điều kiện làm việc, môi trường lao động, góp phần bảo vệ sức khoẻ của người lao động, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Hướng dẫn công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp xây dựng 41 góc BHLĐ tuyên truyền về công tác ATVSLĐ, thành lập 09 Hội đồng BHLĐ, 18 mạng lưới an toàn vệ sinh viên với tổng số 341 an toàn vệ sinh viên. Hàng năm, LĐLĐ quận tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần VHTT - CNVCLĐ và Ngày hội truyền thống Cụm VHTT - CNVCLĐ, 5 năm qua các cấp công đoàn quận đã tổ chức 369 hoạt động văn hóa, thể thao thu hút được 18.450 lượt người tham dự, tỉ lệ công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao hàng năm đạt trên 80%. Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố, tổ chức lắp đặt thí điểm hệ thống wifi miễn phí tại 02 khu nhà trọ có đông công nhân lao động trên địa bàn quận, 28 phòng trọ và 84 công nhân lao động trực tiếp thụ hưởng… Hàng năm có trên 75% tổng số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Trong 05 năm qua đã có trên 85% nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn trong hệ thống công đoàn quận giai đoạn 2015 - 2020, được khen thưởng với nhiều hình thức: LĐLĐ quận 01 lần được tặng cờ thi đua, 02 CĐCS được nhận Cờ, 15 tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 15 tập thể được tặng Cờ thi đua, 73 tập thể được tặng Bằng khen, 82 cá nhân được tặng Bằng khen của LĐLĐ thành phố; 15 cá nhân lao động giỏi tiêu biểu được tặng Bằng khen của UBND và LĐLĐ thành phố, LĐLĐ quận xét tặng giấy khen cho 64 tập thể và 152 cá nhân.
        Giai đoạn 2020 - 2025, các cấp công đoàn, CNVCLĐ quận quyết tâm thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản: Hàng năm có 80% trở lên công đoàn cơ sở đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở sở hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 20% Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; ít nhất 30 CNVCLĐ là lao động giỏi tiêu biểu được biểu dương; 02 đề tài, giải pháp sáng kiến được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Phấn đấu hàng năm có ít nhất 03 công trình sản phẩm đạt năng suất, chất lượng, đảm bảo an toàn lao động, hoàn thành vượt kế hoạch đăng ký chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, thành phố và tổ chức Công đoàn trong năm; trong đó có 01 Công trình sản phẩn tiêu biểu được gắn biển. Hàng năm có trên 85% nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; từ 90% cơ quan, đơn vị đăng ký, thực hiện xây dựng cơ quan văn hoá, xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, trong đó 55% số đơn vị đạt được tiêu chuẩn xây dựng tốt đời sống văn hoá cơ sở.
       Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đ/c Hoàng Đình Long - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố ghi nhận và biểu dương những thành tích của các tập thể, cá nhân, công đoàn cơ sở, đoàn viên công đoàn thuộc LĐLĐ quận đã đạt được. Đồng chí đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục duy trì và phát động tốt các phong trào thi đua, lấy phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo làm trung tâm của phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ. Hướng tới mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm an toàn VSLĐ; chào mừng Đại hội Đảng các cấp; quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2020. Thực hiện có hiệu quả việc quản lý công tác TĐKD; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, quan tâm thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ; bám sát các nội dung về xây dựng Công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cwo sở vững mạnh, phấn đấu năm 2020 đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trước mắt tập trung triển khai Điều lệ 12  Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2019 đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn quận.
       Hội nghị đã khen thưởng 13 tập thể, 17 cá nhân điển hình tiên tiến yêu nước CNVCLĐ giai đoạn 2015 - 2020; 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi năm 2019./.

 
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:290
Tất cả:04670749
Đang trực tuyến:32

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn