Hải Phòng 24/02/2024

Liên đoàn Lao động quận Kiến An chỉ đạo công đoàn cơ sở làm tốt công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên, người lao động

Thứ ba, 05/07/2022

       Phát triển Đảng trong đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Liên đoàn Lao động quận Kiến An đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động như: chỉ đạo công đoàn cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về Đảng, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức chính trị, tinh thần tự giác phấn đấu để trở thành đảng viên cho đoàn viên công đoàn; đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất, công tác với những nội dung cụ thể, thiết thực, tạo môi trường để đoàn viên, CNVCLĐ phấn đấu rèn luyện, phát huy năng lực, sở trường công tác... qua đó phát hiện những nhân tố điển hình trong các phong trào hoạt động, để giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.